Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
23. dubna 2016

ČUS bilancovala, doplnila stanovy a přijala plán rozvoje na další čtyřleté období

Sportovní centrum v Nymburce hostilo 33. Valnou hromadu největší české sportovní organizace letos již podruhé. Zatímco v lednu si sportovci zvolili staronové vedení, na sobotním programu bylo bilancování a především  priority spolku na další čtyřleté období zaměřené na zlepšení a podporu sportovního prostředí v ČR a podmínek pro sport obecně.

 

„V uplynulých čtyřech letech se podařilo největší český spolek zachránit a revitalizovat. Povedlo se odvrátit insolvenci, splatit dluhy, zachránit majetek a přeměnit ČUS v respektovanou sportovní organizaci, dobře hospodařící, s jedinečnou sítí odborných pracovišť – servisních center sportu pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty v okresech a krajích.“ hodnotil předseda spolku Miroslav Jansta a dodává: „ČUS se stala důvěryhodným partnerem pro stát, parlament, kraje a obce. Díky této součinnosti se daří restartovat oblasti, kde je spolupráce se složkami státu zásadní a bez níž nelze vrátit sport a pohybové aktivity občanů na místo, které mu ve zdravé a moderní společnosti náleží.“

 

Delegáti Valné hromady přijali změnu stanov spolku, kterou ČUS odkazuje na historický kontinuální vývoj českého sportovního prostředí od 19. století a hlásí se ke státotvorné úloze sportu v dějinách českého státu. Zároveň klade důraz na úlohu sportu ve vytváření občanské společnosti, jejímž je sport jedním ze základních pilířů.

 

Valná hromada rovněž, za přítomnosti nejvyšších vládních představitelů, schválila čtyřletý plán činnosti ČUS, zaměřený na zlepšení podmínek a podpory sportovního prostředí v České republice. Jde především o strategický rozvoj ČUS jako největší střešní a servisní sportovní organizace, která sdružuje 74 národních sportovních svazů, 8 240 sportovních klubů a tělovýchovných jednot a tím i 1,2 milionů sportovců, a tedy i rozvoj celého sportovního prostředí. Součástí úsilí ČUS v další období bude posílení institucionálního zastoupení sportu na úrovni vedení státu (ministerstvo sportu). ČUS se bude podílet na přípravě nového zákona o podpoře sportu a na prosazení prvků společenské odpovědnosti firem do českého zákonodárství. Optimální financování sportu včetně registru sportovní infrastruktury, podpora olympijských center i pestré spolkové činnosti, prohlubování spolupráce se školami a vyšší motivace k pohybovým aktivitám pro všechny věkové kategorie, ale také pomoc klubům s narůstající administrativou prostřednictvím servisních center, to vše jsou také společné styčné body i se strategií státu v této oblasti.

Tento plán podpořil i premiér vlády ČR Bohuslav Sobotka a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Společně pak oba představili programy státní podpory sportu, které nově přinesou především vyšší podporu sportu dětí a mládeže a také větší pomoc handicapovaným sportovcům.

 

„Podpora sportu je jasnou prioritou vlády. Po dlouhých letech jsme první vládou, která skutečně navyšuje peníze pro rozvoj sportu. V letošním roce jsme navýšili finanční dotaci pro sport o 750 milionů korun na celkových 3,7 miliardy. V roce 2017 plánujeme zvýšit podporu sportu ze strany státu na 6 miliard korun. Z této částky by měla jít více než 1 miliarda korun na podporu sportování dětí a mládeže v klubech. Naším cílem je tak transparentnější a spravedlivější rozdělování finančních prostředků ze státního rozpočtu mezi sportovní oddíly. Jsem rád, že se nám podařilo včera v Poslanecké sněmovně schválit vládní novelu zákona o podpoře sportu, která zavede rejstřík organizací a sportovců, do kterého se budou zapisovat

 

všichni, kteří budou o státní příspěvky žádat. Veřejné peníze tak budeme mít pod pečlivou kontrolou. Dlouhodobou stabilitu by pak měl dát sportu nový zákon o jeho podpoře, na kterém pracuje ministryně školství Valachová. Norma by měla obsahovat pravidlo, že se finanční dotace pro sport nebudou snižovat. Věřím, že se nám jej podaří schválit ještě ve stávajícím funkčním období této vlády,“ řekl sportovcům předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka.

 

„Důležité není jen navýšení financí, ale také jejich směřování, tomu jsme uzpůsobili změny. Poprvé v historii MŠMT posílá finanční prostředky přímo tělovýchovným jednotám a klubům a bude podporovat sportování ve školách a na univerzitách. Kromě navyšování dotací a jejich adresného a efektivnějšího rozdělování považuji za zásadní také posílení institucionálního zajištění sportu v ČR, bez něhož nelze nutnou transformaci systému sportu uskutečnit. Souběžně s novou podobou dotačních programů na rok 2017 začneme připravovat také zcela nový zákon o sportu, který bude snad už definitivně řešit právě ono zmiňované systémové nastavení podpory sportu v ČR, včetně jeho financování v přímé návaznosti na státní rozpočet,“ doplňuje ministryně Kateřina Valachová.

 

 

1729ZGQ.jpg 1730ZmE.jpg 1731YWN.jpg

MenuX