Průzkum ČUS: 67 procent klubů pozoruje zhoršení fyzické kondice u dětí. Valná hromada vyzývá ministerstva ke zlepšení

 

cusAktuální průzkum České unie sportu, do kterého se zapojilo přes dva tisíce zástupců tělovýchovných jednot a sportovních klubů, potvrdil stále velmi negativní vývoj v oblasti zdravého životního stylu v Česku. 67 % TJ/SK uvedlo, že v posledních dvou letech pozorují zhoršení ve fyzické kondici dětí a mládeže. Skoro polovina klubů také nemá dostatek prostředků pro svoji činnost a stále zásadním způsobem schází finance na kvalifikované trenéry i na provoz a údržbu sportovišť. Valná hromada ČUS za účasti většiny předsedů národních sportovních svazů vyzývá ministerstvo školství a ministerstvo zdravotnictví, aby situaci bezodkladně a důrazně začaly řešit.

 

Dlouhodobé negativní trendy v oblasti pohybové gramotnosti, fyzické kondice či zdatnosti ukázaly již minulé průzkumy České unie sportu. Potvrdilo to také loňské podrobné šetření České školní inspekce ve školách. To, že se stav u dětí a mládeže oproti minulým letům nelepší, ukázal také letošní průzkum, do kterého se během jarních měsíců zapojilo přesně 2145 zástupců sportovních klubů nebo tělovýchovných jednot – většinou se vyjadřovali jejich předsedové.

 

67 % z nich uvedlo zcela jasné zhoršení fyzické kondice dětí v posledních dvou letech. „O fyzické zdatnosti dětí by se dalo diskutovat hodiny. Člověk se nestačí divit,“ prohlásil zástupce FC Hamry nad Sázavou. „Když děti sportují, tak jen pro zábavu a nejsou ochotny překročit svou komfortní zónu. Až na ojedinělé výjimky,“ uvedl zástupce z Florbalu Jesenice. „Opravdu nás tíží lenost dětí, neochota spolupracovat a neschopnost provádět předváděné cviky,“ doplnil zástupce z klubu z Plzně, který nechtěl být jmenován.

 

„Situace se opravdu nijak nezlepšuje. Když jsme dotaz na fyzický stav mládeže pokládali v roce 2021, tak nám odpovědělo 73 procent klubů, že se zhoršuje. A to byla doba lockdownů a koronavirové pandemie. Nyní to vidí stejně 67 procent předsedů TJ/SK. Jaký další důkaz chce stát k tomu, aby se konečně intenzivněji věnoval hluboké krizi spočívající v poklesu fyzické zdatnosti školní mládeže,“ ptal se Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

 

Také z těchto důvodů letošní Valná hromada ČUS, největší české střešní sportovní organizace, přijala usnesení v reakci na tento negativní vývoj, který u dětí a mládeže dál pokračuje. Zástupci klubů a národních sportovních svazů vyzývají politické strany, aby institucionálně posílily školní sport na MŠMT, které musí aktivněji stimulovat děti i rodiče a připravovat příležitosti pro zdravý vývoj školní mládeže. Dále delegáti klubů a svazů prostřednictvím usnesení 42. Valné hromady ČUS vyzývají ministerstvo zdravotnictví k přípravě konkrétních kroků pro naplnění letošního usnesení vlády k Plánu podpory pohybu dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních a státní politiky školního a vysokoškolského sportu pro období 2024-2028, a zapojilo do realizace sportovní spolkové prostředí v čele se střešními organizacemi.

 

Právě o oblasti sportu ve školách na 42. Valné hromadě ČUS hovořil Ondřej Andrys, státní tajemník MŠMT. „Chci se omluvit, jak jsme naplňovali přídomek tělovýchovy v posledních letech na ministerstvu školství. Nyní máme poprvé v historii koncepci s implementačním plánem pro zlepšení stavu,“ prohlásil Andrys.

 

72 procent klubů chybí dobrovolníci

 

55 % zástupců klubů z celé republiku uvedlo v letošním průzkumu, že postrádá prostředky na svoji činnost. Dále pak 69 % TJ/SK nemá finance na provoz a údržbu sportovního zařízení a 83 % na odměňování kvalifikovaných trenérů. „Největším problémem je nedostatek trenérů. Když už se nějaký najde, tak chce neskutečné peníze, které nemáme. Tedy máme, ale nechceme vynaložit peníze pro 6 trenérů pouze pro jednoho,“ dodal zástupce z klubu FC Slavia Michálkovice. „Trápí nás nedostatek finančních prostředků spojených s nejistou budoucností. Stačí špatně vyplnit jeden papír a peníze na další rok nejsou,“ dodali k administraci dotačních procesů z TJ Meteor České Budějovice.

 

Časovanou bombu pak představuje enormní nedostatek dobrovolných funkcionářů. Podle 72 procent zástupců klubů je akutní nedostatek zájemců o práci ve volených orgánech spolků. „Velmi brzy se může stát, že kluby nebude mít kdo řídit. V Česku dochází dobrovolníci, hrdinové, co tuhle činnost dělají bezplatně,“ upozornil Jansta. „Málo funkcionářů a dobrovolníků, kteří by chtěli pracovat z volného času a zadarmo. Předseda je postaven do role podnikatele se spoustou povinností a legislativy. Je to pozice "převozníka", není komu hodit veslo,“ prohlásil zástupce z TJ Pustějov.

 

„Už desítky let čeká sport na razantní podporu a zájem ze strany státu. Nutně ji potřebujeme, protože klubům schází v drtivé většině prostředky na trenéry mládeže, na provoz a údržbu sportovišť. A obrovským problémem je skutečnost, že kluby brzo nebude mít kdo vést – hodně se ztenčuje stav dobrovolných funkcionářů, zájemců ve volených orgánech,“ uvedl Miroslav Jansta.

 

Tento problém si uvědomuje také Národní sportovní agentura, která by chtěla tuto oblast zatraktivnit. „Líbí se nám severský model v tom, že dobrovolnická činnost ve sportu nebo v sociální oblasti může být zohledněna třeba u zaměstnavatele ve větším čerpání dovolené. Například rodiče, kteří pojedou jako asistenti trenérů si na to nebudou brát dovolenou od zaměstnavatele,“ prohlásil na letošní valné hromadě v Nymburce Ondřej Šebek, předseda Národní sportovní agentury.

 

Má váš klub dostatek prostředků pro svoji činnost?
Ano                 5 %
Spíše ano       40 %
Spíše ne         44 %
Ne                   11 %

 

Máte dostatek finančních prostředků na provoz a údržbu sportovního zařízení?
Ano                 4 %
Spíše ano       27 %
Spíše ne         47 %
Ne                   22 %

 

Máte dostatek prostředků na odměňování kvalifikovaných trenérů?
Ano                 2 %
Spíše ano       15 %
Spíše ne         40 %
Ne                   43 %

 

Pozorujete u dětí a mládeže ve vašem klubu v posledních dvou letech zhoršení v technických dovednostech?
Ano                 16 %
Spíše ano       43 %
Spíše ne         40 %
Ne                   43 %

 

Máte dostatek zájemců o práci ve volených orgánech klubu?
Ano      28 %
Ne        72 %

 

3825YjB.jpg

Foto: Ladislav Adámek/ČUS

MenuX