V úvodu předseda ČSTV informoval o výsledcích jednání s institucemi a partnery klíčovými pro stabilizaci činnosti ČSTV. Zdůraznil nezbytnost jednotného postupu svazů, sportovních klubů a tělovýchovných jednot zejména v nových podmínkách financování sportu. „Bez domluvy a přímé konkrétní spolupráce svazů, jednot a klubů na všech stupních organizace ČSTV a bez jejich samostatného aktivního úsilí o získání financí od krajů, obcí a měst si nelze přežití sportovních organizací u nás představit.“, konstatoval Jansta. „K tomu všem pomůžeme ve spolupráci s Českým olympijským výborem hlavně servisem, metodikou a nezbytnými informacemi. Ale seshora již žádné peníze jako dříve nepřijdou.“, dodal a zdůraznil, že pro pomoc a základní informace k problematice financování sportu ČSTV společně s ČOV zřídil internetové stránky www.olympic.cz/financovani-sportu/.

Zprávy předsedů komisí zahájil Jiří Kejval, místopředseda ČOV a vedoucí pracovních skupin VV ČSTV pro financování a pro restrukturalizaci sportovního prostředí ČR. Informoval o důsledcích novely loterijního zákona, která od ledna 2012 delimituje výnosy z loterií obcím v několikanásobném objemu oproti minulosti, a o připravené celoplošné akci sportovního prostředí s podporou MF ČR. Cílem kampaně je požádat obce, aby prostředky z loterií, které dříve putovaly do sportu, obce opět použily na podporu sportu, zejména na aktivity mládeže a na sportovní infrastrukturu. Dále J. Kejval prezentoval připravený harmonogram restrukturalizace sportovního prostředí s cílem zastřešit organizovaný sport pod nově strukturovaný Český olympijský výbor.

Marek Hájek, předseda komise řešící podporu činnosti sportovních klubů a tělovýchovných jednot, představil princip poskytování servisu klubům celého sportovního prostředí, nejen členům ČSTV. Libor Varhaník, předseda komise pro rozvoj Sportovního centra Nymburk, předložil výboru ke schválení první konkrétní úkoly, kterými je zahájen proces zásadní modernizace střediska. Ivo Kaderka, zodpovědný za rozvoj horských středisek, přinesl první analýzu stavu společností v Harrachově, Špindlerově Mlýně a v Peci pod Sněžkou, sdělil priority, kterými se bude komise zabývat, a požádal VV o svolání mimořádné valné hromady Ski Pec, a.s.

Výkonný výbor vyslechl zprávy o zahájení činnosti komise pro změnu sídla ČSTV, mediální komise, a schválil všechna navrhovaná usnesení. Schváleno bylo také složení Legislativní rady VV ČSTV, kterou povede Alexander Károlyi.

Výkonný výbor projednal a schválil organizační zajištění, program a přípravu 26. valné hromady ČSTV, která se bude konat 28. dubna v Nymburce. V programu nebude chybět vedle standardních zpráv také zpráva o příčinách ztráty SAZKA, a.s. a vize ČSTV, včetně informace o procesu restrukturalizace sportovního prostředí ČR. VV se zabýval i novými vnitřními předpisy, které je nutné novelizovat po změně Stanov ČSTV a schválil, mimo jiné, návrh prováděcího předpisu pro krajské organizace ČSTV.

Na závěr jednání VV jednomyslně delegoval předsedu ČSTV do pléna Českého olympijského výboru. „Nominace je pro mne velkým závazkem a učiním vše, aby organizace českého sportu získala zase dobré jméno, které mu právem přísluší.“, řekl ve svém poděkování členům VV Jansta.

Příští zasedání VV ČSTV je plánováno na úterý 27. března. Jeho hlavní náplní budou opět zprávy předsedů jednotlivých pracovních komisí a příprava 26. valné hromady ČSTV.

Mgr. Jan Boháč, generální sekretář ČSTV

 

 

MenuX