13.09.2018 - Adam Barbořík
počet přečtení: 2235
vytvořeno 13.09.2018, upraveno 13.09.2018

Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Zpráva z Výkonného výboru ČUS
11.9.2018

ČUS bude v prosazování zájmů sportu postupovat vůči Ministerstvu školství s koordinovanou podporou národních sportovních svazů

Výkonný výbor České unie sportu na svém zasedání 11. září v Praze vyslechl informaci svého předsedy Miroslava Jansty o probíhajících jednáních vedení ČUS se zástupci všech členských národních sportovních svazů. Jejich cílem je nejen výměna zkušeností ze vzájemné spolupráce a nastavení rozsahu servisu ČUS pro kluby a sportovní svazy v okresech a krajích, ale především získání zpětné vazby k přípravě společného koordinovaného postupu vůči Ministerstvu školství. Sportovní svazy i organizace stále výrazněji pociťují zhoršující situaci ve financování sportu, sliby ze strany ministerstva zůstávají nenaplněny, komunikace vázne. Peníze dále zůstávají na ministerstvu, které nevypisuje potřebné programy, jejichž prostřednictvím by je sportovní prostředí využilo. Proto je v této souvislosti důležité vysílat vůči Ministerstvu školství úředníkům silnější, nejlépe společné a koordinované signály, žádající neprodlenou nápravu aktuální situace.

 

VV ČUS se seznámil také s procesem přípravy novely zákona o podpoře sportu, kterou připravuje vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička. Návrh byl projednán ve Vládě, ve sportovním prostředí a k připomínkám probíhá odborná i politická diskuse s tím, že poslanci by měli návrh projednat ještě v září. Česká unie sportu jednoznačně podporuje záměr realizace státní podpory sportu prostřednictvím samostatného orgánu. V rámci legislativního procesu doporučuje v novele zákona – v souladu s požadavky národních sportovních svazů – garanci tří klíčových bodů: zajištění prostředků na činnost sportovních organizací, záruku víceletého financování a možnost posílat peníze sdruženým členským subjektům. V tomto smyslu přijal VV ČUS usnesení, které bylo obratem odesláno ministru Robertu Plagovi a vládnímu zmocněnci Milanu Hniličkovi.

 

Dalším bodem bylo projednání problematiky financování územních pracovišť ČUS poté, co Ministerstvo školství neumožnilo úpravu podmínek dotací, týkající se distribuce finančních prostředků sdruženým členským subjektům, jak je opakovaně navrhovala ČUS a národní sportovní svazy. Toto nové opatření si tak vynutilo ve sportu mnoho následných administrativních kroků včetně registrace pobočných spolků ČUS, které však tento zásadní nedostatek dotačních programů u řady sportovních svazů neřeší.

 

Členové VV ČUS byli podrobně informováni o stavu příprav oslav 100 let českého sportu, které vyvrcholí 28. září. Česká unie sportu je hlavním organizátorem této reprezentativní akce za podpory České obce sokolské a Českého olympijského výboru. Oslavy století českého sportu budou mít dvě části. První představuje slavnostní oběd na Pražském hradě, nad nímž převzal záštitu prezident republiky Miloš Zeman. Vrcholem oslav bude galavečer ve Fóru Karlín za účasti zástupců širokého sportovního spektra, sportovních klubů, tělovýchovných jednot a národních sportovních svazů. Chybět nebude ani řada významných sportovních legend, bývalí i současní reprezentanti České republiky. Slavnostní galavečer bude přenášet přímým přenosem také Česká televize.

 

Pozitivní byla informace zaměřená na rozbor výsledků hospodaření ČUS v období ledna až června 2018. Rozpočet v hlavní činnosti je čerpán na úrovni 37,63 %, což znamená úsporu v plánu o 12,37 %. V rámci hospodářské činnosti dosáhl zisk výše 7,76 milionu Kč, což je v porovnání s plánem výsledek lepší o 1,47 milionu Kč.

 

VV ČUS zareagoval na žádost České Muaythai Asociace, na kterou tíživě dopadla současná dotační politika Ministerstva školství. Z Rezervního fondu národních sportovních svazů ČUS jí schválil roční půjčku ve výši jednoho milionu korun na úhradu nákladů spojených s činností tohoto svazu.