Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
20. června 2017

První oběti dotační krize – okresy uzavírají servisní střediska České unie sportu

Výkonný výbor České unie sportu se 20. června v Praze zabýval kritickou situací ve financování sportu poté, co do poloviny letošního roku Ministerstvo školství nevyplatilo dotace. Navíc ministryně Kateřina Valachová schovává neschopnost úřadu za policejní vyšetřování, které se hodí jako falešné alibi. MŠMT je nefunkční a dalšími neodbornými rozhodnutími situaci jen zhoršuje – svou aroganci vůči sportu přehnalo, význam sportovního prostředí podceňuje a zdržení dotací se snaží zahladit nepravdivými mediálními výstupy. Negativní důsledky už se dostavily – kvůli nedostatku peněz se v okresech začínají uzavírat servisní střediska ČUS.

 

Letos mělo být vyplaceno do 31. března národním sportovním svazům na činnost 1,3 miliardy korun, 180 milionů korun na činnost dalším sportovním organizacím a 250 milionů na údržbu a provoz sportovních zařízení. Další finance nebyly vyplaceny na významné sportovní akce a v dalších dotačních programech.

 

„Ministerstvo v minulých týdnech vůbec nereagovalo na situaci ve sportovním prostředí. Naopak – ministryně opakovaně lhala veřejnosti i vládě, protože její obecná prohlášení a interpretace postupu MŠMT neodpovídaly skutečnosti. Ministerstvo při financování sportu přitom nerespektuje a porušuje stanovené zákonné a podzákonné normy a pravidla. A to i ty, které jí už ve svých nálezech vytkl Národní kontrolní úřad v letech 2014 a 2016. Ministerstvo také nevytvořilo pravidla pro financování sportu, jak mu ukládá vládní usnesení z 27. 6. 2016 č. 593. Navíc si financování sportu zjednodušilo aplikací zásad, které se paradoxně na sport nevztahují – a ještě je nedodržuje. Nyní chaoticky posílá peníze subjektům na účty, aniž by mělo rozhodnutí a podmínky pro užití těchto peněz,“ vysvětluje Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

Dopad i na neprofesionální soutěže

Postupující kolaps českého sportu už počítá první oběti. Servisní pracoviště ČUS, poskytující servis a administrativní podporu 7 411 sportovním subjektům s 1 250 000 členy, která jsou odkázána na prostředky z MŠMT, přerušují činnost.

 

„Zpravidla dvoučlenné týmy, které zajišťují kontinuální administrativní podporu sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, odcházejí na pracovní úřad. Od začátku roku neobdržely ani korunu na provoz kanceláře a v polovině roku jim došly prostředky na nákupy, služby a na výplaty pracovníků. V nejbližších dnech ukončí činnost pět okresních sdružení – v České Lípě, Chomutově, Sokolově, Třebíči a Uherském Hradišti – a do konce prázdnin i většina ostatních v celé České republice,“ uvádí Marek Hájek, místopředseda České unie sportu.

 

„V současné době nemáme peníze na provoz. Konkrétně servisní centrum sportu v Sokolově má na účtu 15 000 korun. Není na mzdy zaměstnanců, kteří poskytují klíčovou pomoc dobrovolným funkcionářům ve sportovních klubech. Zpracováváme například účetnictví, pomáháme s žádostmi a s vyúčtováním grantů, provádíme právní poradenství. Bez této pomoci by mnoho sportovních subjektů nemohlo vůbec fungovat. Nedostatek finančních prostředků bude mít v další fázi také bezprostřední dopad na existenci neprofesionálních soutěží. Ministerstvo spustilo lavinu, kterou nebude možné zastavit,“ říká Jitka Peřina, referentka Krajské organizace ČUS v Karlovarském kraji.

 

Poté, co prezident Miloš Zeman přijal v pondělí 19. června demisi Kateřiny Valachové, bude muset krizi ve financování českého sportu řešit urychleně její nástupce.

 

„Z pohledu sportovního prostředí se nabízejí dvě varianty. Buď vyplatit dotace podle původních pravidel schválených a již akceptovaných v únoru letošního roku, nebo upravit ve spolupráci se sportovním prostředím nový program V, neboť jeho verze z pera ministryně Valachové je nepoužitelný. Ostatní dotační programy je také třeba ihned uvolnit. Klíčovým úkolem pro nového ministra však bude také příprava dotačních programů na rok 2018 podle platných zákonných a podzákonných norem vycházejících ze zákona o sportu, zákona o rozpočtových pravidlech a vládní koncepce pro sport na období 2017-2025,“ dodává Miroslav Jansta.

DOTAČNÍ KRIZE VE ČTYŘECH BODECH – NESCHOPNOST ŘÍZENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ

1. SCHVÁLENÉ PROGRAMY NEPLATÍ

MŠMT vyzvalo ústy ministryně na setkání s předsedy svazů v roce 2016 celé sportovní prostředí ke spolupráci na přípravě dotačních programů 2017. Zástupci sportu se na jejich přípravě podíleli a programy rámcově vyhovovaly potřebám sportu, přestože byly svázány „zásadami pro financování neziskových nestátních organizací,“ které pro financování sportu neplatí. MŠMT programy I – X pro rok 2017 takto schválilo a vypsalo a teď o nich tvrdí, že nejsou v pořádku. Z těchto programů byly dva zásadní v květnu 2016 zrušeny (V a III) a další nevyplaceny.

 

2. MŠMT NESPLNILO USNESENÍ VLÁDY

MŠMT nevytvořilo vlastní pravidla pro financování sportu, jak mu ukládá usnesením vláda ze dne 27. června 2016 č. 593 - Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2017. Ministerstvo si zjednodušilo práci aplikací „zásadami pro financování neziskových nestátních organizací,“ které se na sport nevztahují, a ani ty ve finále nedodržují (MŠMT nerozeslalo dotace oprávněným žadatelům včas –  do 31. 3. 2017).

 

3. OPAKOVANÉ VÝTKY NKÚ VŮČI MŠMT

MŠMT vypsalo ve zmatku v červnu 2017 nový program V na činnost sportovních svazů, který je neakceptovatelný a v praxi nepoužitelný. Úřad nereaguje na výzvy sportovního prostředí, nadále porušuje zákonné a podzákonné normy a koncepční dokumenty, což ministerstvu opakovaně vytýká Národní kontrolní úřad (NKÚ) v nálezech z roku 2014 a 2016, což lze kdykoliv dokázat.

 

4. NOVÝ PROGRAM V TÉTO PODOBĚ NELZE PŘIJMOUT

Ministryně mate veřejnost i vládu, protože její obecná prohlášení a interpretace postupu MŠMT neodpovídají skutečnosti. Není také pravdou, že přísnější pravidla nově vypsaného programu V svazy nechtějí přijmout – ony ho ve skutečnosti nemohou přijmout. Přijetí dotace za podmínek, jak byly vypsány, neumožňují financovat činnost svazu, aniž by téměř ze 100 % nehrozilo vrácení dotace, neboť by byla porušena rozpočtová pravidla. Po následné nezbytné úpravě nepoužitelných podmínek v tzv. rozhodnutí (učiněné ve spolupráci se sportovním prostředím), které je pro čerpání dotace závazné, tak vznikl zásadní rozpor mezi podmínkami stanovenými v nově vypsaném programu V a podmínkami stanovenými v rozhodnutí. I toto v minulosti napadl a vytkl ministerstvu NKÚ.

 

 

Kontakt pro bližší informace:

Vladimír Zemánek

koordinátor komunikace ČUS

777 771 080 

vladimir.zemanek@centrum.cz

 

MenuX