Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
10.1.2019

 

Sportovní kluby se potýkají s nedostatkem dětí. Až 2 400 jich neregistruje ani dvanáct!

 

Kolem 2 400 sportovních klubů a tělovýchovných jednot v České republice postrádá větší počet dětí nebo mládeže. Více než 1 200 z nich neregistruje ve své základně ani jedno dítě, zhruba polovina klubů jich má méně než dvanáct. Ačkoliv ve svých městech a obcích spravují sportoviště a vytvářejí podmínky pro sportování veřejnosti, nemohou kvůli absenci mládeže žádat Ministerstvo školství o dotace v rámci programu Můj klub. Tato čísla vyplývají z nejnovějšího průzkumu, který mezi svými členskými subjekty provedla Česká unie sportu. Data byla získána ze vzorku 7 300 klubů a jednot.

 

Za současným stavem je několik důvodů. Jednak se rodiny s dětmi stěhují do větších měst, což má neblahý vliv na kluby z vesnic. A dále jsme zaznamenali růst zájmových sportovních kroužků, které dětem nabízí základní průpravu a více sportů najednou,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

 

Zhruba měsíc kontaktovali pracovníci ze Servisních center sportu ČUS sportovní kluby a tělovýchovné jednoty s cílem zjistit, zda si zažádaly o dotaci z programu Můj klub od Ministerstva školství. Státní podpora je totiž podmíněna počtem dětí. Klub nebo jednota obdrží dotaci pouze za předpokladu, že jich má ve svých členských strukturách minimálně dvanáct. To však nesplňuje 2 400 z nich.

 

V drtivé většině se jedná o kluby, které fungují v menších městech či na vesnicích a nemají děti kde brát. Bohužel, ani nedisponují prostředky na nábor a větší vnitřní rozvoj. Případně jim mladé sportovce velmi často odebírají kluby z větších měst. Samozřejmě může jít také o případy klubů, jež se na tuto věkovou skupinu vůbec nezaměřují,“ vysvětluje Miroslav Jansta, předseda ČUS.

 

O dotace nemůže žádat 35 procent klubů

 

Příspěvky na fungování a činnost klubů lze čerpat prostřednictvím Programu Můj klub, který administruje MŠMT. Dotace na rok 2019 žádalo 42 % sportovních klubů a jednot sdružených v České unii sportu, dalších 35 % žádat nemohlo z důvodu nesplnění kritéria o požadovaném počtu dětí. Zbytek (23 %) se o dotace na podporu sportu dětí a mládeže a jejich trenérů nezajímal. „Často z důvodu složitosti administrace, protože komunikace se samosprávou je pro řadu klubů jednodušší. Je však potřeba dodat, že pro letošní rok MŠMT výrazně veškerou byrokracii ulehčilo, což je dobře. S vypracováním žádostí pomáhají také naši experti v terénu,“ doplnil Miroslav Jansta.

 

Poslední dobou také Servisní centra sportu České unie sportu zaznamenala sílící vliv školních nebo komerčních zájmových kroužků. Ty dětem nabízejí běžný všestranný program pro rozvoj pohybových aktivit a seznámí je s více sporty najednou. „V rámci těchto kroužků je navíc o děti kompletně postaráno, protože je učitelé či trenéři vyzvednou přímo ve školce nebo škole, což rodičům velice vyhovuje. Navíc s dětmi pracují zábavnou formou pomocí všestranných her. To nabízejí také sportovní kluby, které pak děti ve starším věku profilují na specializovanou činnost, což kroužky většinou nedokážou,“ dodal Miroslav Jansta.

 

Aktuálním problémem je, že kluby zejména z okrajů republiky nemají peníze k tomu, aby veřejnost přilákaly a nabídly dětem kvalitní program. Z loňského průzkumu ČUS vyplynulo, že 76 procent TJ/SK nemá dostatek prostředků na svoji základní činnost.

 

Komplikaci pro kluby bez mládeže dále představuje fakt, že nemohou čerpat dotace na provoz a údržbu sportovních hřišť. Samostatný program (dříve Program IV) pro tyto účely MŠMT dosud nevypsalo. Pokud má klub či jednota ve své členské základně například pět dětí a několik hřišť či nafukovacích hal, státní podporu nemá šanci za současných podmínek obdržet. „Často se bohužel stává, že kluby své veškeré prostředky dávají na zaplacení faktur za energii a za nájem tělocvičny na úkor možného financování svých trenérů, náborů či dalšího rozvoje. Kdyby se znovu vypsal program na příspěvky na úhradu provozních nákladů venkovních i krytých hřišť, významně by to klubům pomohlo,“ dodal Miroslav Jansta.

 

Čísla z průzkumu ČUS

 

Počet zkoumaných tělovýchovných jednot a sportovních klubů: 7300 (100 % členské základny ČUS)

 

Žádaly TJ/SK o dotace z Programu Můj klub 2019?
42 % – ANO
35 % – NEMOHLY požádat (nemají dostatečný počet dětí ve své základně)
23 % – Nežádaly

 

MenuX