Zpráva z VV ČUS konaného 14. 5. 2024

 

ČUS získala z reprezentativního průzkumu alarmující data a chce vyzvat MŠMT, aby zvýšilo péči o školní sportovní aktivity

 

cusPáté zasedání Výkonného výboru České unie sportu v tomto roce se uskutečnilo 14. května v Praze na Strahově. Zabývalo se mj. přípravou 42. valné hromady ČUS, návrhem rozpočtu ČUS na rok 2024 i ekonomickými výsledky za letošní první čtvrtletí, žádostmi několika sportovních svazů o přijetí do ČUS nebo návrhem finančního příspěvku pořadatelům zařazených akcí do kalendáře projektu Tipsport Sportuj s námi 2024.

 

V rámci aktuálních informací seznámil předseda ČUS Miroslav Jansta členy výboru s výsledky reprezentativního průzkumu, který Česká unie sportu zahájila v průběhu dubna ve svých členských sportovních klubech a tělovýchovných jednotách. Otázky byly zaměřené na jejich finanční situaci, provozní výdaje, vývoj členské základny nebo fyzickou kondici mládeže. „Tím, že se do průzkumu dosud zapojilo 2133 členských subjektů, jsme získali velice rozsáhlý zdroj informací a klíčová data týkající se aktuálního stavu sportovního prostředí i sportujících dětí. Seznámíme s nimi v nejbližší době nejen veřejnost, ale také zástupce vlády a politické reprezentace. Data potvrzují zjištění předcházejících průzkumů a poskytují nejen pádné argumenty pro obhajobu potřeb a veřejné prospěšnosti spolkového sportu, ale také silný signál pro všechny, kteří zodpovídají za zdravý vývoj naší společnosti.“ uvedl Miroslav Jansta.

 

Dílčí závěry nabízejí často alarmující fakta. Vyplývá z nich, že 82 % klubů nemá prostředky na kvalifikované trenéry, pro 81 % je existenčně důležitý program na provoz a údržbu sportovišť, na jehož vypsání v těchto letech nemá NSA zdroje, nebo že 72 % postrádá zájem členů působit ve volených a statutárních orgánech. Ubývá sportující mládeže a klesá její fyzická kondice. V souvislosti s tím předseda ČUS navrhl připravit společně s dalšími partnery, například s platformou Aktivní ČESKO, výzvu adresovanou Ministerstvu školství k realizaci opatření na podporu zvýšení péče o pohybové aktivity a sport na školách.

 

Valná hromada 26. června je připravena

 

Předseda ČUS komentoval pokračující přípravu nového zákona o podpoře sportu, jenž vzniká z iniciativy poslanců vládní koalice v deseti pracovních skupinách a postupně získává podobu paragrafového znění. Informoval také o tzv. roadshow Národní sportovní agentury po krajích ČR – veřejných debatách určených odborné veřejnosti zaměřených na činnost NSA, spolupráci s municipalitami, investiční a neinvestiční výzvy, nový zákon o podpoře sportu či rejstřík sportu. Miroslav Jansta dále zmínil závěry nedávného jednání Pléna Českého olympijského výboru, na němž byly přijaty nové stanovy ČOV, které přinášejí národním svazům sportů, zařazených do programu olympijských her, větší vliv při rozhodování a směřování činnosti ČOV.

 

V dalším průběhu jednání se VV ČUS věnoval organizační i obsahové přípravě nadcházející 42. valné hromady ČUS 26. června v Nymburce. Ve finálních verzích byly schváleny všechny zásadní dokumenty pro delegáty – Zpráva o činnosti VV ČUS od minulé valné hromady v roce 2023, Zpráva o hospodaření ČUS k 31. prosinci 2023, která byla doplněna o výsledky auditu, Zpráva o stavu majetku ČUS k 31. prosinci 2023, návrh rozpočtu ČUS na rok 2024 a podklady pro rozhodnutí o prodeji podílu ČUS v Nakladatelství O Praha, akciové společnosti v likvidaci. Členové výkonného výboru také posoudili a schválili zařazení žádostí sportovních svazů, které splnily podmínky směrnice pro vstup do ČUS, na program jednání valné hromady.

 

Hospodaření může ovlivnit počasí

 

VV ČUS rovněž zhodnotil hospodaření ČUS za první čtvrtletí letošního roku, které předložil ředitel ekonomických agend ČUS Pavel Benda a které je v porovnání s plánem mírně pozitivní. V souvislosti s predikcí dalšího ekonomického vývoje připomněl, že v případě středisek Plavecký stadion Podolí a Lyžařský areál Zadov je vždy závislý zejména na počasí.

 

V průběhu zasedání výkonný výbor odsouhlasil výši finančních příspěvků pořadatelům sportovních akcí pro veřejnost zařazených v rámci projektu Tipsport Sportuj s námi 2024. Kalendář jubilejního, desátého ročníku zahrnuje 554 sportovních událostí ze všech sportovních odvětví po celé České republice.

 

VV ČUS dále schválil pověření pro zástupce ČUS k výkonu akcionářských práv na valné hromadě společnosti Sportovní areál Harrachov, která bude schvalovat finanční plán společnosti zahrnující investice do nových výrobníků sněhu prodlužujících lyžařskou sezónu.

 

Autor: KT ČUS

MenuX