Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
8.listopadu 2017

Účastníci konference o financování sportu se dočkali omluvy od zástupce ministerstva školství

V pražském Orea Hotel Pyramida se uskutečnila konference nazvaná Problematika financování sportu s ohledem na platné legislativní předpisy ČR, kterou uspořádaly dva největší sportovní spolky v zemi – Česká unie sportu a Sdružení sportovních svazů ČR pod záštitou portálu Sportovní listy.cz. Kromě vedoucích představitelů obou organizací Miroslava Jansty a Zdeňka Ertla se jí zúčastnil také náměstek ministra školství Karel Kovář. Více než dvě stovky zástupců sportovních svazů, klubů, tělovýchovných jednot a dalších představitelů sportovního hnutí se zabývali nejen příčinami letošní dotační krize, ale především hledali východiska, jak zajistit pro příští období odpovídající a transparentní financování českého sportu.

 

Ve svém úvodním vystoupení konstatoval předseda ČUS Miroslav Jansta, že český sport čelí největší krizi ve své historii. Od roku 1992 stát jakoby na sport zanevřel a jeho financování nechal na občanech. Zatímco v ČR přispívají částkou až ve výši 80 procent nákladů, v Německu je to pouze polovina. Situace vyvrcholila v roce 2017, kdy byly špatně vypsané programy, pozdě rozeslané finanční prostředky, v průběhu roku se měnily podmínky jejich čerpání a na MŠMT panoval chaos. Navíc jeden spolek byl zvýhodněn, když ČOV obdržel mimořádnou dotaci 76 milionů korun.

 

„S nástupem nové vlády se budou muset připravit nová pravidla rozdělování nových prostředků pro sport. ČUS rozhodně nechce přerozdělovat státní peníze, pouze je přeposílat na činnost svých okresních a krajských pracovišť poskytujících podporu klubům, a podílet se na administraci Programu VIII a Programu IV na financování činnosti klubů a sportovišť. ČUS chce přímé financování stát – svaz, stát – klub,“ dodal Miroslav Jansta, předseda České unie sportu. „Součástí rozdělování se musí stát praktická metodika zaměřená na sport, která zajistí transparentní kritéria pro konkrétní účely. Za zásadní v této souvislosti považuji dodržování přijaté vládní koncepce rozvoje - Sport 2025.“

 

Náměstek ministra školství Karel Kovář se omluvil za činnost MŠMT v posledních třech měsících letošního roku. Popsal zejména složitou personální situaci, kdy se v posledních dvou letech vystřídalo pět náměstků a už dva roky není obsazena funkce ředitele odboru sportu.

 

„Chci, aby byla vládní koncepce Sport 2025 uvedena v činnost. V posledních dvou letech prošlo ministerstvo obrovskou změnou. Administrativní práce a komunikace sportovního prostředí se zdesetinásobila. Je nás na to málo. Dokument programové financování sportu nebyl zrušen, ale změny týkající se především Programů III, IV a VI z nás dělají ´mrzáka´. Zásadní problém je ve velkém rozporu mezi stávající legislativou a rozporem – příspěvek vs. projekt. Bohužel vláda tento návrh dosud neprojednala, poslední naděje je 29. listopadu,“ vysvětlil Karel Kovář, náměstek MŠMT, který vyzval ke spolupráci zástupce sportovního prostředí. „MŠMT chce silné partnery v přípravě jednotlivých programů.“

 

Zásadními nedostatky v oblasti státní péče o podporu rozvoje sportu v roce 2017 se zabýval předseda Komise sportovně ekonomických analýz a strategií Výkonného výboru ČUS Michal Kraus. MŠMT podle něj nerespektovalo některé základní principy financování sportu – například, že sport je veřejná služba, že má programový charakter a že není projektem. „V roce 2017 měl stát na sport poskytnout částku ve výši 6 miliard korun. Na jaře však nastala situace, kdy špatné věci byly nahrazeny ještě horšími. Jakoby se úředníci ministerstva mstili sportovcům za to, že bývalá ministryně Kateřina Valachová musela ze své funkce odejít. Působilo to dojmem, že kroky, které hledají, nejsou na pomoc sportu, ale spíše důvodem proč peníze dát českému sportu nelze,“ uvedl Michal Kraus.

 

V názorném přehledu specifikoval prostředky vyvedené mimo systém programového financování podpory sportu na základě koncepce Sport 2025.

 

350 milionů – prostředky v kapitolách MO a MV na správu majetku

155 milionů – prostředky na školní výuku plavání

50 milionů – prostředky převedené do úseku mládeže

76 milionů – nedůvodná dotace ČOV mimo programy

64 milionů – nedůvodná dotace mimo programy na GP Brno

1 miliarda – nevyplacené dotace v důsledku liknavosti či neschopnosti úředníků MŠMT

 

Celkem bylo letos vyplaceno do sportu jen 4,3 mld. Kč, tj. cca o 100 mil. Kč méně než v roce 2016. Jediný spolek v ČR, který obdržel v roce 2017 více prostředků, byl ČOV. Na tuto statistiku reagoval náměstek ministra školství Karel Kovář, který upřesnil, že výše nevyplacených dotací dosáhne maximální části 300 milionů korun. V dalším průběhu si vyslechli účastníci informace o nových pravidlech na ochranu osobních údajů a postavení spolků se státní podporou.

MenuX