Bez šikany, diskriminace a obtěžování.
Zmocněnkyně a odborní partneři představili kroky pro bezpečné prostředí a rovné podmínky ve sportu

 

Zajistit bezpečné prostředí, rovné podmínky a dodržení lidskoprávních standardů ve sportovním prostředí je cílem snahy vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové, Národní sportovní agentury (NSA), Českého olympijského výboru (ČOV) i dalších sportovních organizací. Záměr, dosavadní výsledky a cíle představili na společné tiskové konferenci v pondělí 8. dubna zmocněnkyně pro lidská práva, předseda NSA Ondřej Šebek, místopředsedkyně Komise pro rovné příležitosti ve sportu ČOV Denisa Kubová a Monika Vlčková Míčková, ambasadorka organizace Trénujeme s respektem a trenérka a bývalá reprezentantka ČR v moderní gymnastice. Aktivitu podporuje také Česká unie sportu.

 

„Data i osobní svědectví některých sportovců a sportovkyň ukazují, že prostředí sportu je více rizikové vůči negativním fenoménům – různým formám násilí, šikany, zraňujících verbálních útoků. Jsou přítomné jak v profesionálním, tak v amatérském sportu a mohou mít závažné důsledky v osobním životě i pro společnost,” uvedla zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. „Proto jsem ráda, že se podařilo propojit různé aktéry a přijít s konkrétním plánem změn, díky kterým bude sportovní prostředí bezpečnější,” dodala.

 

V uplynulém půlroce se konala série expertních kulatých stolů zaměřených obecně na téma lidských práv a sportu a specifické zranitelné skupiny: děti a mládež a ženy. Na začátku června je v plánu další orientovaný na sport lidí s handicapem.

 

Před prázdninami bude hotová první verze obecného Etického kodexu, s nímž následně budou pracovat jednotlivé sportovní svazy a organizace. Kodex vymezí, co znamená pojem bezpečné prostředí a definuje také práva a povinnosti pro trenérskou obec, sportovce, ale také rodiče.

 

V gesci Národní sportovní agentury je vznik Platformy bezpečného sportu a zavedení nových rolí – ombudsosoby a tzv. ochránců (safeguard officers). Na ně se budou moci obracet ti, kdo zažijí špatné zacházen nebo budou jeho svědky. Jejich úkolem bude prošetření podnětů i sdílení dobré praxe. NSA také předloží do konce roku věcný návrh zákona o sportu, v němž bude část věnovaná opatřením proti negativním jevům.

 

„Vítáme aktivitu vládní zmocněnkyně pro lidská práva, Národní sportovní agentury a dalších sportovních organizací, která iniciuje větší zajištění bezpečného prostředí a rovných podmínek ve sportu. Jedná se o důležitou problematiku – pokud se totiž ve sportovních klubech vyskytují šikana nebo zraňující verbální útoky, může docházet k nevratným následkům pro psychiku dětí a mládeže. Těmto jevům je nutné zásadně předcházet. Česká unie sportu, jako největší sportovní spolek, je připravena spolupracovat při vzniku obecného etického kodexu a poté i s jeho následnou distribucí do 7500 sdružených sportovních klubů a tělovýchovných jednot," prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

 

 

3738ZTA.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Tisková konference 8. dubna za účasti zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové, předsedy NSA Ondřeje Šebka, místopředsedkyně Komise pro rovné příležitosti ve sportu ČOV Denisy Kubové a ambasadorky organizace Trénujeme s respektem a trenérky a bývalé reprezentantky ČR v moderní gymnastice Moniky Vlčkové Míčkové.

MenuX