Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
14. 6. 2022

VV ČUS opětovně upozornil na kritickou situaci v klubech
způsobenou dramatickým zvýšením cen energií

V Praze na Strahově se uskutečnilo 14. června letošní šesté zasedání Výkonného výboru České unie sportu. Zabývalo se i kritickou situací ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách v souvislosti se skokovým zdražením cen energií a také přípravou 40. valné hromady ČUS 22. června ve Sportovním středisku Nymburk.

 

Předseda ČUS Miroslav Jansta uvedl, že téma prudkého zvýšení cen energií a stále stoupajících cen pohonných hmot aktuálně rezonuje napříč celým sportovním prostředím. „Situace je kritická, a zaznamenávají ji i sdělovací prostředky po celé republice – tím spíše, že nedávné jednání předsedy Národní sportovní agentury Filipa Neussera s ministrem financí o navýšení příspěvku pro sport ze státního rozpočtu, které by umožnilo vypsání dotačního programu na provoz sportovišť v souvislosti se strmým nárůstem cen plynu a elektřiny, skončilo neúspěchem. Kluby a jednoty přitom už většinou mají předepsané nové, výrazně vyšší zálohy, které je doslova děsí, takže uvažují nejen o zásadním omezení provozu, uzavírání sportovišť, ale dokonce o jejich prodeji,“ prohlásil Miroslav Jansta.

 

Konkrétní informace, zda a jak hodlá Vláda ČR tuto situaci řešit, se zatím omezují pouze na obecná sdělení, že vláda chystá plošné řešení. „Plošná pomoc sice může být administrativně a časově méně náročná pro NSA i příjemce, ale příklady z covidových dotací ukazují, že řada subjektů na plošná zvýhodnění nedosáhne například kvůli nesplnění nastavených parametrů. A o těch s námi nikdo nejednal. Navíc pokud státní pomoc nepokryje částkou alespoň ve výši padesáti procent nákladů, tak z deseti nebo dvaceti procent bude pouze symbolická,“ zdůraznil předseda ČUS s tím, že současná podpora sportu ze strany státu je dramaticky nedostatečná a horší než v období před deseti lety.

 

Členové VV ČUS byli také informováni o tom, že Česká unie sportu jednala s poslancem Karlem Haasem, jedním ze spoluautorů připravované novely zákona o podpoře sportu. „Vedení ČUS tuto aktivní komunikaci s představiteli sportovního prostředí oceňuje a novelu vítá, otázkou však zůstává, do jaké míry bude možné její návrh připomínkovat a zda na názory sportovního prostředí bude vůbec brán zřetel. V minulosti už totiž mnoho v dobré víře vytvářené legislativy bylo ve finále nastaveno pro sportovní prostředí naprosto neprakticky, a to pouze v důsledku nedostatečné komunikace při přípravě dokumentů a nerespektování argumentů a podmínek z praxe. Jedním z důsledků je například nesmyslně až extrémně náročná administrace i malých státních dotací.“ upozornil generální sekretář ČUS Jan Boháč.

Předfinancování územních pracovišť ČUS

VV ČUS vzal na vědomí informaci o připravenosti 40. valné hromady ČUS, svolané na 22. června. Svou účast na ní potvrdil předseda NSA Filip Neusser. Delegáti okresních sdružení ČUS i národních sportovních svazů již obdrželi veškeré písemné podklady pro jednání.

 

Výkonný výbor ČUS řešil podporou činnosti územních pracovišť – servisních center ČUS v okresech a krajích, která vzhledem k pozdnímu schválení státního rozpočtu na rok 2022 a následnému zdržení dotačních procesů na NSA zatím neobdržela státní dotaci. Aby byla územní pracoviště ČUS i přesto schopna poskytovat klubům a jednotám potřebný servis, rozhodl VV ČUS o jejich předfinancování formou již třetí zálohy z vlastních zdrojů ČUS v celkové výši 14,5 milionu korun.

 

Součástí červnového zasedání VV ČUS bylo i schválení výše finančního příspěvku pořadatelům akcí zařazených v roce 2022 do projektu ČUS – Tipsport Sportuj s námi. Jeho kalendář obsahuje v tomto roce 503 akcí. Díky dobré spolupráci s partnery projektu bude letos organizátorům rozdělena částka 5,5 milionu korun, o tři miliony více než loni.

 

Autor: KT ČUS

MenuX