Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
27. září 2014

Trojsměnu na Strahově schválila valná hromada

Delegáti 30. valné hromady České unie sportu měli k projednání jediný věcný bod a tím byla druhá etapa optimalizace majetkových vztahů, zařízení, pozemků a sportovišť v areálu Strahova.

 

Zatímco v roce 2011 se ČSTV potýkal s mnoha problémy v podobě ztrátového a vybydleného majetku i vysokou zadlužeností a čelil hned několika žalobám, po třech letech, kdy prošla organizace transformací završenou přejmenováním na Českou unii sportu, se může pochlubit vyrovnaným, stabilním hospodařením s vlastním majetkem a oddlužením společnosti. Nepotřebných nemovitostí se jí podařilo zbavit a ty, které mají pro ČUS význam, provozuje bez ztráty a nebo je výhodně pronajímá.

 

Jedním z nezbytných kroků k ziskovému hospodaření do budoucna byla také konsolidace majetkoprávních vztahů na území Strahova mezi všemi vlastníky, především však Hlavním městem Praha, Fotbalovou asociací ČR a Českou unií sportu.

 

„Bylo potřeba sjednotit vlastnictví pozemků a staveb na nich stojících v areálu Strahova tak, aby byly zachovány funkčně a provozně logické celky. Zvolili jsme nejjednodušší cestu konsolidace, která spočívá ve vzájemné směně nemovitostí, tj. pozemků a staveb, mezi Hlavním městem Praha, Fotbalovou asociací a Českou unií sportu,“ vysvětluje důvod trojsměny generální ředitel ekonomických agend České unie sportu Pavel Benda.

 

„V první etapě schválila v roce 2012 ještě Valná hromada ČSTV převod části majetku Fotbalové asociaci ČR a v lednu letošního roku byl převod dokončen přepisem vlastnických práv na Fotbalovou asociaci. Budovy i pozemky byly Českou unií sportu postupně předávány“, popisuje průběh první části převodu majetku Jan Boháč, generální sekretář České unie sportu.

 

„Jsem rád, že delegáti Valné hromady dnes schválili i druhou etapu vypořádání majetku. Těší mě, že se nám podařilo vypořádat se s dědictvím z minulosti, kdy se na Strahově před spartakiádami stavělo překotně a vlastnické vztahy se přitom příliš neřešily. Trojsměnou zakončíme složité období různorodých majetkových vztahů na Strahově a pro Českou unii sportu je to další krok na cestě k novému sídlu pro ČUS a sdružené sportovní svazy. Potřebujeme sídlo, které bude důstojné, odpovídající mezinárodním standardům a rovněž klademe důraz na nízké provozní náklady. Dosavadní prostory nejsou vyhovující ani v jednom směru“, s potěšením vysvětluje předseda České unie sportu Miroslav Jansta.

 

Následovat bude administrativní převod majetku, na závěr kterého vznikne České unii sportu pohledávka u Fotbalové asociace ČR ve výši přes 100 miliónů korun. Tu si spolek později odbydlí v novém sídle, jenž se chystá FAČR vystavět v návaznosti na nově vznikající budovu fotbalového sídla u stadionu Přátelství. V současných nevyhovujících prostorách zůstane ČUS dočasně v nájmu.

 

 

Delegáti byli rovněž informováni o aktuálních aktivitách České unie sportu a problémech, které spolek řeší. Jedná se zejména o přípravu zákona o podpoře sportu. Česká unie sportu jako největší národní sportovní organizace hájící jak zájmy sdružených sportovních svazů, tak základních článků sportovního prostředí (SK/TJ) monitoruje vývoj příprav Věcného záměru zákona o sportu. V zastoupení svých členů je ČUS připravena aktivně se na jeho dalším projednávání podílet. Organizace se již v této fázi příprav k návrhu věcného řešení vyjádřila. Věcné připomínky byly zaslány MŠMT i ČOV. Po dohodě s Českým olympijským výborem se bude ČUS soustředit především na oblast  podpory sportu v krajích a obcích, financování sportu a společenské odpovědnosti firem.

 

„Je potřeba při přípravě zákona postupovat jednotně. Celé sportovní prostředí trápí současné legislativní podmínky, proto předpokládám, že se všechny sportovní spolky do přípravy zapojí. První krok jsme učinili při veřejné rozpravě v létě, máme podporu MŠMT i ministra samotného. Věřím, že se nám, s podporou všech osobností českého sportu, podaří zákon dotáhnout do konce nejpozději během příštího roku. Těší mě, že Český olympijský výbor jako iniciátor této rozpravy má velkou podporu v České unii sportu“, řekl delegátům valné hromady předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

 

Intenzivní jednání probíhají i ohledně úpravy financování sportu v ČR, zejména základních článků. Po veřejné odborné rozpravě, kterou v polovině září uspořádala Česká unie sportu společně se Sdružením sportovních svazů ČR, přislíbil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek nápravu i v této oblasti.

 

V závěru Valné hromady delegáti schválili podobu dopisu nově zvoleným zastupitelům, kteří vzejdou z říjnových komunálních voleb. Jeho cílem je informovat o současném neutěšeném stavu ve sportovním prostředí a zároveň vyzvat zastupitele ke spolupráci při podpoře pohybových aktivit občanů a sportu v obcích, včetně potřebné příslušné infrastruktury.

 

 

Lenka Angelika Tichá - tisková mluvčí
+420 602 231 674
ticha@cuscz.cz

30 VH - předseda

30 VH - publikum
Mediální partneři ČUS

Denik.cz Rozhlas.cz iSport.cz CeskaTelevize.cz

 

 

MenuX