Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
14. září 2017

Zástupci českého sportu jednali na MŠMT o dotačních programech

Zástupci vedení českého sportu jednali ve středu 13. září na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy o současné situaci v dotačních programech. Za Českou unii sportu se jednání zúčastnil místopředseda Marek Hájek, dalšími členy vyjednávací skupiny byli Libor Varhaník (ČOV), Zdeněk Ertl (SSS) a Hana Moučková (ČOS). Klíčovými body bylo schválení nových poradních orgánů MŠMT ze sportovního prostřední a informace o Programech IV a X, jejichž existence však bude pravděpodobně řešena na nejbližší poradě vedení MŠMT naplánované na 19. září.

 

„Za velice pozitivní považuji skutečnost, že Program X pro projekty na sportování veřejnosti by měl projít schválením a dotace z něho půjdou pro všechny oprávněné žadatele,“ říká Marek Hájek, místopředseda České unie sportu. Naopak v Programu IV pro údržbu a provoz sportovních zařízení se v současné době diskutuje legislativní problém. „Odbor sportu pracuje intenzivně na jeho vyřešení a deklaruje maximální úsilí. Bude-li odstraněna legislativní překážka, vyhlásí se program znovu v co nejkratším termínu. V příštím týdnu se dozvíme více,“ doplňuje Marek Hájek.

 

Program IV je ministerstvem každoročně vypisován již řadu let a prostředky z něj tvoří významnou část provozních zdrojů. Jeho prostřednictvím měly jen prostřednictvím ČUS přijít peníze do více než 600 sportovních subjektů. Podle zástupců ČUS má Program IV opodstatnění, stejně jako další neinvestiční programy, ze kterých prostředky míří přímo do sportovních klubů či jednot. „Určitě by bylo chybou, pokud by se Program IV zrušil. I kdyby měla dotace činit deset procent jejich provozních nákladů na sportoviště, tak je to vždycky významná položka, kterou budou nyní TJ/SK složitě doplňovat, protože nemají odkud,“ vysvětluje Marek Hájek.

 

Program III pro činnost sportovních organizací bude dořešen v příštím týdnu. Program V je v současné době vyřešen s výjimkou dvou menších sportovních svazů. „Peníze z tohoto programu už sportovním svazům odcházejí. V případě Programu V však MŠMT svůj postoj, aby směly svazy poslat dotaci přímo na sdružené subjekty, nechce měnit. Zůstává tak v platnosti rozhodnutí, podle něhož musí svazy uzavřít se svými členskými subjekty smlouvy. Prostřednictvím těchto smluv svazy zajistí, aby členské subjekty s dotací pracovaly mimo jiné s dodržením Zákona o veřejných zakázkách a samozřejmě i dalších povinností vyplývajících pro svaz jako příjemce dotace,“ dodává Marek Hájek.  

 

Zástupci českého sportu se s MŠMT dohodli na složení expertních skupin, které se výrazně zúží, aby se docílilo efektivnosti. MŠMT dále realizuje kroky k úpravě zásad, které by měly po schválení přinést sportovnímu prostředí větší komfort. „MŠMT tak při přípravě dotační agendy sportu 2018 musí pracovat se dvěma variantami současnou a potenciální budoucí, která se má schválit se změnami, kdy potenciální úprava zásad nestátních neziskových organizací je pro sport příznivější, a věříme, že se to vyjednavačům MŠMT u vlády podaří,“ popisuje další postup Marek Hájek.

 

Co by měly potenciální změny v rámci Zásad přinést:

- Programy na činnost: Spoluúčast je navrhována 5 % a zpět by se vrátilo zjednodušení vyúčtování dotací.

- Projektové programy: Spoluúčast bude pravděpodobně v rozmezí od 5 % do 30 % a rozpočtování i vyúčtování dotací by proběhlo v režimu „projektovém“, podobném letošním dotacím na rok 2017.

 

Souhrnně:

- V tuto chvíli je již administračně vyřešeno v rámci neinvestičních programů cca 3,6 miliard korun.

- Ve finálním procesu jsou také investiční programy, přesněji „malé“ investice s velmi příznivými výstupy. V rámci investičních dotací bude pravděpodobně uspokojen každý druhý z úspěšných TJ/SK, ale na druhou stranu až 2/3 žádostí nesplňovaly podmínky. U investic obcí do 20 mil. Kč bude uspokojena každá čtvrtá žádost. Obojí investice mají přesah realizace do roku 2018.

- „Velké“ investice budou mít interval 2017/18 až 2023/24, aby se umožnilo realizovat velké sportovní stavby (bazény, multifunkční haly, stadiony, sportoviště vázaná na významné sportovní akce…). To umožní úspěšným projektům rozložit investici do více let a plánovat i stamiliónové investice.

- Investice národních sportovních center (např. SC Nymburk, Prostějov) bude MŠMT řešit výhledově a podmínkou bude i odstranění případných legislativních překážek.

- Jednání MŠMT budou dále pokračovat.

MenuX