15.11.2018 - Adam Barbořík
počet přečtení: 2073
vytvořeno 15.11.2018, upraveno 15.11.2018

Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
13.11.2018

Zpráva z listopadového Výkonného výboru ČUS

Výkonný výbor České unie sportu na svém zasedání 13. listopadu v Praze vyslechl informaci předsedy ČUS Miroslava Jansty o aktuálním stavu projednávání novely zákona o podpoře sportu, kterou se v současné době zabývají výbory poslanecké sněmovny. Konstatoval, že novela vedle ustavení státní instituce pro sport v podobě agentury, nyní garantuje tři klíčové body, které požadovala ČUS – zajištění prostředků na činnost sportovních organizací, záruka víceletého financování a možnost posílat peníze sdruženým členským subjektům. Členové výboru ale také vážně diskutovali o rizicích, které ustavení agentury, namísto zřízení samostatného ministerstva, může sportu přinést.

 

V průběhu dalšího jednání schválil VV ČUS parametry žádosti  ČUS o poskytnutí státní dotace z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2019, určeného na „Podporu zastřešujících sportovních organizací“. Celková požadovaná částka představuje 146 milionů korun. Z toho na prioritu - zabezpečení provozu a rozvoje územních pracovišť ČUS působících na krajské a okresní úrovni připadne 90 milionů korun, dále na činnost centra a jeho zaměstnanců 20 milionů korun, na úhradu části nákladů souvisejících s údržbou a provozem sportovních středisek Nymburce, Podolí či Zadově 30 milionů korun a na realizaci tradičních a poptávaných projektů pro veřejnost ČUS Sportuj s námi a Sportovní hry seniorů 6 milionů korun.

 

Pozitivně byla přijata informace o hospodaření ČUS v období 1. ledna až 30. září 2018. V rámci hospodářské činnosti bylo k tomuto datu dosaženo v běžné činnosti zisku ve výši 26,281 milionu korun. Při započtení nákladů na neuplatněné DPH vykazuje reálný hospodářský výsledek zisk ve výši 15,281 milionu korun. Oproti plánu je tak lepší o 1,94 milionu korun.

 

VV ČUS také schválil koupi pozemků v lokalitě Lyžařského areálu Zadov v souhrnné ceně 2,625 milionu korun. Tyto pozemky mají strategický význam nejen z hlediska aktuálního provozu areálu Kobyla, ale i jeho dalšího rozvoje v budoucnu. Jsou součástí stávající sjezdové tratě a umožňují navíc přístupovou cestu k ostatním pozemkům.

 

Na základě stavu, kdy Česká unie sportu disponuje volnými vlastními zdroji, schválil VV ČUS vyplacení příspěvku ve výši 1,45 milionu korun okresním organizacím ČUS. V souvislosti se žádostí firmy Sport Action, která je dlouhodobým producentem slavnostních vyhlášení anket Nejúspěšnější sportovec okresu / kraje, udělil VV ČUS tomuto projektu tak jako v minulých letech záštitu a podpořil ji pro rok 2019 finanční částkou 800 000 korun. Představitelé České unie sportu však v současné době vyjednávají s vydavatelstvím Vltava Labe Media – vydavatelem Deníků – o nové produkční i organizační podobě této ankety od roku 2020.

 

VV ČUS vzal na vědomí žádost předsedy Českého svazu jachtingu Karla Bauera, adresovanou současně předsedům České unie sportu a Českého olympijského výboru. Ta se týkala zprostředkování názoru členů těchto organizací na zaměření marketingové činnosti ČOV, skladbu jeho rozpočtu, zpráv o hospodaření i obchodních společností, v nichž má ČOV majetkový podíl. Současně uložil předsedovi ČUS projednat tuto záležitost na celostátní poradě předsedů národních sportovních svazů 13. listopadu a o přijatých závěrech informovat předsedy ČOV i Českého svazu jachtingu.