Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
18. 3. 2021

Výkonný výbor České unie sportu oznámil termín 39. valné hromady,
uskuteční se 23. června

 

Vzhledem k platnosti aktuálních vládních protiepidemických opatření v České republice nebylo možné schůzi Výkonného výboru České unie sportu, plánovanou na 16. března 2021, uskutečnit v prezenční podobě. 

 

S využitím zkušeností z předchozích měsíců a také velmi podrobných písemných podkladů, připravených pro členy výboru, vyvolal předseda České unie sportu Miroslav Jansta v souladu s jednacím řádem VV ČUS hlasování per rollam. Mohla tak být bezodkladně schválena důležitá rozhodnutí pro chod organizace. Členové VV ČUS obdrželi veškeré písemné podklady k posouzení a rozhodování v předstihu a ve všech případech se jednalo o materiály, připravené pro plánovaný program řádného zasedání výkonného výboru, které se mělo konat 16. března 2021.

 

Rozhodování VV ČUS předcházelo zveřejnění společné tiskové zprávy České unie sportu a České obce sokolské, kterou nejvyšší představitelé obou spolků adresovali v průběhu jednání Národní rady pro sport 10. března Národní sportovní agentuře. Miroslav Jansta navrhl, aby agentura navýšila o padesát procent plánovanou alokaci v letos obnoveném dotačním programu na provoz a údržbu sportovních zařízení, v němž je pro tento rok vyčleněno zhruba 400 milionů korun. Argumentem je nejen stáří a zanedbanost sportovní infrastruktury, ale především skutečnost, že sport se v období koronavirové pandemie ocitl v kritické situaci, kdy většina sportovních subjektů nedosáhla na kompenzační covidové programy, protože nesplňovala podmínky stanovené pro příjemce.

 

VV ČUS svým rozhodnutím svolal 39. valnou hromadu ČUS a stanovil její termín na středu 23. června 2021. Současně schválil předběžný návrh programu jednání i návrh harmonogramu přípravy valné hromady. V této souvislosti vzal na vědomí osnovu připravované Zprávy o činnosti VV ČUS od 38. valné hromady konané v červnu 2020. První verze zprávy bude hotová v dubnu.

 

Výkonný výbor vzal rovněž na vědomí první verze Zpráv o hospodaření ČUS a stavu majetku ČUS k 31. prosinci 2020 a uložil řediteli ekonomických agend Pavlu Bendovi zpracovat obě finální verze určené pro 39. Valnou hromadu ČUS tak, aby byly k dispozici na schůzi VV ČUS 18. května. I z první verze zprávy o hospodaření je již patrné, jak vysoké ztráty způsobila ČUS vládní opatření v podobě uzavření sportovišť. I přes podporu z dostupných kompenzačních programů je ve srovnání s předchozími roky předpokládaný propad v řádu čtyř desítek milionů korun.

 

Vzhledem k tomu, že dosud není k dispozici letošní státní dotace pro zastřešující sportovní organizace, kterou ČUS využívá pro financování svých územních pracovišť, rozhodl VV ČUS o jejich předfinancování z vlastních zdrojů. Provoz okresních a krajských pracovišť ČUS je důležitý především pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, kterým poskytuje administrativní podporu. I v tomto složitém období pandemie covidu, výrazně ovlivňujícím výsledky hospodaření, ČUS ze svých rezerv poskytne letos už druhou zálohu na činnost Servisních center sportu ve výši 14,8 milionu korun, aby nebyla narušena jejich činnost. Každé krajské pracoviště obdrží 200 000 Kč a každé okresní pracoviště 150 000 Kč.

VV ČUS schválil také žádosti České gymnastické federace a České federace Spastic Handicap o poskytnutí půjčky z Rezervního fondu sportovních svazů sdružených v ČUS ve výši jednoho milionu, resp. 750 000 korun. Finanční prostředky budou použity na pokrytí nákladů s účastí českých reprezentantů na vrcholných mezinárodních gymnastických soutěžích a mezinárodních akcích ve sportu handicapovaných (atletika, lukostřelba, boccia, cyklistika, lyžování) v letošním roce v rámci příprav na nadcházející olympijské a paralympijské hry.

 

I přes stále nepříznivý epidemiologický vývoj a nejistotu při organizaci sportovních podniků VV ČUS schválil také návrh čtyřiceti akcí do projektu ČUS Sportuj s námi na měsíc duben 2021.

 

Autor: KT ČUS

MenuX