Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
30. září 2016

NA SPORT DĚTÍ V ODDÍLECH PŮJDE PŘÍŠTÍ ROK MILIARDA KORUN

Poprvé v novém školním roce se sešli členové Národní rady pro sport na jednání s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou. Jednali například o zákoně o sportu, ale také o rozdělení finančních prostředků v příštím roce.  

 

 Ministryně také členy rady seznámila s tezemi zákona o sportu. Finální verze by měla být hotová do konce roku, zákon přinese důležité změny pro celé sportovní prostředí, a to především v systému financování.

 

"Jsem ráda, že se mi podařilo navýšit finanční prostředky pro sportování dětí a mládeže v programu, který směřuje ke sportovním oddílům a mládeži, a to na celou jednu miliardu korun, což je trojnásobné zvýšení," řekla ministryně školství Kateřina Valachová.

 

Velmi pozitivně výsledky jednání přivítal předseda České unie sportu Miroslav Jansta: "Poprvé dochází k systémovému navýšení a rozdělení peněz do sportu a jejich kontrole. Chceme, aby peníze směřovaly k dětem, sportovcům a reprezentantům. V tomto oceňuji paní ministryni."

 

"Nový systém navyšování financování českého sportu by měl přinést i úspěchy české reprezentace. Jsem přesvědčena, že navýšením peněz do resortních sportovních center dojde ke zkvalitnění sportovní přípravy a že se pozitivně projeví ve výsledcích našich reprezentantů," uvedla Kateřina Neumannová.

 

Nejzásadnější změnou ve financování sportovních organizací  je to, že získají garanci financí po dobu tří let na základě rámcové smlouvy s MŠMT. Tímto ministryně Valachová splnila svůj slib, který dala na jaře tohoto roku, že vyřeší kontinuitu financování sportovních organizací. 

 

1902MjI.png

MenuX