Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
19. 4. 2021

Sport je pro stát konečně prioritou a měl by se dál začít bezpečně rozvolňovat

Dlouhou online debatu s ministrem zdravotnictví Petrem Arenbergerem absolvoval v sobotu odpoledne Miroslav Jansta, předseda České unie sportu a Zdeněk Ertl ze Sdružení sportovních svazů ČR. O možném rozvolňování ve sportu diskutovali společně s Petrem Smejkalem z mezioborové skupiny pro epidemické situace, hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou, náměstkem ministra zdravotnictví Martinem Havrdou a Milanem Hniličkou z Národní sportovní agentury. Další jednání bude pokračovat v příštím týdnu.

 

Sport se konečně stává pro stát prioritou, což dříve v takové míře nebylo. Ministerstvo zdravotnictví počítalo s uvolněním a s bezpečným restartem až v květnu, už teď se nám ale podařil vyjednat nadplán. A to díky  intenzivní argumentaci, kterou předkládáme. Naším cílem je, aby organizovaný amatérský sport byl puštěn co nejdříve a v co nejpřijatelnějších podmínkách,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS. „Povedlo se nám udržet, aby organizovaný amatérský sport mohl žít dál, což považuji za velké vítězství. Máme příslib, že vzdálenost mezi sportovci se zkrátí, aby tréninky mohly probíhat v rozumnějším módu. A naprosto klíčové je, že se vede pravidelná diskuze mezi ministerstvem zdravotnictví, epidemiology a sportovci,“ doplnil Zdeněk Ertl ze Sdružení sportovních svazů ČR.

 

Zástupci střešních organizací, kteří dohromady sdružují přes 1,6 milionu organizovaných sportovců, šli do jednání s jasnými požadavky. Chtěli navýšit počet osob na tréninku na dvacet, odstranit desetimetrové rozestupy a začít se bavit o bezpečném spuštění tréninků ve vnitřních prostorech. Jednání s ministerstvem zdravotnictví se místo plánované hodiny protáhlo skoro na dvě. „Diskuze byla velmi složitá, protože i když se epidemiologická situace lepší, tak na tom stále nejsme dobře. Narážíme na odborná stanoviska skupiny kolem pana Smejkala, jehož prioritním zájmem je povolit pouze školy. Proto výsledek není takový, jaký jsme očekávali a doufali,“ zhodnotil Miroslav Jansta.

 

Také v nastávajícím týdnu budou probíhat tréninky ve 12 lidech po šesti dvojicích z desetimetrovými rozestupy. Od 26. dubna se předepsané rozestupy sníží na šest metrů. „Sice to vypadá jako kosmetické řešení, ale pan mistr ukázal vůli. Chápe, že deset metrů je nepraktických, když to řeknu slušně. Schválil, že dojde na zkrácení této délky, aniž by dostal svolení od odborníků,“ popsal Miroslav Jansta. „Snažili jsme se najít v rámci tréninků přirozenost, logičnost a bezpečnou ochranu. Navrhovali jsme dvoumetrové rozestupy nebo jednu osobu na 15 metrech čtverečních. A to od pondělí. Právě kvůli tomu se jednání nejvíce protáhlo.“

 

O dalším postupu v rámci rozvolňování sportu se bude jednat v pátek. Do té doby se epidemiologům a vědeckému poradnímu orgánu MeSES představí materiály k bezpečnému spuštění sportu, na kterých se podíleli zástupci sportovního prostředí. „Konečně bude posuzován odborný materiál, který připravoval Milan Hnilička s odborníky a metodiky ze sportovního prostředí. Rozvine se diskuze o tom, jak zapracovat tento materiál do dokumentů ministerstva a spustit organizované pohybové aktivity po etapách. To je pro sport velmi významný signál k tomu, že se stává pro stát větší prioritou,“ vysvětlil Zdeněk Ertl ze Sdružení sportovních svazů ČR.

 

Současný stav je nadplán

Ze sobotní online diskuze zástupců sportu s ministerstvem zdravotnictví jasně vyplynulo, že původní plán rozvolnit sport byl stanoven až na květen. Zástupci sportu ale poukazovali na to, že už v současné době se stejně spontánně sportuje ve skupinkách a v parcích. „Pro epidemiology chceme být partneři k tomu, abychom dali sportu jasný a logický řád. Pokud to neuděláme my, udělají to za nás lidi a namísto kontrolovaných tréninků dětí pod dohledem se spustí chaotické a živelné sportování,“ tvrdil Zdeněk Ertl, který společně s Miroslavem Janstou poukazoval na ojedinělé postavení sportu a přínosy pro společnost.

 

Musíme pohyb brát jako důležitou prevenci proti Covid-19, obezitě a psychickým problémům. Není to jen volnočasová aktivita či zdroj komerčních peněz. Vždyť většina trenérů přivádí děti k pohybovým návykům za minimální prostředky nebo dobrovolně. Tohle jsem se snažil epidemiologům a lidem z ministerstva zdravotnictví osvětlit. Protahování zákazů dále poškozuje zdraví dětí, psychické i fyzické. Toto musí také epidemiologové položit na misku vah,“ dodal Jansta. Podle Ertla občas jednání připomínalo olej a vodu.

 

Epidemiologové si chrání své pozice a nechtějí za této situace preferovat určitou skupinu. Berou sportovce proti školám, mateřským školkám, proti všemu. Současný stav a čísla vnímají pořád velmi negativně a jednoznačně chápeme jejich opatrnost. Společně s nimi chceme dát sportu řád a bezpečnost. Jsme rádi, že jsme udrželi pozici sportu, malinko se postoupilo dopředu a hlavně máme dohodu, že se dál bude jednat a o čem,“ shrnul Ertl, podle kterého se diskutovalo také o vnitřních sportovištích. „Podle epidemiologů záleží hodně na větrání, některé vnitřní sportoviště je možné brát jako venkovní. Musí se zpracovat pro jednotlivé sporty analýza, například kontaktní sporty uvnitř jsou na tom špatně.

 

I to bude jedním z témat na pátečním jednání zástupců sportu s ministerstvem zdravotnictví. Dále se vyhodnotí aktuální nastavení v organizovaném sportu a bude se jednat o dalším rozvolnění. „Hlavním cílem je nastavit kroky tak, aby se mohl do podzimu amatérský sport postupně rozjet včetně soutěží všech věkových kategorií a také s diváky,“ dodal Jansta.

 

3 pozitivní výstupy pro sport po sobotním jednání s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology:

1. Zástupci sportu nastavili s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology pravidelné schůzky. Předtím probíhaly jakékoliv snahy a prosby o koncepční nastavení bezpečného rozvolnění ve sportu bez výsledků. Nyní se vede diskuze s jednoznačnými výsledky.

 

2. Konečně bude epidemiology posuzován odborný materiál ohledně bezpečného restartu sportu od Milana Hniličky, který ho připravoval společně odborníky ze sportovního prostředí. V následujícím týdnu bude probíhat diskuze, jak ho zapracovat do dokumentů ministerstva zdravotnictví.

 

3. Aniž by se cokoliv stalo, tak od pondělí 26. dubna se zkrátí desetimetrová vzdálenost dvojic na šest metrů. Zástupci sportu to vnímají jako vstřícné gesto od ministra zdravotnictví.

MenuX