15.11.2018 - Adam Barbořík
počet přečtení: 2616
vytvořeno 15.11.2018, upraveno 15.11.2018

Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
13.11.2018

Rozpočet na sport se má posílit na sedm miliard korun, dozvěděli se předsedové svazů od náměstka MŠMT

V úterý se ve velké aule České unie sportu sešli předsedové národních sportovních svazů s Karlem Kovářem, náměstkem pro řízení sekce sportu a mládeže na MŠMT. Jedním z cílů bylo dozvědět se aktuální informace ohledně financování sportu v roce 2019 prostřednictvím investičních a neinvestičních dotačních programů MŠMT. Více jak šedesát představitelů sportů vyslechli komplexní informaci zástupce státu a mohli se zeptat na detaily státní podpory sportu pro rok 2019. Základní informací bylo posílení rozpočtu pro sport na celkových sedm miliard korun.

 

Předsedové svazů mimo jiné vyslechli také informaci předsedy Miroslava Jansty, že v  roce 2017 obdržela ČUS ze státních dotací 80,2 milionů korun - z toho 16 milionů bylo určených na provoz a údržbu sportovních center (Nymburk, Podolí, Zadov), 4 miliony na projekty sportování veřejnosti (Sportuj s námi, Sportovní hry seniorů). Zbytek byl využit na činnost okresních sdružení ČUS, pomáhajícím zejména sportovním klubům s administrativou, a krajským organizacím, poskytujícím podporu činnosti krajským svazům. Ústředí ČUS v Praze bylo a je financováno z vlastních zdrojů.

 

V letošním roce obdržela ČUS o 20 % menší dotaci ze státních zdrojů. Na provoz a údržbu sportovních center neobdržela ČUS žádnou podporu. A to z toho důvodu, že byl MŠMT zrušen Program IV na provoz a údržbu sportovního majetku. „V letošním roce se nám tato podpora nepodařila vyřešit, neměli jsme na to dostatečné kapacity. Předkládal jsem několik návrhů, ale nenašli jsme ten správný princip na rozdělení peněz,“ prohlásil náměstek Karel Kovář na půdě ČUS. Uvedl dále, že z programu na podporu činnosti klubů „Můj klub“ zamíří v roce 2019 státní podpora v podobě 1,4 miliardy do téměř 6000 klubů, což bude o 400 milionů více, než v letošním roce.

 

Rozpočet pro sport na příští rok by měl činit podle MŠMT 7 miliard korun, což je znatelné navýšení. Posílit by podle Karla Kováře mělo financování státní reprezentace a zejména talentované mládeže, zde se počítá až s 60% nárůstem. Jeho větší část se ale bude týkat zejména lyžování a kolektivních sportů. „Pokud sněmovnou projde 7 miliard korun, bude to určitě progres. Bude-li se v něm plynule pokračovat, můžou se do roku 2025 naplnit cíle přijaté státní koncepce,“ prohlásil Jan Boháč, generální sekretář ČUS. „Důležitá ale bude struktura a účelovost programové podpory, aby byla vhodně rozprostřena do všech potřebných oblastí sportu a nepřinášela nové překážky příjemcům dotace. Pokud se podaří zajistit i transparentnost rozdělování a kontrola, bude snadnější i plynulé navyšování podpory, neboť současné podfinancování českého sportu je doloženo mnoha evropskými statistikami a politici o něm vědí.“

 

Naopak mírný pokles zaznamená podpora programů pro organizaci sportu, tedy pro sportovní svazy a střešní organizace. „Stále doufám, že pokles bude na úrovni maximálně 94-97 procent roku 2018,“ doplnil Kovář, který se omlouval za to, že se doposud výzva v programech na podporu sportovních svazů pro rok 2019 nevypsala. „To by se mělo v následujících dnech napravit.

 

Limitující podmínky pro reprezentaci

 

Náměstek Kovář zmínil také rozsah investiční podpory sportu v roce 2019, která by v programech pro kluby, obce a svazy měla činit rekordní objem 2 miliardy korun. Jako problematické se pro předsedy svazů jeví spoluúčast na investicích strojního vybavení pro státní reprezentaci. Program bude po třech letech vypsán, ale bude platit, že svaz pro pořizování výbavy pro reprezentaci České republiky, například lodí či jiného náčiní nad 40 tisíc korun pořizovací hodnoty, bude muset zajistit 20% finanční spoluúčast. „Tento princip nám nastavilo ministerstvo financí a nemůžeme s tím nic dělat,“ doplnil náměstek Karel Kovář. Z hlediska státu, který má na reprezentaci zájem, je to překvapivá podmínka, která může být pro řadu sportů značně limitující při vybavování národních týmů konkurenceschopným sportovním náčiním a vybavením.

 

Zvážíme, zda na tento problém nepoukázat a požádat ministerstvo financí o přehodnocení postoje. Probereme to se sportovními svazy a budeme postupovat podle jejich stanoviska. Mně přijde nelogické, aby stát, který si svoji vlastní reprezentaci u svazů nepřímo objednává, požadoval po svazech, aby na základní potřeby reprezentantů ČR připlácely ze svazových příspěvků vybíraných od členů. Některé svazy si to patrně ani nebudou moci dovolit,“ upozornil Jan Boháč, generální sekretář České unie sportu.

 

V rámci diskuze se ozval představitel Svazu národní házené, tradiční český sport totiž přišel o významnou podporu, protože nepatří do žádné mezinárodní federace. Český minigolfový svaz zase poukazoval na to, že neobdržel žádný příspěvek na pořádání mistrovství světa juniorů z programu MŠMT na podporu významných sportovních akcí v ČR. Česká lakrosová unie požádala o zřízení pravidelných konzultačních hodin pro svazy na MŠMT, neboť zástupci řady svazů nedostávají šanci se domoci schůzky se zástupci ministerstva.