Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
21. 7. 2020

 

Šéfové sportovních svazů o volbě předsedy ČUS:
Suverénní pozice Miroslava Jansty nás nepřekvapila

Sportovní prostředí vyslalo vzkaz, co si myslí o obvinění České unie sportu a hlavně jejích představitelů – tak reagují na opětovné a přesvědčivé zvolení Miroslava Jansty do čela ČUS předsedové svazů. Staronový šéf největší sportovní organizace obhájil svůj post na červnové Valné hromadě konané v Nymburce. „Myslím, že je to v pořádku,“ prohlásil Martin Malík, předseda Fotbalové asociace ČR. Organizaci zkonsolidoval, finančně postavil na nohy. Mě hladká volba nepřekvapila,“ dodal Libor Varhaník, předseda Českého atletického svazu.

 

Miroslav Jansta vstoupil do svého třetího období v pozici předsedy ČUS. Rozhodlo o tom více než 140 zástupců sportovních klubů, tělovýchovných jednot a svazů. Celkově se hlasování zdrželi pouze dva delegáti, proti nebyl nikdo. Jansta byl jediným kandidátem, ačkoliv je zároveň stále trestně stíhaný v tzv. kauze sportovních dotací. „Kdyby nebyl v této nelehké situaci zvolený, tak by to lidi brali jako ústupek v kauze, kterou považuji za naprosto nesmyslnou. Výsledek valné hromady byl vzkazem, co si sportovní prostředí myslí o celém soudním procesu,“ prohlásil Zbyněk Špaček, předseda České asociace stolního tenisu.

 

Někteří delegáti ale v obvinění staronového předsedy spatřovali určitý problém. „Je to jistě komplikace, nicméně z toho, co je mi známo, neudělal Miroslav Jansta nic takového, za co by měl být odsouzen. Věřím, že ke stejnému závěru dojde i soud,“ dodal Petr Ryška, předseda Českého svazu plaveckých sportů. To Gabriel Waage, předseda České softballové asociace, dopředu v kuloárech avizoval, že se na Valné hromadě zdrží hlasování: „Důvodem je to, že vnímám principy, které jsou vyšší než praktický svět. Nemyslím si, že je správné, aby probíhaly volby v momentě, kdy jediný kandidát na předsedu této organizace je v současné době stíhaný. Zároveň mé stanovisko nechci spojovat s tím, že si myslím, jak dopadne soud. To rozhodně nechci předjímat. Celé obvinění ČUS na mě totiž působí jako vykonstruované.“

 

Kauzu, která se týká údajného ovlivňování státních dotací, nevnímá dobře ani Petr Marek z Českého svazu cyklistiky: „Myslím si, že to obecně sportu škodí. Hlavním garantem financování sportu bylo ministerstvo školství a pakliže selhalo, tak nevím, co si o tom myslet.“ Pro Tomáše Cvikla z České asociace squashe je celá věc jasná: „Pro mě nebylo žádnou překážkou, že se stal Jansta osamoceným kandidátem, ačkoliv je obviněný. Podle toho, co o případu vím, tak je obžaloba absurdní.

 

Vize ČUS? Udržet silnou pozici

A jakými stěžejnými body v programu předseda Miroslav Jansta delegáty přesvědčil? Jeho vize na další čtyři roky spočívá především v posilování úlohy svazů jako největší autority ve sportovním prostředí. Klíčové je přímé financování sportovních klubů a samozřejmě rozdělování státních dotací podle objektivních, měřitelných parametrů a předem schválené metodiky. Důležité je také znovuzavedení dotačního programu na provoz a údržbu sportovního majetku a zanedbané infrastruktury.

 

Mě zaujal celý program a pohled na český sport. Interně se mě dotklo to, že se snaží prosadit dominanci sportovních svazů, které by měly být hybatelem sportovního dění v České republice. To, že do výkonného výboru ČUS byli zvoleni zástupci největších svazů, je určitým signálem,“ konstatoval Libor Varhaník z Českého atletického svazu. Podporu programu ČUS na další čtyři roky vyjádřil také Petr Koukal, který se nedávno stal předsedou Českého badmintonového svazu: „Vítám důraz na přímé financování pro kluby a jednoty. S podobným programem jsem kandidoval také na pozici předsedy badmintonového svazu. Hráči a především jejich trenéři si zaslouží podporu napřímo.“

 

Prioritou pro Českou unii sportu zůstává pomoc sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, kterou poskytují Servisní centra ČUS na oblastní a krajské úrovni tisícovkám subjektů po celé republice. „Služby pro kluby zvládají Servisní centra ČUS dobře a jednoznačně základním článkům pomáhají, což kvituji. Menší kluby se nechtějí zaobírat problematikou dotací, plavat v byrokracii. Sportovním svazům pomáhá ČUS hlavně tím, že je sdružuje, čímž vytváří politickou sílu. A je fakt, že se od určité doby peníze pro ně zvyšovaly,“ prohlásil Gabriel Waage ze softballové asociace.

 

ČUS sdružuje 75 největších svazů, díky čemuž je respektovanou organizací také pro politiky. „Je pro mě zástupcem směrem k autoritám, reprezentuje sportovní sílu. Jestli je unie schopná svazy pod sebou sdružovat a koordinovat, komunikovat s nimi, tak je její funkce potvrzená,“ doplnil squashista Tomáš Cvikl.

 

Reakce vybraných sportovních předsedů

Petr Ryška, předseda Českého svazu plaveckých sportů

 

„Zvolení Miroslava Jansty do čela ČUS jsem předpokládal. V současnosti to je dobrá volba. Většina jeho vizí je logických a vyplývá ze současné situace ve sportovním prostředí. Určitě souhlasím s posilováním úlohy sportovních svazů. Jsem i pro zlepšení přímého financování klubů, pouze bych byl pro větší kontrolu buď sportovními svazy, nebo regionálními zastřešujícími organizacemi. Také vyšší podpora rekonstrukce a výstavby sportovní infrastruktury je vzhledem k jejímu současnému stavu nezbytná. A je také zřejmé, že toto všechno jde ovlivňovat pouze spoluprací s NSA, kterou musí ČUS v jejím snažení samozřejmě i podporovat.

To že je Miroslav Jansta obviněná osoba je jistě komplikace, nicméně z toho, co je mě známo, neudělal Miroslav Jansta nic takového za co by měl být odsouzen. Věřím, že ke stejnému závěru dojde i soud.

ČUS vidím jako jeden z důležitých sportovních subjektů ve sportovním prostředí. Její výjimečnost je především v dobrém dosahu k základním článkům sportovního prostředí. A tato organizační a administrativní pomoc i těm nejmenším sportovním subjektům je pro sportovní prostředí velice důležitá a měla by být i v dalším období. Ostatní, již výše zmíněné úkoly, by měla ČUS naplňovat ve spolupráci s dalšími střešními organizacemi či sportovními svazy. Jedná se jak o rozvoj sportovní infrastruktury, tak o rozvoj sportu na všech výkonnostních úrovních. V neposlední řadě bych si přál, aby ČUS společně s dalšími důležitými sportovními organizacemi přispěla ke zlepšení vztahů ve sportovním prostředí, které by mělo vystupovat jednotně a podporovat se. Potom bude možné výše uvedené úkoly naplňovat mnohem snáze.“

 

Gabriel Waage, předseda České softballové asociace

 

„Dopředu jsem říkal, že se na Valné hromadě zdržím hlasování. Důvodem je to, že vnímám principy, které jsou vyšší než praktický svět. Nemyslím si, že je správné, aby probíhaly volby v momentě, kdy jediný kandidát na předsedu této organizace je v současné době obžalován. Není to případné. Zároveň mé stanovisko nechci spojovat s tím, že si myslím, jak dopadne soud. To rozhodně nechci předjímat. Celé to obvinění České unie sportu na mě působí jako vykonstruované.

Mirek Jansta pozvedl Českou unii sportu, o tom není sporu. Po pádu Sazky jsem si nemyslel, že má smysl, aby tato organizace existovala. Neviděl jsem její smysluplnost a dluhy byly velké. Ekonomiku se mu podařilo zvrátit do černých čísel. Navíc služby pro kluby zvládají Servisní centra ČUS dobře, jednoznačně základním článkům pomáhají, což kvituji. Menší kluby se nechtějí zaobírat problematikou dotací, plavat v byrokracii. Sportovním svazům pomáhá ČUS hlavně tím, že je sdružuje, čímž vytváří politickou sílu. A je fakt, že se od určité doby peníze pro ně zvyšovaly.

Po pádu Sazky byla šance, aby si organizace Česká unie sportu a Český olympijský výbor vyjasnily své pozice a začaly více spolupracovat. K tomu ale nedošlo. V minulém roce navíc vznikla Národní sportovní agentura, na jejíž práci jsem velmi zvědavý. Osobně si myslím, že by peníze neměly jít pouze přes jeden centrální úřad, ale zaangažoval bych do toho ve větší míře samosprávy. Mám na mysli například program Můj klub či doufejme znovuobnovený program na údržbu, tady by se určitě odbor sportu při krajských úřadech uplatnil lépe, neboť problematiku vnímá z větší blízkosti. Větší zdrojová diverzifikace by určitě prospěla, jako tomu bylo třeba v případě loterií.“

 

Zbyněk Špaček, předseda České asociace stolního tenisu

 

„Předsedu ČUS Mirka Janstu znám velice dlouho, je to otevřený člověk, který říká, co si myslí. Jde o uznávanou osobu. Má kontakty a dokáže zařídit více peněz pro sport. Kdyby nebyl v této nelehké situaci zvolený, tak by to lidi považovali za ústupek ve sportovní kauze, kterou považuji za naprosto nesmyslnou. Výsledek Valné hromady byl vzkazem, co si sportovní prostředí myslí o celém soudním procesu.

Jestli někdo bojuje o to, aby největší sportovní organizace dostala peníze podle schválené metodiky, tak je to naprosto v pořádku. (Cítím to jako velkou křivdu) Moc lituji těch lidí, co jsou za ČUS obvinění. Je to úplný nesmysl.

Zároveň se mi líbí jeho představa o financování českého sportu – tedy přímá podpora sportovních klubů a jednot, posilnění úlohy národních svazů. Malé kluby by neměly být zatíženy byrokracií a administrativou. Je to dobrá cesta. A pevně doufám, že staronový předseda ČUS své slovo dodrží a bude bojovat za všechny sportovce v této sportovní zemi“.

 

Petr Koukal, předseda Českého badmintonového svazu

 

„Líbí se mi suverénní mandát pro vedení ČUS – Mirka Janstu a výkonný výbor. To je silné sdělení, ocenění práce celého týmu, které si sport zaslouží. Vítám důraz na přímé financování pro kluby a jednoty. S podobným programem jsem kandidoval také na pozici předsedy badmintonového svazu. Hráči a především jejich trenéři si zaslouží podporu napřímo. Zejména na základní úrovni klubů je velmi důležité jim zjednodušit cestu pro získání podpory na jejich činnost. Určitě bych rád se jakkoliv zapojil v rámci komunikace o financování sportu, protože věřím, že jako individuální sport se širokou základnou máme co nabídnout.“

 

Tomáš Cvikl, předseda České asociace squashe

 

„Je správné, že byl do čela České unie sportu zvolený Mirek Jansta. Je to jasný vzkaz, že mu členská základna vyjadřuje podporu. A za mě zcela oprávněně. Pro mě nebylo žádnou překážkou, že byl jediným kandidátem, ačkoliv je obviněný. Podle toho, co o případu vím, tak je obžaloba absurdní. Proto jeho obvinění neberu v potaz.

Samozřejmě se na jeho vize pro příští roky dívám souhlasně. Nositelem sportu, organizátorem celého českého sportu a páteří, jsou svazy. Vykonavatelem zase kluby. Svazy jsou v nejužším kontaktu s členskou základnou. Vědí, co mají dělat, jak pracovat s reprezentací, tak s vychováním trenérů, s investicemi nebo s infrastrukturou.

Role ČUS je historicky stejná a daná. Na jedné straně je servisní organizací pro kluby a tělovýchovné jednoty. Zároveň je zástupcem směrem k autoritám. Když sdružuje přes 70 svazů a milion členů, tak je jasné, že to reprezentuje sílu. Jestli je unie schopná svazy pod sebou sdružovat a koordinovat, komunikovat s nimi, tak je její funkce potvrzená. Jedná se o největšího reprezentanta sportu u nás.“

 

Petr Marek, Český svaz cyklistiky

 

„Nějak mě nepřekvapilo, že Miroslav Jansta vyhrál a stal se na další čtyři roky předsedou ČUS. Sám ale nevím, co od toho mohu čekat a co to přinese sportu a cyklistice. Spoléhám hlavně na Národní sportovní agenturu, která je pro mě v současné době stěžejnější institucí. Netajím se tím, že soudní proces ve sportu je pro mě problematickou věcí a vnímám to negativně a myslím si, že to obecně sportu škodí. Hlavním garantem financování sportu bylo ministerstvo školství a pakliže selhalo, tak nevím, co si o tom myslet.“

 

MenuX