Připravuje se program COVID Sport 2

ČUS předala NSA podněty k zacílení druhého dotačního programu, který NSA intenzivně připravuje.

 

ČUS zmapovala v klubech a ve svých servisních centrech sportu reakci na vypsání dotačního programu COVID Sport. O zkušenosti projevila zájem NSA, která na setkání s předsedy svazů 29.7. informovala o záměru připravit druhý dotační program COVID Sport 2 na podporu sportovního prostředí. Podněty předala ČUS Národní sportovní agentuře, která již s přípravou programu pokročila. V zaměření připravovaného programu se ČUS zcela shoduje se záměry agentury. Program by měl být více zaměřen na restart činnosti sportovních klubů se začátkem školního roku, ale také, podobně jako v kultuře, na profesionální aktivity. Nejistota podmínek pro výkon povolání, ovlivněných pandemií, totiž zasáhla velmi negativně i sféru profesionálního sportu, zejména ligové soutěže. Pomoc je v tomto případe zcela legitimní. Část podpory by měla být směrována i pořadatelům zrušených nebo rozsahem omezených sportovních akcí pro veřejnost s tím že mezi příjemci této účelové podpory by mohly být podnikatelské subjekty.

 

Pro podporu sportu má NSA k dispozici celkem 1 mld. Kč. Část prostředků vyčerpají sportovní organizace v prvním programu COVID Sport. Ten byl zaměřen zejména na výdaje s provozem sportovišť, se kterými dokázaly klubům hodně pomoci města a obce. Proto se zbývající prostředky mohou použít ve druhém  Programu COVID Sport pro další důležité oblasti ve sportu, které neměly v prvním programu prioritu. Program by mohl být vypsán při nerušeném průběhu příprav již začátkem září.

MenuX