V úvodu schůze informoval předseda ČSTV M. Jansta o výsledku jednání s ministrem pro místní rozvoj p. Jankovským, se kterým zahájil jednání o možnostech získání „evropských“ peněz pro sport cestou připravovaných rozvojových programů, a potvrdil přizvání do pořadu ČT Otázky Václava Moravce k diskusi o financování sportu spolu s J. Kejvalem na 22. 4. Místopředseda M. Pelta vyzval národní svazy k soudržnosti nejen v řešení financování připravovaných SCS, ale i v podpoře svazů, které pro rok 2012 neobdržely z MŠMT státní podporu na svoji činnost. Informoval dále o problémech nastavení smlouvy FAČR s ČSTV k administraci státních dotací do klubů, z důvodů legislativních pravidel spojených s užitím státní podpory z MŠMT v roce 2012 a nastínil možná řešení, o kterých se bude jednat. 

V rámci zpráv předsedů pracovních komisí VV ČSTV představil místopředseda ČSTV M. Hájek, současně předseda komise VV pro strategii péče o sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, obsah činnosti SCS, jejich řízení a varianty financování v přechodném roce 2012 a od roku 2013. Po rozsáhlé diskusi k SCS připraví komise doplněný návrh pro příští schůzi výboru. L. Varhaník, předseda komise VV pro rozvoj Sportovního centra Nymburk, informoval členy výboru, že město Nymburk akceptovalo návrhy ČSTV do řízení o novém územním plánu. Předsedové dalších komisí referovali o přípravě svých zpráv pro VH. 

V bloku věnovaném přípravě 26. valné hromady ČSTV, která se uskuteční 28. 4. 2012 v Nymburce, výkonný výbor projednal organizační zajištění VH, přípravu scénáře, projekci prezentací k jednotlivým zprávám a zajištění studia České televize, která bude o průběhu 26. VH ČSTV informovat. K přípravě valné hromady svolal předseda M. Jansta následující schůzi VV ČSTV, která se uskuteční ráno před zahájením jednání 26. VH ČSTV. K jednání valné hromady je připravována Zpráva o příčinách ztráty společnosti SAZKA, a.s. „Musíme se vypořádat s touto pro sport nepříjemnou a osudovou záležitostí. Nelze to jen tak přejít, to jsem avizoval ihned po nástupu do funkce předsedy ČSTV. Pojmenovat věci správnými jmény, celou věc uzavřít a začít pracovat pro budoucnost našeho sportu. Představíme vizi.“ shrnul M. Jansta. 

V závěru schválil VV návrhy na řešení tří případů opuštěného majetku a vzal na vědomí informaci likvidátora Nakladatelství Olympia, a.s., v likvidaci. Výbor si vyžádal k této věci stanovisko Legislativní rady VV ČSTV. V závěru schůze schválil VV ČSTV termíny svých dalších schůzí 15. 5., 26. 6. a 11. 9. 2012.

Mgr. Jan Boháč, generální sekretář ČSTV

 

 

MenuX