23.10.2017 - Tomáš Maurer
počet přečtení: 947
vytvořeno 23.10.2017, upraveno 25.10.2017

Přihlašování do projektu ČUS – Sportuj s námi pro rok 2018 bude probíhat v listopadu

 

Projekt ČUS – Sportuj s námi bude pokračovat i v roce 2018. Cílem tohoto projektu je prohloubit zájem veřejnosti o rozmanitá sportovní odvětví a u dětí a dospívajících vzbudit zájem o pohybové aktivity, který by u nich přetrval až do dospělosti. Patrony úspěšného a populárního projektu jsou Barbora Špotáková, Ben Cristovao a Jakub Kohák, se kterými se na některých z více než 500 sportovních akcí můžete setkat a zasportovat si.

 

Jednotlivé zařazené akce dostávají finanční příspěvek a mediální podporu od partnerů ČUS, která je s zvětšující se popularitou projektu, jak ukazuje stále ještě probíhající ročník, rok od roku masivnější.

 

Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku. Odkaz na přihlášku zdehttps://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/

 

Přihlášení akcí bude probíhat od 1. 11. – 30. 11. 2017!!!

 

Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost neorganizované veřejnosti a nabídnout příležitost všem věkovým skupinám, s důrazem na děti a dospívající. Akce budou vybrány tak, aby projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celé České republiky

 

1) organizátor musí být členským subjektem ČUS;

2) akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;

3) minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné);

4) akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají akce pro mládež;

5) akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;

6) dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné;

7) nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;

8) termín konání akcí je od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

 

 

1909M2E.png