Národní sportovní agentura vydala dodatky k investičním výzvám 2024

 

NSA na svých webových stránkách dodatkem č. 1 upřesňuje znění u výzev:

 

 

U všech výzev se zároveň z technických důvodů posouvá datum zahájení a ukončení příjmu žádostí, a to od 5. 4. 2024 do 6. 5. 2024.

MenuX