28.06.2018 - Adam Barbořík
počet přečtení: 2478
vytvořeno 28.06.2018, upraveno 28.06.2018

Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
28.6.2018

Zástupci klubů a jednot podporují stanovisko ČUS. Nejsme bohatí funkcionáři, vzkazují Valachové

Zástupci sportovních klubů a tělovýchovných jednot vyjadřují podporu k usnesení České unie sportu na Valné hromadě. V něm vyzývá bývalou ministryni Kateřinu Valachovou k veřejné omluvě za škody způsobené českému sportu v době jejího působení na MŠMT a současně, aby vyvodila osobní odpovědnost v souvislosti se svým dalším působením v politice.  Zároveň se členské základně dotkly komentáře, které Valachová zveřejnila na svém oficiálním ministerském facebookovém profilu. Na něm sportovní prostředí označila za „partu výborně placených funkcionářů ze špiček některých svazů či unií.“

 

„Jezdím kanoistiku za hubičku nebo rovnou zadarmo, protože mě tento sport baví a nejsem výborně placený funkcionář ze špiček některých svazů,“ reagoval Jan Petschenka z TJ Sokol Bedřichov. „Plně souhlasíme s požadavky ČUS. Paní Valachová buď úplně ztratila ženské povahové vlastnosti, nebo je pouhou loutkou v rukách nejmenovaných herců. Měla by alespoň mlčet a neprovokovat obyčejné sportovce,“ doplnil Jan Neuer, předseda TJ Sokol Velatice.

 

Valné hromadě se v minulém týdnu konala za účasti 135 delegátů s hlasem rozhodujícím, zastupujících sportovní kluby, tělovýchovné kluby a národní sportovní svazy, a třinácti zástupců krajských organizací. Stanovisko vyzývající Kateřinu Valachovou k veřejné omluvě schválilo 95 procent delegátů. „Sportovní prostředí rozhodně nejsou bohatí bafuňáři ale právě stovky tisíc nadšenců dělající sport za hubičku nebo rovnou zadarmo. Bohužel musíme konstatovat, že významným dílem se na tomto stavu podílela právě bývalá ministryně Valachová. Úřad pod jejím vedením zrušil důležité dotace nebo se prostředky opozdily, což dostalo celý sport do katastrofální situace,“ konstatoval Marek Hájek, místopředseda České unie sportu.

 

Členským subjektům dlouhodobě vadí někdy až zbytečné byrokratické nároky na představitele klubů a nespolehlivost v posílání prostředků z dotací. „Paní Valachová, na úplné dno jste český sport dostala především vy a vaše nečinnost na ministerstvu školství. Zlikvidovala jste dotační program na údržbu a provoz a pozdě zasílané finanční prostředky otrávily mnoho zástupců klubů. Měla byste se celému prostředí omluvit a ne hovořit o dobře placených funkcionářích,“ prohlásil Stanislav Barda z Okresního tělovýchovného sdružení Mělník. „Věřím, že vaši nástupci celou záležitost napraví a pro sportovní prostředí připraví koncepční, dlouhodobé a s dostatečným předstihem známé podmínky financování českého sportu.“

 

K omluvě vyzvali bývalou ministryni Valachovou také předsedové sportovních svazů. „Podporujeme jeden ze závěrů Valné hromady ČUS, aby se Kateřina Valachová veřejně omluvila sportu a odešla z veřejných funkcí. Osobně nám slíbila nám v rámci programu pro sportovní svazy dodržet pro nás původně schválenou částku 3,8 milionu korun na schůzce svazů. Ujišťovala, že v nové výzvě dostanou všichni podobně a nám pak dali 2,6 milionu korun. V současné době se náměstek Karel Kovář snaží vyrovnat se situací, kterou tam zanechala Valachová. Víme, že to má velmi složité a držíme mu palce," prohlásil Tomáš Cvikl, předseda České asociace squashe. „Valné hromady jsem se osobně za náš svaz zúčastnil a pro toto usnesení také aktivně hlasoval. Vím, jaká situace byla v loňském roce ve sportu a pak především jaké rány potkaly přímo náš svaz navíc,“ doplnil Marek Lazor, prezident Českého svazu Taekwon-Do ITF.

 

 

ČUS vyzvala k odpovědím na otázky

Česká unie sportu dále odmítá tvrzení Valachové, že „dobře placení funkcionáři, pěstovali kalnou vodu, aby na nás nebylo vidět.“ Právě představitelé ČUS napsali tisíce stran, popsali odborně veškerou metodiku pro transparentní rozdělení finanční podpory do TJ/SK podle měřitelných kritérií. „Společně s MŠMT jsme vytvořili 10 neinvestičních programů, na jehož základně se měl český sport financovat. A to vše v konsensu se státem a se sportovním prostředím. Kde se stal problém?  Právě za vedení MŠMT paní Valachovou nebyl úřad schopný na základě těchto programů peníze přeposlat. Nestíhal, byl poddimenzovaný. Místo toho, abyste to řešila, tak se schovávala za optimistické fráze a vinu hodila na kauzu, která se však stala o dva měsíce po termínu, kdy měly prostředky do sportu odejít,“ popsal Marek Hájek, místopředseda České unie sportu. „Zásadním programem pro nás bylo přímé financování do klubů a jednot. Ten jsme vybojovali navzdory kritiky další střešní organizace.“

 

Česká unie sportu kromě veřejné omluvy vyzvala bývalou ministryni Valachovou také k zodpovězení několika zásadních otázek. Mimo jiné také o 1 miliardě korun, která měla být určení pro sport na rok 2018. „Paní Valachová, jste tyto peníze v květnu zašantročila? Použila jste je na váš ztroskotaný projekt jménem inkluze ?“ ptal se Marek Hájek. „V původním návrhu státního rozpočtu na rok 2017 bylo pro výdaje na sport počítáno s částkou 7 miliard korun. Avšak ona osobně z této částky těsně před svým odchodem převedla celkem 1,1 miliard korun na jiné účely.“

 

Důrazné otázky ČUS na bývalou ministryni Valachovou:

 

Proč a s kým jste chodila do tzv. konspiračního bytu na Senovážném náměstí?

 

Proč v březnu 2017 nebyly vyplaceny prostředky z jednotlivých programů?

 

Jaké konkrétní opatření jste přijala, aby jste ztransparentnila systém přidělování dotací?

 

Poslala peníze mimo jakýkoliv program Českému olympijskému výboru? Byla mimořádná dotace ČOV mimo programy v souladu se Zákonem o sportu?

 

Jezdili na olympijské hry úředníci z MŠMT, kteří pak rozhodovali o rozdělení dotačních peněz na sportovní organizace?

 

V médiích jste tvrdila, že rozhodujícím kritériem pro rozdělení státních dotací je členská základna. Proč spolek, který má milion členů (ČUS), má dostat 48 milionů korun a spolek, který nemá žádnou členskou základnu (ČOV), má obdržet 60 milionů korun?

 

Považujete za transparentní soutěž skutečnost, že jste přímo dopisem v roce 2016 vyzvala hejtmany, ať si určí a oznámí své priority v žádostech o prostředky z investičních dotací z Programu na sportovní projekty? Jsou tohle spravedlivě nastavené podmínky s jasnými kritérii?