Podzimní celostátní porady

Postupná stabilizace projektu SCS a výhled financování sportu byly tentokrát hlavními tématy tradičních podzimních porad zástupců sportovních klubů a tělovýchovných jednot, a předsedů národních sportovních svazů, které se uskutečnily 5. a 6. listopadu 2013 v Praze na Strahově.

 

Za účasti téměř 85% pozvaných zástupců sportovních organizací byla věnována pozornost také současné správě majetku ČUS, budoucnosti SC Nymburk, přípravě podpůrných materiálů a seminářů ke změnám, které přináší nový občanský zákoník pro sportovní subjekty, rozdělení působnosti a odpovědností mezi ČUS a ČOV, novým mediálním partnerům ČUS, ale také informacím o žalobách v souvislosti se ztrátou majetkového podílu v SAZKA, a.s., o soudnímu sporu se SSS ČR nebo o způsobu nakládání s majetkem na Strahově ze strany minulých vedení ČSTV.

 

Další celostátní porady se uskuteční před 29. VH ČUS, která proběhne v sobotu 26. dubna 2014.

 

 

MenuX