16.01.2020 - Adam Barbořík
počet přečtení: 1855
vytvořeno 16.01.2020, upraveno 16.01.2020

Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
14. 1. 2020

Pro činnost svých územních pracovišť v roce 2020 bude žádat Česká unie sportu o 93 milionů korun

 

Úvodní zasedání Výkonného výboru České unie sportu v roce 2020 se uskutečnilo 14. ledna v Praze. Jedním z klíčových bodů programu bylo projednání první verze rozpočtu ČUS na rok 2020. V této souvislosti účastníci schůze schválili, aby ČUS v rámci výzvy Ministerstva školství, určené na Podporu zastřešujících sportovních organizací, uplatnila v podané žádosti požadavek ve výši 93 milionů korun na činnost územních pracovišť ČUS – Servisních center sportu (SCS).

 

Tato SCS působí ve čtrnácti krajích a pětasedmdesáti okresech České republiky a poskytují odborný administrativní servis a poradenství sportovním klubům v jednotlivých regionech. Mimo jiné pomáhají klubům s žádostmi a vyúčtováním dotací a grantů z veřejných prostředků. Na jedno pracoviště by tak v případě přidělení požadované dotace připadl zhruba milion korun, což je minimální částka na pokrytí neustále rostoucích cen nájmů kanceláří, energií, služeb a minimálních platů zaměstnanců.

 

"Částka kolem milionu korun na jedno pracoviště je v současné době minimum. Se stoupající administrativou jsou požadavky klubů na asistenci s dotačními a zákonnými povinnostmi stále častější. Bohužel to nikoho nezajímá a stát tuto podporu sportu přezíravě podceňuje. Asi sport pro lidi prostě nechce. Bude se to, jako vždy v Česku, improvizovaně napravovat, až se něco totálně zhroutí. Až najednou nebudou lidi, co jsou ochotni sportovní kluby vést. A nikdo za to neponese odpovědnost. Prostě český standard," zaznělo z úst jednoho ze zástupců sportovních klubů ve Výkonném výboru ČUS.

VV ČUS vzal také na vědomí osnovu zprávy generálního ředitele ekonomických agend o hospodaření a majetku ČUS k 31. prosinci 2019. Současně mu uložil připravit také první verzi této zprávy v takovém rozsahu a struktuře, aby byla snadno a přehledně porovnatelná se zprávami o hospodaření a majetku ČUS v předcházejících letech.

 

Vzhledem k očekávanému opoždění termínu poskytnutí dotací na činnost svazů, trenéry mládeže a na reprezentaci z Ministerstva školství v roce 2020 schválil VV ČUS žádosti dalších čtyř národních sportovních svazů o půjčku z Rezervního fondu sportovních svazů sdružených v ČUS. Tyto prostředky budou využity na zajištění přípravy reprezentantů i jejich startu na vrcholných mezinárodních soutěžích. Česká unie kolečkových sportů požádala o částku 500 000 korun, Česká baseballová asociace, Český svaz kanoistů a Česká boxerská asociace obdrží vždy požadovaný jeden milion korun.

V dalším jednání VV ČUS vyslechl informaci o zahájení projektu ČUS Sportuj s námi. V roce 2020 se do něj do uzávěrky přihlásilo 755 akcí, z nichž bude do kalendáře zařazeno pět set. Pro nerušený rozjezd projektu od 1. ledna schválil výkonný výbor už v prosinci 2019 návrh akcí na první měsíc letošního roku. Protože dosud není známa oficiální výše alokace dotačního programu Ministerstva školství, VV ČUS navrhl schválit zařazení akcí zatím jen do konce měsíce února. Návrh na rozdělení finančních příspěvků pořadatelům vybraných akcí bude předložen po obdržení dotace MŠMT a po ukončení jednání s partnery projektu.

 

Předseda České unie sportu Miroslav Jansta informoval také členy výkonného výboru o svém jednání s premiérem Andrejem Babišem, kterého se zúčastnil společně s předsedou Národní sportovní agentury Milanem Hniličkou. Tématem schůzky byla zejména investiční i neinvestiční podpora sportu v roce 2020 i v dalším období. Další setkání absolvoval předseda ČUS s prezidentem České republiky Milošem Zemanem, s nímž jednal o otázkách spojených s podporou sportu ze státního rozpočtu.

 

Autor: KT ČUS