Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
14. listopadu

Zástupci českého sportu jednali s ministrem školství Štechem

Zástupci svazů a dvou největších zastřešujících sportovních organizací v České republice (České unie sportu a Sdružení sportovních svazů ČR), představujících zájmy téměř 90 % českých sportovců, dnes jednali se Stanislavem Štechem, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. O aktuální situaci s ministrem jednali Miroslav Jansta, předseda České unie sportu, Ivo Kaderka, předseda Českého tenisového svazu a viceprezident Evropské tenisové federace, Karel Bauer, předseda Českého svazu jachtingu, a Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů České republiky. Účastníci se shodli na pěti základních úkolech. Jedním z nejdůležitějších je usilovat o navýšení státního rozpočtu na přímou podporu sportu na rok 2018 na 7 miliard korun.

 

Nutností je bezpodmínečně urychlit práce na programech podpory sportu na rok 2018. Jejich příprava totiž nabrala několikaměsíční skluz. „Usilujeme o to, aby prostředky na podporu sportu mohly být vyplaceny v příštím roce co nejdříve. Vždyť v letošním roce dostávaly svazy dotace až v létě a některé sportovní kluby a tělovýchovné jednoty neobdržely na provoz a údržbu sportovního majetku vůbec nic,“ připomněl Miroslav Jansta.

 

Ministr zástupcům sportu přislíbil urgentnější přístup k aktuálním problémům. „Je nutné překonat krizový režim a vnést do sportovního prostředí zklidnění, žádné zásadní změny v zacílení programů nemohou nastat. Intenzivně pracujeme na tom, aby programy včetně metodiky byly vyhlášeny začátkem prosince a zejména, aby největší programy byly vyplaceny do konce března 2018,“ uvedl Stanislav Štech, ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Na jednání se rovněž zdůraznila důležitost zapojení sportovních odborníků a sportovců do rozhodovacích procesů. „Tím chceme naplit požadavek zakotvený ve vládní Koncepci podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025. Je potřeba zabezpečit koordinaci a synergii veřejné správy a spolkového sportu,“ dodal Miroslav Jansta.

 

Expertní skupina mluví za národní sportovní svazy

Na dnešní schůzce byla rovněž ministrovi představena expertní skupina, která vznikla z jednání představitelů národních sportovních svazů z minulého týdne v aule České unie sportu. Tým dostal mandát jednat jménem svazů o zajištění kontinuálního, předvídatelného a transparentního financování sportu a hájit nezastupitelnou roli národních svazů, jejich suverenitu, práva i svrchovanost a prosadit změny stanov v Českém olympijském výboru, které posílí suverenitu svazů. Členy odborného týmu jsou - Ivo Kaderka, Karel Bauer, Filip Hobza, předseda České asociace amerického fotbalu a Jaroslav Salivar, zástupce Sdružení sportovních svazů České republiky.

 

„Vznikl hlavně z naléhavosti, neboť předešlá jednání zástupců největších střešních organizací nevedla k potřebnému úspěchu. Žádáme, aby nás, předsedy svazů, státní úředníci přestali obcházet. Potřebujeme, aby konali a neudělali další fatální kroky nevratně decimující český sport,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České basketbalové federace a České unie sportu. Expertní tým rovněž zahájil jednání se zástupci politických stran zvolených v nedávných parlamentních volbách. První stranou, která operativně zareagovala na nutnost řešit tristní situaci českého spotu, bylo hnutí ANO.

 

Pět základních úkolů v aktuální době pro MŠMT a expertní tým:

1. Usilovat o navýšení prostředků státního rozpočtu určených na přímou podporu sportu na rok 2018 na 7 miliard korun, což odpovídá opakovaným veřejným prohlášením vedení hlavních politických stran před volbami.

 

2. Bezpodmínečně urychlit práce na programech podpory sportu na rok 2018, jejichž příprava nabrala několikaměsíční skluz, aby prostředky na podporu sportu mohly být vyplaceny v roce 2018 co nejdříve.

 

3. Naplnit požadavek zakotvený ve vládní Koncepci podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025. Ten je shodný s požadavkem odborné sportovní veřejnosti na účasti při přípravě programů podpory rozvoje sportu pro rok 2018 a dalších programových a koncepčních dokumentů. Tím se zajistí, aby nedocházelo k rozhodnutím, která ve svém důsledku jsou pro sportující občany nevýhodná. Je třeba zabezpečit koordinaci a synergii veřejné správy a spolkového sektoru.“

 

4a. Jednoznačně upravit znění (textaci) Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy tak, aby bylo nepochybné a nezpochybnitelné, že na programové financování sportovních neziskových organizací (včetně členských spolků) se tyto zásady nevztahují a z logiky věci i z požadavků směrných dokumentů EU ani vztahovat nemohou.

4b. Umožnit sportovním neziskovým organizacím skrze novelizaci Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy v rámci neinvestičních programů čerpat dotace i na sportovní činnost nikoli jen na projekty.

 

5. Vydat vyhlášku a metodiku k vedení a realizaci státního rejstříku sportovních organizací, sportovců a sportovních zařízení, jehož zřízení a fungování předpokládá Zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu již v polovině roku 2018. 

MenuX