Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Zpráva z Výkonného výboru ČUS
10. října 2017

Česká unie sportu doporučuje svazům se i do špatně vypsaného programu na provoz a údržbu sportovišť přihlásit

Výkonný výbor České unie sportu (ČUS), který se sešel v Praze 10. října, projednával aktuální kritickou situaci sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Většina z nich se v současné době nemůže přihlásit do nově vypsaného Programu IV na provoz a údržbu sportovního majetku, nejsou totiž podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) oprávněnými žadateli (původně v listopadu 2016 vypsaný program pro vlastní chyby MŠMT zrušilo). Některým hrozí až existenční potíže. Proto VV ČUS doporučil národním sportovním svazům s členskými spolky, aby se do špatně vypsaného programu přesto přihlásily. „Není vyloučené, že MŠMT podmínky určitým způsobem upraví nebo udělí výjimky. Děláme pro to vše, napsali jsme dopis předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi,“ prohlásil Marek Hájek, místopředseda České unie sportu. „Jdeme do senátu, připravujeme i právní kroky.“

 

Dotace na údržbu a provoz byla každoročně poskytována nejen vlastníkům, ale i dlouhodobým provozovatelům sportovních zařízení. Pro ty to již od roku 2017 není možné. Úředníci MŠMT také stanovili jako podmínku poskytnutí prostředků Programu IV pouze spolkům s celostátní působností, tedy sportovním svazům nebo střešním sportovním organizacím a jejich pobočným spolkům, nikoliv členském spolkům, kterých je většina. Kvůli tomu dotace na údržbu a provoz hřišť nedoputuje až k 90 procentům sportovních klubů a jednot. Česká unie sportu zaslala obratem ministrovi Stanislavu Štechovi otevřený dopis, ve kterém žádá okamžitou nápravu. Uspořádala tiskovou konferenci za účasti zástupců některých národních svazů a funkcionářů tělovýchovných jednot. Vše je zatím bez konstruktivní reakce MŠMT.

 

Česká unie sportu přesto doporučuje národním sportovním svazům se do špatně vypsaného Programu IV přihlásit. „O této možnosti jsme zástupce svazů informovali již v pátek. Doporučujeme, aby do programu majetek svých jednot a klubů i ten svůj přihlásily, přestože nesplňují podmínky. Tím se navíc explicitně upozorní na potřeby sportovního prostředí a na obrovské nedostatky nově vypsaného programu,“ vysvětluje Marek Hájek, místopředseda České unie sportu, která se do Programu IV rovněž přihlásí. „Náš postup tak může být pro sportovní svazy jako vzorový. Navíc budeme žádat o prodloužení lhůty dodání podkladů. Ministerstvo totiž změnilo data, členskou základnu a majetkové výkazy nepožadují k roku 2015, ale k loňskému roku. V případě 600 klubů a jednot, které se přes ČUS hlásily, není reálné zaktualizovat taková data ve stanovených termínech.“

 

ČUS je připravena na právní kroky proti poškozování sportu ze strany MŠMT

 

Výkonný výbor ČUS projednal také podání žádosti na sportovní centrum Nymburk a plavecký stadion Podolí ve vypsaném investičním programu. VV ČUS dále uložil realizovat všechny možné právní kroky proti poškozování ČUS a jejích subjektů v dotační politice MŠMT pro sport. „Aktuální rozhodnutí úředníků MŠMT v rámci Programu IV může způsobit škody a porušit zásady ochrany legitimního očekávání žadatelů o poskytnutí dotačních prostředků. Je potřeba si uvědomit, že tohle za určitých okolností může splňovat i podmínky pro právní kroky,“ upozorňuje Marek Hájek, místopředseda ČUS.

 

Dalším kontroverzním rozhodnutí ministerských úředníků jsou nově vypsané podmínky v rámci investičního dotačního programu pro národní sportovní svazy na státní reprezentaci a talentovanou mládež. Nová povinnost finanční spoluúčasti na investicích v podobě 20 až 40 procent bude pro většinu svazů nepřekonatelným limitem. Jedná se o strojní investice potřebné ke státní reprezentaci a není pro to logické, aby na tyto výdaje vynakládaly svazy vlastní prostředky, například členské příspěvky.

 

„Jde o další ukázku neznalosti sportovního prostředí. Na státní reprezentaci a investice pro státní reprezentaci nemají sportovní svazy vlastní zdroje, doposud taková praxe nebyla. Takhle to bude vést k tomu, že budou muset svazy vybírat na prostředky od svých členů, oddílů a rodičů sportovců. Rozhodně s tím nesouhlasíme,“ říká Marek Hájek, který v příštím týdnu v úterý jde na další jednání společně s vrcholnými představiteli ze sportovního prostředí na MŠMT. „Obáváme se, že nepřinese žádné další konkrétní kroky, které zastaví současnou krizi,“ dodává Hájek.

 

VV ČUS dále projednal potřeby sportu pro dotační programy na rok 2018 a uložil prosazovat je při jednání s MŠMT. Dále schválil pokyny ke statistickému šetření v ČUS za rok 2017 a schválil vyhlášení projektu ČUS Sportuj s námi pro rok 2018.

MenuX