16.05.2017 - Tomáš Maurer
počet přečtení: 1956
vytvořeno 16.05.2017, upraveno 16.05.2017

Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
15. května 2017

VYJÁDŘENÍ PŘEDSEDY ČUS PO SCHŮZCE S MINISTRYNÍ ŠKOLSTVÍ K FINANCOVÁNÍ SPORTU

Na schůzce v pondělí 15. května mě ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová informovala o aktuálních krocích, které činí MŠMT v oblasti financování sportu. Detailně mi představila usnesení Národní rady pro sport a opatření, která v pondělí 15. května projednala také vláda. Vítám všechny tyto kroky, které vedou k tomu, že financování sportu by nemělo být ohroženo.

 

Investiční program a programy zaměřené na sportovní svazy a sportovní organizace jsou zrušené. Tyto programy MŠMT vyhlásí znovu. Sportovní svazy a organizace začátkem června dostanou 50 % dotace minulého roku, aby byla zajištěna kontinuita jejich provozu. Jde o nejzazší termín, který vítám.

 

Jak vyplývá z opatření, MŠMT tento týden začne také uvolňovat peníze z programu na podporu sportování dětí a mládeže v místních klubech včetně financování jejich trenérů a soutěží. Na tento program je vyčleněna jedna miliarda korun. V následujících týdnech začnou být vypláceny peníze z programu na sportování zdravotně postižených a z programu pro sportování veřejnosti, významné sportovní akce i provoz a údržbu sportovních zařízení.

 

Ministryně školství přijala také závazek navýšení počtu pracovníků úseku sportu MŠMT.

 

Usnesení Národní rady pro sport ze dne 12. 5. 2017:

  1. Bere na vědomí a schvaluje postup navržený MŠMT pro pokračování financování neinvestičních a investičních dotačních programů.

 

  1. Doporučuje ministryni zajistit co nejrychleji pokračování financování českého sportu zejména v programech V a III a VIII a zajistit financování významných sportovních akcí s prioritou mistrovství světa a mistrovství Evropy konaných v České republice.

 

  1. Doporučuje ministryni zajistit plynulost mimořádné podpory olympijské přípravy sportovců.

 

  1. Vyzývá FAČR, aby bezodkladně Radě předložil podrobnou zprávu o svém vnitřním financování.

 

  1. Vyslovuje důvěru ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a žádá předsedu vlády, aby její demisi nepřijal.
 

 

Miroslav Jansta

předseda České unie sportu