ČUS - podávání žádostí MŠMT program č. III - Činnost sportovních organizací na rok 2015

Informace pro SK a TJ k podávání žádostí do programu MŠMT č. III Činnost sportovních organizací na rok 2015 prostřednictvím České unie sportu.

 

 

Dne 25. 8. 2014 došlo k úpravě původně vyhlášených podmínek, které pro tento program nyní neobsahují podmínku pro žadatele (SK/TJ), že musí provozovat sportoviště a věnovat se více sportům.

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uveřejnilo dne 15. 7. 2014 pravidla pro podávání žádostí o neinvestiční dotace z programů MŠMT, nově tedy také programu č. III - Činnost sportovních organizací na rok 2015.

 

Potřebné informace, formuláře a vzory k podání žádosti prostřednictvím České unie sportu:

 

Výzva k podání žádosti (důležité)Doplnění k administraci (25. 8. 2014), dokument MŠMT Státní podpora sportu na rok 2015 (25. 8. 2014)

 

Formulář žádosti program č. III na rok 2015vzor vyplnění

 

Příloha žádosti c) Tabulka MŠMT k programu IIIvzor vyplnění

 

Příloha žádosti d) Výpis ze spolkového rejstříku (vzor)

 

Příloha žádosti h) Čestné prohlášení o vedení podvojného účetnictví

 

Příloha žádosti i) Tabulka s předběžným rozpočtemvzor vyplnění

 

 

Součinnost a poradenství Vám poskytne místně příslušné okresní sdružení ČUS.

 

MenuX