Stanovisko ve věci sportovních akcí pořádaných pro děti
v návaznosti na opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19

 

V návaznosti na četné dotazy členských subjektů níže předkládáme stanovisko ve věci pořádání letních sportovních akcí pro děti (soustředění apod.) v návaznosti na epidemiologická opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19.

 

Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny ve věci letních sportovních akcí pořádaných pro děti v návaznosti na epidemiologická opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19

 

Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020

MenuX