ČUS se účastnila diskuse svolané poslanci koalice
k připravované novele zákona a podala své připomínky

 

Zástupci koaličních vládních stran, většinou poslanci a senátoři, připravují poslanecký návrh organizačně funkční novely zákona o podpoře sportu směřující k fungování Národní sportovní agentury. K představení novely před jejím vpuštěním do legislativního procesu přizvali k diskusi široké spektrum zástupců spolkového prostředí. Prezentace návrhu se uskutečnila den po valné hromadě ČUS ve čtvrtek 23.6.  v Poslanecké sněmovně, kde za účasti většiny spoluautorů návrhu koordinoval jednání poslanec ODS Karel Haas. 

 

Zástupci sportovního prostředí ocenili přizvání k diskusi a uplatnili řadu připomínek, avšak jednotně uvedli, že novela upravující pouze chod NSA aktuální kritickou situaci sportu vůbec neřeší. Shodují se, že sport a pohybové aktivity obecně musí získat u zákonodárců prioritu jako součást společnosti, která se podílí na tvorbě HDP a ovlivňuje zdraví lidí, ekonomiku i některé funkce státu. V následné diskusi bylo ze strany zástupců sportovního prostředí na většinu neřešených otázek konkrétně poukázáno. V některých oblastech se ukázaly i rozdílné názory vládních a spolkových zástupců. Například v oblasti způsobilých příjemců investičních dotací, kde velká část odtéká do obcí a měst namísto do sportovních klubů, v záležitosti odborné způsobilosti členů nových orgánů NSA ustavovaných připravovaných novelou a nebo definice školního sportu který by měl zůstat v gesci MŠMT. 

 

Autoři návrhu novely vyzvali spolkové sportovní prostředí k písemnému vyjádření připomínek k novele, a slovy moderátora vzali na vědomí i další prezentované aktuální problémy doléhající na dlouhodobě podfinancovaný český sport ve spolcích i na školách. Současně odkázali zástupce sportovního prostředí na následující jednání v Poslanecké sněmovně k problematice podmínek pro sport a pohybové aktivity, které je stejným kolektivem zákonodárců připravováno ve schématu kulatého stolu na 29. 6. na téma „Aktuální hlavní problémy českého sportu aneb co potřebuje český sport v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu“. ČUS ve svých připomínkách k představené novele uvedla především požadavky na odbornost členů nových orgánů NSA, návrh na rozšíření možností poskytování státní podpory nejen formou dotací, připomínky k některým údajům v rejstříku sportovců a k definici školního a vysokoškolského sportu a navrhla určité upřesňující formulace stávajícího znění zákona. Svoje připomínky zaslala ČUS autorům novely v písemné podobě.

MenuX