Zpráva z VV ČUS konaného 11. 10. 2022

 

VV ČUS kritizuje nerovný přístup v zastropování cen energií: Od 1. ledna 2023 hrozí uzavření areálu v Podolí i střediska v Nymburce   

Osmé letošní zasedání Výkonného výboru České unie sportu se uskutečnilo v úterý 11. října v Praze na Strahově. Hlavní body jednání se zaměřily na kritickou situaci sportovních klubů a tělovýchovných jednot způsobenou dramatickým nárůstem cen energií a důsledky absence vládního zastropování cen elektřiny a plynu v případě provozovatelů bazénů, zimních stadionů i velkých sportovních center s halami, a také na meziroční snížení neinvestičních prostředků pro sport v návrhu státního rozpočtu na rok 2023.

 

V rámci aktuálních informací detailně analyzoval současný stav vyplývající ze zastropování cen energií podle nařízení vlády č. 298/2022 Sb. ředitel ekonomických agend ČUS Pavel Benda. Na převážnou část sportovních subjektů a jejich sportovišť se vládní zastropování elektřiny vztahuje. Avšak spolkoví provozovatelé sportovišť, odběratelé na vysokém nebo velmi vysokém napětí, nejsou explicitně vyjmenováni v nařízení vlády a zastropování se na ně tudíž nevztahuje. „Provozovatelé sportovišť tam nejsou zařazeni přesto, že sport je zákonem přímo definován jako veřejně prospěšná činnost poskytovaná v celospolečenském zájmu,“ uvedl Pavel Benda.

 

V případě plynu je situace obdobná, zastropována je většina malých jednot a sportovních klubů. Provozovatelé sportovišť z řad klubů a organizací, střední odběratelé a velkoodběratelé, však explicitně vyjmenovaní ve vládním nařízení nejsou a zastropování cen plynu se na ně nevztahuje.

 

Varianta krajního řešení

ČUS odesílala v minulých týdnech na Národní sportovní agenturu, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR i na vládu opakovaná upozornění, že některá sportoviště z vládního nařízení vypadnou. Současně poukazovala, jak je absurdní dělení zastropování cen na bázi vysokého či nízkého napětí v elektřině, resp. zastropování na bázi velkoodběratel plynu. Vznikají tak nelogické situace - například Lyžařský areál ČUS na Zadově je připojen na nízkém napětí (trafostanice je ve vlastnictví distributora elektřiny), takže zde má ČUS podle vládního nařízení cenu zastropovanou. Ve Sportovním centru Nymburk i v ČEZ Plaveckém stadionu v Podolí je ČUS naopak připojena na vysokém napětí (trafostanice je ve vlastnictví ČUS). V těchto případech nemá ČUS podle vládního nařízení ceny elektřiny zastropované.

 

„Takových excesů bude hodně. Nelze selektovat subjekty podle tohoto klíče, tedy velký podnik na nízkém napětí bez ohledu na velikost odběru je zastropován, ale týž podnik na vysokém napětí nikoliv. Mnoho sportovišť je obecních, ta jsou zastropována všechna prostřednictvím obcí, měst, samosprávy nebo státu. To je však nerovný přístup. Navíc plošná podpora podle nařízení Evropské komise nesmí být selektivní,“ poukázal Pavel Benda.

 

Stejně absurdní je také dělení na bázi velkoodběratel plynu. ČUS je ve Sportovním centru Nymburk i v ČEZ Plaveckém stadionu v Podolí velkoodběratelem, takže ceny zde nemá zastropovány. Přitom však všechna obecní sportoviště mají paradoxně ceny plynu zastropované prostřednictvím obcí, měst, samosprávy nebo státu.

 

„Situace zejména v Podolí a v Nymburce je velice vážná. Jestliže jsme například letos platili v Podolí v lednu 2022 za plyn 800 000 Kč, nyní by částka dosáhla pěti milionů korun. Celkově i s Nymburkem by nám vzrostly náklady o 50 milionů korun. Pokud vláda nebo Ministerstvo průmyslu a dopravy ČR nepřijmou adekvátní opatření, ČUS bude muset sáhnout ke krajnímu řešení o od 1. ledna 2023 uzavřít ČEZ Plavecký stadion v Podolí i Sportovní centrum Nymburk,“ reagoval předseda ČUS Miroslav Jansta.

 

Mimořádně nízká státní podpora sportu v roce 2023

Předseda ČUS také informoval členy výkonného výboru o přípravě státního rozpočtu na rok 2023, v němž vláda navrhla pro sportovní prostředí pouze 6,75 miliardy korun, což je celkově o více než jednu miliardu méně než v roce 2021. V praxi to znamená, že na neinvestiční výdaje sportu, tedy na trenéry, činnost klubů, svazů či provoz sportovišť, vláda na rok 2023 vyčlenila pouze 4,9 miliardy Kč, o 0,7 miliardy méně než v letošním roce - to vše při násobných cenách energií. Tato částka je jedna z nejnižších, které směřovaly do sportu od roku 1989. Nejen že naprosto neodpovídá dlouhodobým potřebám českého sportu, ale neumožní mnoha klubům, zejména vlastníkům sportovišť přežít. „Česká unie sportu už využila bezpočet možností pro jednání s Národní sportovní agenturou, Ministerstvem financí ČR i zástupci obou komor parlamentu, aby se tato extrémně nízká podporu státu do sportu navýšila – dosud však neúspěšně. Zatím to prostě nikomu nevadí. Nezbývá než věřit, že význam role pravidelného pohybu a sportu pro celou společnost si uvědomí členové poslanecké sněmovny i pod argumenty odborníků z mimosportovního prostředí při schvalování závěrečné verze rozpočtu,“ řekl Miroslav Jansta.

 

Zprávu týkající se poslaneckého návrhu novely zákona o podpoře sportu, zaměřeného na úpravu fungování Národní sportovní agentury, který předložili koaliční poslanci, podal generální sekretář ČUS Jan Boháč. Konstatoval, že všechny písemné připomínky, které autorům poskytla ČUS, byly akceptovány. „Za velice důležité považujeme to, že v novele tohoto zákona zůstala zachována povinnost měst a obcí s rozšířenou působností i nadále zpracovávat plán rozvoje sportu, která měla vypadnout. Přesto bychom uvítali spíše nový komplexní zákon o sportu a samostatné ministerstvo pro sport,“ hodnotil přípravu novely Jan Boháč.

 

Nová výzva: Můj klub – Pohyb a zdraví

Členové VV ČUS vyslechli také informaci, že Národní sportovní agentura vypíše novou výzvu Můj klub – Pohyb a zdraví určenou na podporu dětí a mládeže sportujících pouze jednou týdně. Ty totiž byly vyjmuty z původní dotační výzvy Můj klub 2023. VV ČUS však v této souvislosti vyslovil obavu, zda toto řešení nebude znamenat nejen pro mnoho sportovních klubů, ale i samotnou NSA zvýšenou administrativní zátěž.

 

V průběhu jednání VV ČUS rovněž schválil vyhlášení projektu České unie sportu – Tipsport Sportuj s námi na rok 2023. Financován bude na základě partnerských vztahů a víceletých smluv se společnostmi Tipsport a Car4Way a také Nadací ČEZ. Termín pro přihlášení akcí pořádaných členskými subjekty ČUS byl stanoven na 1. listopad a předpokládá se, že kalendář projektu opět zahrne kolem 500 sportovních událostí po celé České republice.

 

VV ČUS odsouhlasil také termíny konání celostátních porad – v Praze na Strahově se sejdou představitelé okresních a krajských sdružení ČUS 22. listopadu, zástupci národních sportovních svazů 23. listopadu.

 

Autor: KT ČUS

 

MenuX