26.06.2012 - David Kovář
počet přečtení: 2718
vytvořeno 29.08.2013, upraveno 29.08.2013

(Praha, 28. 6. 2012) V úterý 26. června se v Praze na Strahově uskutečnila další řádná schůze Výkonného výboru ČSTV. Schválen byl postup přípravy změn stanov ČSTV, potřebná rozpočtová opatření a organizační řád ČSTV. Výbor vzal na vědomí dokončení příprav pro zahájení činnosti Servisních center sportu a také schválil stažení žaloby o určení neplatnosti smlouvy o prodeji podniku společnosti SAZKA, a.s., a žaloby o určení, že společnost SAZKA, a.s., je vlastníkem podniku SAZKA, a.s.

M. Jansta informoval členy VV ČSTV o schůzce s novým ministrem školství, mládeže a tělovýchovy P. Fialou, který přislíbil zachování objemu dotací pro sport na rok 2013 a součinnost při tvorbě Zákona o sportu. Dále předseda informoval o jednání s ministrem pro místní rozvoj K. Jankovským k získání evropských dotací pro rozvoj SC Nymburk, lyžařských areálů a dalších aktivit ČSTV. Komentoval také stanoviska právních kanceláří, která si ČSTV zadal pro stanovení dalšího postupu k podané žalobě o určení neplatnosti smlouvy o prodeji podniku společnosti SAZKA, a.s., uzavřené dne 26. 9. 2011 mezi insolvenčním správcem SAZKA, a.s., a společností Sázková kancelář, a.s., a žalobě o určení, že společnost SAZKA, a.s., je vlastníkem podniku SAZKA, a.s. Na základě závěrů obou právních stanovisek výbor rozhodl o stažení těchto žalob.

Výbor projednal a schválil postup přípravy další novely stanov ČSTV, která je důsledkem pokračující transformace organizace i restrukturalizace sportovního prostředí ČR. Stanovy by měly být novelizovány na valné hromadě ČSTV 1. 12. 2012. Schválení rozpočtových opatření a novely organizačního řádu umožní stabilizovat činnost organizace po prvních prodělaných změnách. Servisní centra sportu (SCS), která budou působit při Krajských organizacích ČSTV a ve většině okresů, mohou zahájit činnost, neboť byly dokončeny potřebné organizační a legislativní kroky, včetně zajištění jejich financování. SCS budou poskytovat jak servis národním svazům při distribuci státních dotací do klubů, tak administrativní podporu jednotám a klubům. 

VV ČSTV byl informován o postupu příprav revitalizace Sportovního centra Nymburk, kde došlo k podpisu společného memoranda mezi městem Nymburk a ČSTV, a také o posunu jednání s Magistrátem hl. m. Prahy v majetkových otázkách na Strahově a možnému přesídlení ČSTV do jiných prostor. VV ČSTV dále mimo jiné schválil zadávací dokumentaci k výběrovým řízením na pronájem hotelu na Zadově a ubytovacích kapacit v Krkonoších, vyhověl žádosti o vratnou půjčku svazu minigolfu a pozemního hokeje a schválil návrhy na vyznamenání.

Příští schůze VV ČSTV byla předsedou M. Janstou svolána na 30. 7. 2012 k projednání podání žaloby na JUDr. A. Hušáka a k projednání postupu v horských akciových společnostech.

Mgr. Jan Boháč, generální sekretář ČSTV