Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
25. 2. 2021

 

ČUS: Vlastní gól Jiřího Kejvala dostal Český olympijský výbor do problémů

Česká unie sportu zaznamenala dvě předběžná opatření Městského soudu v Praze, který ukládá Českému olympijskému výboru zdržet se konání voleb do orgánů spolku dne 26. února 2021. Na nedemokratický způsob voleb upozorňovala unie v předchozích týdnech a dlouhodobě pak na diskriminační stanovy ČOV. „Stávající předseda Jiří Kejval dal ČOV vlastní gól. Je to nedůstojné a nemuselo k tomu dojít, kdyby se o tématu diskutovalo,“ reagoval na aktuální dění Marek Hájek, místopředseda České unie sportu.

 

Vedení ČOV plánovalo místo řádného volebního pléna uspořádat v pátek pouze tajnou volbu. Přitom část řádných členů ČOV nemá právo se voleb účastnit a nominanti některých členských subjektů nebyli mezi kandidáty voleb připuštěni. Námitky ke způsobu volby předala Jiřímu Kejvalovi společně více jak desítka sportovních svazů a organizací. Některé organizace, které nesouhlasily s připraveným volebním modelem, pak požádaly soud o zásah, a ten jim dal za pravdu. „Jiří Kejval měl nejenom od nás dlouhodobě informace o tom, že stávající způsob voleb je problematický. Také nám vadí, že nemůže proběhnout diskuze mezi členy, což považujeme za běžný demokratický akt,“ tvrdil Marek Hájek.

 

Česká unie sportu už čtyři roky upozorňuje na diskriminující stanovy ČOV. Ty umožňují, aby o zásadních věcech rozhodovali i nečlenové olympijského výboru. Současná podoba stanov, která se měnila v letech 2013 až 2018, například dovoluje, aby se místopředsedou ČOV stala osoba, která nebyla zvolena Plénem ČOV. I když je Česká unie sportu zákládajícím členem ČOV, její zástupci se nemohou účastnit a rozhodovat na Plénu ČOV. Stejně je toto právo upíráno i zástupcům některých dalších členských svazů v Českém olympijském výboru.

 

„V červnu loňského roku vyzvali zástupci národních svazů, klubů a tělovýchovných jednot výbor ČUS, aby inicioval změnu stanov Českého olympijského výboru. Odpovědí bylo obecné vyjádření, že úkol byl na někoho přesunut, a vše zůstalo beze změn, jako v předchozích třech letech. Poslední události jen ukazují, že stanovisko valné hromady i výkonného výboru ČUS je opodstatněné a že Jiří Kejval je nedůvěryhodným kandidátem pro další vedení olympijského výboru,“ dodává místopředseda Marek Hájek.

 

Další informace najdete zde: http://www.sportovnilisty.cz/zdenek-ertl-cov-opakovane-pouziva-nepravdive-argumenty/

 

MenuX