51ODQ.png                                              1487NzM.jpg                                                                                                     

 

Tisková zpráva
8. září 2015

Veřejná konference o financování sportu v Ostravě

Na krajské konferenci Česká unie sportu prezentovala zástupcům obcí a měst problémy současného financování sportu, pozici sportovních klubů v současných podmínkách a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy představila svoje cesty k řešení nejpalčivějších potíží ve sportovním prostředí.

 

V rámci seriálu regionálních konferencí zavítala Česká unie sportu tentokrát do Ostravy. Veřejnou konferenci o financování sportu uspořádala Česká unie sportu v součinnosti a s podporou Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Cílem výjezdních zasedání a pořádání veřejných konferencí v regionech je zajistit komplexní informovanost zastupitelstev měst a obcí a podporu vícezdrojového financování spolu s rozvojem sportu v regionech. Do kongresového sálu hotelu Clarion se sjela více než stovka zástupců samospráv měst a obcí i sportovního prostředí.

 

V první části konference byli účastníci seznámeni s důsledky současného podfinancování sportu a vývojem příjmu peněz do sportovního prostředí v období od sametové revoluce až po současný stav, kdy je situace ve sportu a sportovní infrastruktuře na kritickém bodu.

 

„Tato veřejná konference má ukázat a dokumentovat vývoj financování českého sportu za posledních dvacet let, kdy podpora ze strany státu a veřejných rozpočtů klesla na současnou kritickou mez. Nechceme bourat stávající financování, kterým jsou dosud zabezpečeny sportovní svazy, chceme další finanční prostředky. Nejhůře je podfinancováním postižen sport v základních článcích, ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách, ve městech a obcích. Je zanedbaná sportovní infrastruktura, je minimum možností pro dostupné sportování dětí a mládeže, nejsou kvalifikovaní trenéři mládeže. Ta situace je neudržitelná, proto o tom mluvíme a apelujeme na vytvoření podmínek pro nápravu. A samozřejmě, chceme o všem informovat především zástupce měst a obcí, protože jsme na jedné lodi.“ vysvětluje záměr konání akce předseda České unie sportu Miroslav Jansta.

 

I přes složitou situaci ve sportovním prostředí, která nastala především po pádu loterijní společnosti Sazka, se podařilo bývalému ČSTV během uplynulých dvou let projít restrukturalizací, změnit svůj obraz v očích veřejnosti a zbavit se dluhů.  Šéf České unie sportu tak nyní představuje zdravou a soběstačnou společnost s vyrovnaným hospodařením a stabilizovaným majetkem.

 

Vzácným hostem konference byla ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, která se snaží pokračovat v započatém úsilí předchozího exministra Marcela Chládka v přípravě dvouletého plánu a budoucí Koncepce státní podpory sportu, která může sportu přinést řešení. Koncepční dokumenty, na jejichž vzniku se podílí Česká unie sportu, jako největší sportovní organizace v ČR, vycházejí mimo jiné i z dlouhodobých zkušeností ČUS a předpokládá definování všech institucionálních, legislativních i finančních nástrojů, které poskytnou záruky rozvoje všech oblastí sportovního prostředí.

 

„Polepšili jsme si při vyjednávání oproti návrhu ministerstva financí o půl miliardy navíc směrem k dětem a mládeži, věřím, že se nám tak podaří například zajistit lepší podporu pro trenéry, navýšit jejich počet a rovněž zlepšit dostupnost jednotlivých sportů napříč republikou pro všechny děti. Jsem moc ráda, protože vnímám, že sport není jen fyzická aktivita, ale je to i součást výchovy. Také jsem si vědoma, že sport generuje obrovské množství peněz sekundárně, v rámci akcí mezinárodního charakteru, které se na území státu dějí, přitahují stovky tisíc diváků a přinášejí sekundární dopad do státní pokladny. I toto je důvod, proč je potřeba sport podporovat,“ vysvětluje svoje záměry ministryně Valachová

 

 

Základním strategickým cílem českého sportu je vybudovat v České republice aktivní a zdravou společnost. Při realizaci tohoto cíle musí koordinovaně spolupracovat nejenom stát a jeho instituce, ministerstva, kraje, města i obce, ale i sportovní prostředí samotné.

 

Současný stav, kdy je kompetenčně problematika sportu svěřena MŠMT a státní správu v oblasti podpory a rozvoje sportu zajišťuje méně než 15 úředníků, nedává dostatečné záruky systémového řešení a tím i naplnění jeho oprávněného společenského významu. Koncepce proto navrhuje, mimo jiné, změnu programů státní podpory sportu pro rozdělování dotací. Nově by podpora směřovala do sportu prostřednictvím desíti programů. A to na sportovní reprezentaci, sportovně talentovanou mládež, organizaci sportu ve sportovních svazech, významné sportovní akce, údržbu a provoz sportovních zařízení, organizaci sportu v TJ a SK, organizaci sportu ve střešních sportovních organizacích, organizaci sportu hendikepovaných, organizaci školního sportu, projekty pro sportování veřejnosti.

 

“Vnímáme čtyři základní priority, podle nichž musí realizace probíhat ve vzájemné koordinaci a na základě k tomu stanovených programů. A to jsou – podpora a popularizace sportu pro všechny, podpora státní sportovní reprezentace, rozvoj sportovně-rekreační infrastruktury a rozvoj sportovního průmyslu,” upřesňuje představy ČUS předseda organizace Miroslav Jansta.

 

Nový Akční plán podpory a rozvoje sportu, připravovaný ministerstvem, by měl pro každou z těchto zásadních priorit přinést soubor mechanismů, programů, opatření a návrhů, jak hodlá MŠMT nebo vláda ČR úkoly v každé z těchto čtyř zásadních oblastí řešit, včetně vytyčení konkrétních bodů a časového harmonogramu jejich realizace,“ dodává Jansta.

 

Vedle předsedy České unie sportu Miroslava Jansty, vystoupil v kongresovém sálu hotelu Clarion také hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák a náměstkyně hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Věra Palková, kteří představili sportovní projekty Moravskoslezského kraje a jejich podporu.

 

„Každá sportovní disciplína má svá pravidla, český sport jako celek je však nemá, ta se stále hledají, ale věřím, že třeba i tato konference tomu napomůže, aby pravidla získal. My se o to v kraji snažíme a věříme, že se to podaří i na celostátní úrovni. Jsem rád, že jsme se na půdě Moravskoslezského kraje sešli a vyměnili si aktuální informace na toto téma, abychom mohli společně postupovat jak na regionální, tak celorepublikové úrovni, aby sport nadále nebyl Popelkou, ale dostal se na výsluní, kam bezpochyby z hlediska svého významu v rámci reprezentace této země rozhodně patří,“ uvedl při konferenci hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák. Z jeho prezentace vyplynulo, že Moravskoslezský kraj patří na špičku podpory sportu v ČR.

 

Považuji za důležité, abychom pohyb a sport pěstovali už u dětí v předškolním věku, podle výzkumů děti získávají návyky už od tří let, a proto klademe důraz i na sportování nejmenších. Byla bych moc ráda, kdyby se tak na pořad dne vrátila i povinná školní tělesná výchova a stala se zase předmětem, na který se děti budou těšit,“ dodala náměstkyně hejtmana Věra Palková.

 

Účastníkům konference přednášel i zmocněnec ČOV pro regiony a místopředseda ČUS Marek Hájek, expert České unie sportu pro legislativu Ladislav Malý či expert pro oblast organizace a financování sportu Michal Kraus.

1484MWR.jpg 1483YWQ.jpg 1485MzU.jpg

 

Lenka Angelika Tichá - tisková mluvčí
+420 602 231 674
ticha@cuscz.cz
Mediální partneři ČUS

Denik.cz Rozhlas.cz iSport.cz CeskaTelevize.cz

MenuX