Vláda ČR schválila Akční plán podpory sportu na rok 2024 

 

Vláda ČR odsouhlasila Akční plán podpory sportu na rok 2024, který předkládá Národní sportovní agentura (NSA) v souladu s novelou zákona o podpoře sportu. Jedná se o souhrn opatření pro podporu a rozvoj sportu v České republice v roce 2024. Plán rozpracovává pro rok 2024 systém podpory sportu prostřednictvím NSA jako hlavního gestora mezinárodní a národní sportovní politiky a zároveň zdůrazňuje využití meziresortní a mezioborové spolupráce všech zainteresovaných subjektů, tedy nejen na úrovni institucí veřejné správy, ale také neziskového a soukromého sektoru, vzdělávacích a vědeckých institucí, komunit i jedinců. Jeho podstatným záměrem je iniciace účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zapojení populace do sportovních aktivit a rozvoji sportovní reprezentace.

 

Cílem Akčního plánu je naplňování stanovených opatření a významné přispění k rozvoji národní sportovní politiky v souladu s prioritami Evropské unie v oblasti sportu a k rozvoji systematické, předvídatelné a transparentní podpory sportu.

 

Plán definuje pět základních strategických oblastí, a to:

 

 • rozvoj NSA v oblasti spolupráce na národní a mezinárodní úrovni;
   
 • systém a harmonogram poskytování státních dotací ve sportu a funkcionalitu Rejstříku sportu; 
   
 • přípravu strategických dokumentů, souvisejících zejména s diferenciovanou podporou/prioritizací sportu, jednotnou vizuální identitou české sportovní reprezentace, pravidly činnosti RSC, výhledem VSA a VSA MD; a také s přípravou střednědobé koncepce sportu na období 2025–2030;
   
 • prevence negativních jevů ve sportu, zejména v oblasti anti-dopingu, prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží a dále rovného a bezpečného přístupu ke sportu;
   
 • a v neposlední řadě propagace přínosu sportu a pohybových aktivit.

 

Plán obsahuje celkem 25 konkrétních opatření, která korespondují s vyjádřením základních priorit a potřeb, které je potřebné v oblasti zajištění podpory sportu z pozice NSA realizovat, či začít připravovat a rozvíjet s příslušnými partnery a gestory.

 

Celé znění dokumentu naleznete ZDE

 

Zdroj: Národní sportovní agentura

MenuX