06.09.2017 - Tomáš Maurer
počet přečtení: 3849
vytvořeno 06.09.2017, upraveno 06.09.2017

V aule proběhla celostátní porada zástupců SK a TJ a Krajských organizací ČUS

Dne 6. září proběhla v aule České unie sportu celostátní porada zástupců sportovních klubů a tělovýchovných jednot (Okresní sdružení ČUS) a představitelů Krajských organizací ČUS. Cílem bylo osvětlit aktuální informace k opožděnému financování z dotačních programů MŠMT a informovat o obvinění zástupců ČUS a samotné největší střešní organizace. Členi se rovněž dozvěděli o průběhu zasedání Výkonného výboru České unie sportu, jejíž části se zúčastnil také přizvaný předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

 

„Pozice ČUS je nadále silná, protože naše práce pro sport v jednotlivých regionech je důležitá. Jsme možná jediní, kteří jsou díky své erudovanosti schopní kompetentně pracovat v rámci poradních týmů na ministerstvu. Jedinou nevýhodou je mediální dehonestace kvůli obvinění. Pracujeme však na zlepšení a věřím, že budeme ještě silnější,“ prohlásil na celostátní poradě Marek Hájek, místopředseda České unie sportu.

 

S podrobnější analýzou přišel Prokop Beneš, obhájce ČUS. „Nemůžeme tolerovat, že novináři mají přístup do trestných spisů, musíme se bránit. Mohu jasně konstatovat, že ze strany policie se jednalo o unáhlený krok, což v budoucnu prokážeme. Do té doby je potřeba, abyste všemu porozuměli a byli argumentačně vybavení.  Trestní obvinění ČUS totiž doléhá zejména na vaši práci jako představitele Regionálních organizací ČUS.“

 

Účastníci jednání ocenili aktuální informaci k Programu III, na kterém přímo závisí jejich činnost. Objem podpory pro ČUS ve výši 60 milionů korun umožní základní činnost územních pracovišť, avšak stále ho považují za nedostatečný a nepoměrně nízký vzhledem k ostatním příjemcům dotace a jejich roli ve sportovním prostředí v České republice.

 

Důležitým bodem byla situace kolem Programu VIII. Dotace z tohoto programu jsou vypláceny přímo sportovním klubům a jednotám a to v přímé závislosti na počtu dětí v jednotě či oddíle. Prostředky z něho jsou určeny na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže. „My tvrdíme, že je to nejlepší program. Hledáme cestu, jak pomoci ministerstvu s agendou, která je zatěžuje. Proto jsme se na ministerstvu domluvili, že jim vypomůžeme s kontrolou dat v jednotlivých klubech. Naše regionální střediska se o to postarají, metodiku k tomu dostanete,“ uvedl Marek Hájek, místopředseda ČUS.

 

Dále byli členi podrobně seznámeni s financováním největších střešních organizací od roku 2012. V důkladné analýze byl prezentován nepoměr a deformovanost stávajících kritérií rozdělování. Zástupci SK a TJ vyjádřili jednoznačnou podporu vedení ČUS ve snaze toto napravit, stejně jako dalším krokům Výkonného výboru České unie sportu. „Moc si vážíme vaší podpory, a to nejenom od vás, ale také od svazů. Je podstatné, že jsme se domluvili s Českým olympijským výborem na složení expertní komise pro dotační programy na další rok. Naším úkolem je hledat konsensus s ČOV a také s ČOS. A hlavně fungovat pro vás a pro české sportovní prostředí,“ dodal Miroslav Jansta, předseda ČUS.