08.06.2017 - Tomáš Maurer
počet přečtení: 1020
vytvořeno 07.06.2017, upraveno 08.06.2017

Peníze na činnost klubů nepřišly, sportovním svazům hrozí krach!

Situace ve sportovním prostředí nabírá na dramatičnosti. Mnoho svazů má akutní potíže a hrozí jim dokonce krach. Důvodem je fakt, že do sportovního prostředí v České republice dosud z neinvestičních programů v oblasti organizace sportu nepřišla z MŠMT ani jediná koruna! A to ani přes apel vyslaný vládě delegáty na valné hromadě České unie sportu z 13. května. Peníze měly být podle Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím vyplaceny do konce března.

 

Podpora činnosti klubů z dotačního programu VIII je zpožděná o více jak dva měsíce, osud programu na údržbu a provoz sportovních zařízení není znám, střešní organizace dosud neobdržely na svoji činnost včetně územních pracovišť jedinou korunu a o distribuci prostředků z programu X na projekty pro sportování veřejnosti se MŠMT v informacích nezmiňuje.

 

„Je to poprvé od vzniku samostatné České republiky, že sportovní svazy nemají ani začátkem června prostředky na svůj provoz. Představitelé sportu, jako statutární orgány, jsou vystaveni nebezpečí postihů za to, že neplní své věci, které nasmlouvali, protože dostali přísliby z loňského roku. Takovému problému jsme dosud nečelili,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu, která se společně s Českým olympijským výborem, Českou obcí sokolskou a s 84 zástupci svazů sešla včera na mimořádném zasedání v Aule Sokola v Tyršově domě.

 

Výsledkem bylo společné memorandum, které vyzývá vládu ČR a premiéra České republiky Bohuslava Sobotku k urychlenému vyřešení kritických finančních potíží českého sportu. Ministryně školství Kateřina Valachová některé neinvestiční dotační programy vypsala totiž znovu a za nových podmínek, které jsou pro sportovní prostředí neakceptovatelné. Řada z nich je pro svazy a spolky nesplnitelná. „Máme například s přesností na devadesát procent určit, kolik peněz do konce roku utratíme za benzín, přitom ani nevíme, kolik bude stát příští měsíc,“ dodal Jiří Kejval, předseda ČOV.

2082Yzk.jpg

Přítomní předsedové svazů a spolků se proto jednomyslně dohodli, že z těchto důvodů se o takto vyhlášené programy z procesní opatrnosti do vyřešení případu ucházet nemohou a nebudou. „Celý program byl vypsán jako projekt, což je absolutní nepochopení toho, co děláme. My potřebujeme hlavně kontinuální financování. Nemůžeme se dozvídat, že jde o konflikt zájmu, když do financování mluví sportovní prostředí. Jak je možné, že na ministerstvu kultury do toho může mluvit celá kulturní obec? Jak to, že na ministerstvu zdravotnictví lékaři a jejich odbory vytváří všechno společně? Je tedy sport něco špatného,“ kritizoval Miroslav Jansta.

 

Sportovní svazy trvají na tom, že původní dotační program na jejich činnost byl loni na podzim řádně vyhlášen, rozdělen a letos v únoru zveřejněn. Svazy postupovaly naprosto v souladu s požadovanými podmínkami pro udělování dotací, a včas předložily veškerou požadovanou dokumentaci, a proto žádají vládu ČR o zajištění urychlené distribuce prostředků do sportovního prostředí.

Z Národní rady pro sport odstoupilo sedm členů

Na své členství v Národní radě pro sport na základě aktuálních událostí rezignovalo sedm členů - Miroslav Jansta, Jiří Kejval, starostka České obce sokolské Hana Moučková, místopředseda ČOV a šéf českého florbalu Filip Šuman, zástupce univerzitního sportu František Dvořák, zástupce pro legislativu Alexander Károlyi a Alena Erlebachová, výkonná ředitelka Českého paralympijského výboru. Důvodem je nesouhlas s postupem MŠMT, které vypsání nových neinvestičních dotačních programů s Národní radou pro sport nekonzultovalo.

 

„Současná situace není chybou sportu, ale je krizí státní správy a politiků odpovídající za ni,“ upozornil Miroslav Jansta. „Problém vychází z toho, že stát tuto oblast za posledních pětadvacet let zanedbal. Potřebujeme důstojný orgán, který bude sport zastupovat a zajistí jeho předvídatelné financování,“ dodal Jansta, podle něhož by se měli předsedové jednotlivých sportovních svazů spojit. „Musíme se semknout v této době a stát při sobě, abychom vypracovali a prosadili vhodný systém financování českého sportu.“