NSA pozastavila příjem žádostí v rámci výzvy Můj Klub 2024

 

Národní sportovní agentura z technických důvodu pozastavila až do odvolání příjem žádostí ve Výzvě 18/2023 Můj klub 2024 prostřednictvím Rejstříku sportu. 

NSA zároveň dodatkem https://nsa.gov.cz/wp-content/uploads/2023/12/Dodatek-c.-1_Vyzva_MK24.pdf prodloužila příjem žádostí do 12.1.2024 do 12:00 a dá se předpokládat, pokud bude odstávka delší než 24 h, že bude termín ještě posunut. 

Nadále platí, že po opravě a opětovném spuštění bude možné stále používat funkci Export Rejstřík z IS ČUS pro hromadné nahrání sportovců do Rejstříku sportu. Během pátku 22.12.2023 bude provedena v IS ČUS úprava u sportů, u kterých došlo ke změně číselníku. 

 

MenuX