Rekordní počet odborníků na zdravý životní styl se spojil v Nadačním fondu Aktivní ČESKO

 

3509NzY.png„Pravidelný pohyb zaručí, že lidé budou méně nemocní, budou spokojenější a dožijí se stáří v co nejlepším zdraví. Stát ušetří peníze na zdravotní péči, firmy budou více prosperovat a pozitivně se změní nastavení celé společnosti,” taková témata řešili odborníci v pátek 19. května na Národním summitu Aktivní ČESKO, v jehož rámci slavnostně založili nadační fond, který bude podporovat aktivnější životní styl Čechů. Mezi zakladateli je také Česká unie sportu.

 

O tom, že pravidelná pohybová aktivita nabývá na čím dál větším významu, svědčila i velká účast odborníků a organizací z komerčního, neziskového i státního sektoru, kteří se sešli v pátek 19. května v Charvátově sále Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Nechyběla ani Česká unie sportu. Nadační fond Aktivní ČESKO vytvořil platformu pro širokou spolupráci subjektů, které chtějí podporovat aktivní životní styl, rozpoutat diskuzi o jeho důležitosti, zlepšit pohybovou gramotnost a nabídnout občanům ČR možnosti, jak se pravidelně hýbat. Nadační fond Aktivní ČESKO je otevřená platforma, do které se mohou zapojit všichni, pro něž je podpora pravidelného pohybu důležitá, ať už jsou to školy, sportovní kluby, fitness centra, lékaři, zdravotní pojišťovny, spolky i komerční subjekty, komory i svazy, jednotlivci i společnosti (https://www.aktivnicesko.cz/) .

 

„V září minulého roku jsme začali pracovat na společné myšlence - spojit síly a přivést co nejvíce lidí v České republice k pohybu jako nedílné součásti každého dne. V této oblasti již existuje spousta fungujících projektů a každý z nich pozitivně ovlivňuje velké množství lidí. Do této chvíle jsme však nebyli nijak propojeni. Proto jsme založili Nadační fond Aktivní ČESKO, pod jehož hlavičkou chceme postupovat společně, jednotně a v co největší šíři i intenzitě. Naším cílem je, aby se pravidelná pohybová aktivita stala jednou z hlavních politických, společenských a vzdělávacích priorit u nás,” uvedla Jana Havrdová, autorka projektu, prezidentka České komory fitness a členka představenstva Hospodářské komory ČR. Zakládací listinu nadačního fondu podepsalo 14 subjektů, mezi nimiž jsou stěžejní sportovní organizace včetně České unie sportu, Hospodářská komora ČR, Svaz obchodu a cestovního ruchu, Rada seniorů a mnohé další.

 

Nadační fond Aktivní ČESKO podpořily WHO i EuropeActive

 

„Pro Českou republiku je to historický okamžik. Benefity fyzické aktivity známe, víme, že nás dělá zdravějšími, šťastnějšími, ale jsme si vědomi toho, že ke změně životního stylu lidi přivede jen spolupráce nadšených a tématu oddaných subjektů z mnoha sektorů, jako je zdravotnictví, školství, sport a fitness, podpora zaměstnavatelů a další,” poukázala na důležitost vzniku společné platformy Zsofia Pusztai, zvláštní představitelka regionálního ředitele WHO pro ČR, která ocenila, že aktivity nově vzniklého nadačního fondu prakticky realizují Globální akční plán WHO pro fyzickou aktivitu v letech 2018 až 2030.

 

Maximální podporu iniciativě projevil také Andreas Paulsen, výkonný ředitel EuropeActive. „Pravidelná fyzická aktivita prokazatelně pomáhá předcházet mnoha nemocem, zlepšuje duševní zdraví i celkovou kvalitu života. Česká republika se již řadu let zapojuje do evropských aktivit a nyní úspěšně navazuje na obdobné platformy, které v Evropě fungují a mají jasně měřitelné úspěchy, jako má například UK Active ve Velké Británii.”

 

Aktivní občané ušetří státu peníze

 

Pomoci nejen založenému fondu, ale celému tématu podpory aktivnějšího životního stylu, přislíbili také přítomní zástupci Poslanecké sněmovny ČR. „Uvědomujeme si, že se jedná o stěžejní téma, které si zaslouží maximální pozornost. Vnímáme přínos pohybu ve vztahu k českému zdravotnictví i jeho vliv na hlavní téma současnosti, kterými jsou úspora nákladů na zdravotní péči a reforma důchodového systému,” doplnila poslankyně Michaela Šebelová.

 

U platformy Aktivní ČESKO stojí od jeho vzniku i Česká unie sportu. Svým celorepublikovým projektem Tipsport Sportuj s námi, který nabízí každoročně více jak 500 sportovních akcí a aktivit pro veřejnost, se již téměř desítku let úspěšně snaží přivádět všechny věkové skupiny obyvatel k pohybu, sportu a aktivnímu životnímu stylu. Jen v loňském ročníku se aktivně zapojilo více jak 200 tisíc lidí (https://www.cus-sportujsnami.cz).

 

„Česká unie sportu jako největší střešní a servisní sportovní organizace dlouhodobě vytváří podmínky ke sportovní činnosti. Už delší dobu upozorňujeme na to, že stát nenaplňuje přijaté koncepce ve školství, sportu a zdravotnictví v oblasti rozvoje pohybových aktivit obyvatel, a že sportovní spolky jsou v současné na hranici svých organizačních i ekonomických možností. Mezioborová tematická platforma by mohla přispět k silnější osvětě tohoto problému,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS.

 

Do komunity Aktivní ČESKO se připojila i Národní sportovní agentura. „Pohyb je důležitý pro jednotlivce i pro celou společnost a naším cílem je jeho maximální podpora. Vnímáme tuto problematiku v celé její šíři a chceme se zaměřit na její základní kameny, a to jsou sportovní kluby a tělesná výchova ve školách. Děti mají 2 hodiny tělesné výchovy týdně, ale aktivně se z toho hýbou jen 35 minut, což je zoufale málo. Každá investice do pohybu mládeže se vyplatí a může státu v budoucnu ušetřit desítky miliard,” podotkl Ondřej Šebek, předseda Národní sportovní agentury.

 

Odborníci se na summitu dotkli také dalšího ze stěžejních témat, kterým je podpora lidí v aktivním věku. „Například zaměstnavatelé mohou ovlivňovat podporu pohybových aktivit svých zaměstnanců, protože pokud do nich v této oblasti investují, přinese jim to velké benefity v podobě nižší nemocnosti, lepší výkonnosti i celkové spokojenosti,” dodal Zdeněk Zajíček, viceprezident Hospodářské komory ČR.

 

Nadační fond Aktivní ČESKO

 

Multisektorová platforma Aktivní ČESKO se začala formovat v září 2022, 19. 5. 2023 byl na stejnojmenném národním summitu slavnostně založen Nadační fond Aktivní ČESKO. Jeho zakladateli jsou Asociace dětské rekreace, Česká asociace Sport pro všechny, Česká komora fitness, Česká obec sokolská, Česká unie sportu, Hospodářská komora ČR, Klub českých turistů, Multisport Benefit, Tomáš Navrátil, OREL, Rada seniorů ČR, Revma Liga Česká republika, VŠTVS Palestra, Svaz obchodu a cestovního ruchu.
Více informací o projektu najdete na www.aktivnicesko.cz

 

3510MDU.jpg3511MGY.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MenuX