Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
2. února 2015 (aktualizováno 5. února 2015)

Protokol NKÚ: Česká unie sportu v kontrole obstála na jedničku

Nejvyšší kontrolní úřad vydal 2. února 2015 Informaci z kontrolní akce NKÚ č. 14/04 s názvem „Peněžní prostředky státu poskytované na vybrané programy ukazatele státního rozpočtu Všeobecná sportovní činnost“. K Informaci byla vydána tisková zpráva NKÚ nadepsaná „Dotace na sport: MŠMT rozdalo neprůhledně 800 milionů korun“. V Informaci a v tiskové zprávě je zmíněna Česká unie sportu ve formulacích, které by však mohly být v daném kontextu pro čtenáře zavádějící, neboť kontrolní akce probíhala v první polovině loňského roku a z kontrolního protokolu, vydaného NKÚ dne 24. července 2014 pro Českou unii sportu (ČUS) jednoznačně vyplývá, že ČUS prošla touto kontrolou bez nálezu. V  protokolu ze dne 24. července 2014 NKÚ výslovně uvádí, že nebyly zjištěny žádné nedostatky v nakládání se státními prostředky, ČUS požádala o finance v souladu s pravidly MŠMT, čerpala v souladu s pravidly MŠMT, vyúčtovala v souladu s pravidly MŠMT, zaúčtovala je do účetnictví v souladu s pravidly, kontrolovala je a nečerpala žádné neuznatelné náklady (plné znění protokolu NKÚ je přílohou tiskové zprávy).

 

V obou materiálech NKÚ je uvedeno, že Česká unie sportu použila část, dle pravidel MŠMT řádně užitých dotací, na svůj provoz (ze 42milionové dotace použila 26 milionů korun na mzdy), resp. že ČUS část dotace využila na úhradu vlastních nákladů, a nikoli na konkrétní projekty se stanovenými konkrétními a měřitelnými cíli podporující sport.

 

Toto nešťastné vyjádření by mohlo být interpretováno tak, že ČUS použila prostředky v rozporu s dotačními pravidly, nebo že je nepoužila na organizaci sportu. Tento výklad, který by mohl plynout z neobratné formulace obou materiálů NKÚ, ČUS důrazně odmítá a obrátila se dne 5. 2. 2015 na prezidenta NKÚ se žádostí o nápravu interpretace.

 

Dotace (program č. V MŠMT) byla určena na sportovní činnost neziskových organizací včetně mzdových nákladů (tj. právě na úhradu vlastních nákladů spolků). ČUS je největším českým sportovním spolkem, 8 731 sportovních klubů a jednot s 1,3 miliony členů, tedy většinu sportovního prostředí České republiky. Těmto spolkům poskytuje administrativně sportovní servis 91 regionálních servisních sportovních center ČUS. ČUS je sama aktivním organizátorem sportu, výrazně přímo podporuje sport, sama plní sportovní, organizační a obsahovou činnost – tedy přesně a právě to, na co byly dotace určeny. 

 

ČUS využila přidělené státní dotace přesně v souladu s jejich určením, tj. na organizaci sportu, podporu plnění sportovní, organizační a obsahové činnosti.

 

Informací NKÚ uváděnou okolnost, že ČUS nepoužila prostředky na konkrétní projekty se stanovenými konkrétními a měřitelnými cíli podporující sport, je třeba interpretovat tak, že „konkrétní a měřitelné cíle“ MŠMT v minulých obdobích nestanovilo. ČUS naopak použila prostředky na organizaci sportu, včetně administrativně sportovního servisu, a na konkrétní sportovní projekty, které sama zajišťuje. Patří k nim např. provoz dvou plaveckých areálů (v Praze Podolí a na Strahově), národního sportovního centra v Nymburce, lyžařského areálů na Zadově a řady dalších sportovních zařízení, kde aktivně sportují statisíce lidí. Je přirozené, že podporu sportovní činnosti a sportovní projekty zajišťují konkrétní lidé za konkrétní mzdu. Řada z nich, zejména v regionech, na částečné úvazky. V provozu sportovních zařízení je využíváno řady dělnických profesí, bez nichž by tisíce lidí nemohly sportovat.

 

Příloha tiskové zprávy: Závěrečný protokol NKÚ

 

Lenka Angelika Tichá - tisková mluvčí
+420 602 231 674
ticha@cuscz.cz
 

 

Mediální partneři ČUS

Denik.cz Rozhlas.cz iSport.cz CeskaTelevize.cz

 

 

MenuX