Miroslav Jansta převzal od prezidenta státní vyznamenání.
Beru to jako ocenění dobrovolníků ve sportu, říká

Miroslav Jansta, předseda České unie sportu, převzal od prezidenta Miloše Zemana medaili Za zásluhy v oblasti sportu. Toto ocenění dostal 28. října při slavnostním ceremoniálu udílení státních vyznamenání na Pražském hradu. Miroslav Jansta působí v manažerských nebo řídicích pozicích ve sportu od roku 1997. Dlouhodobě a aktivně se podílí na rozvoji této oblasti v České republice, úspěchy sbíral také jako majitel s basketbalovým klubem z Nymburka či s reprezentačním týmem z pozice předsedy České basketbalové federace.

 

Jsem na sportu závislý. Je to fenomén, bez kterého nemohu žít a díky němu vlastně možná i dnes žiju. Státního vyznamenání si vážím, nicméně ho beru tak, že skrze něho je také oceněno mnoho dobrovolníků, kteří přivádí děti ke sportu nebo se ve svém volném čase starají o chod klubu. Tohle jsou skuteční hrdinové. Tohle jsou lidé, kteří mě nekonečně inspirují a za které se vždycky budu rvát,“ prohlásil Miroslav Jansta.

Ve službách českého sportu

Po aktivní hráčské kariéře v devadesátých letech se Miroslav Jansta zapojil do organizační a obsahové modernizace českého sportu. Od roku 1995 začal sponzorsky a dárcovsky přispívat nymburskému basketbalu, v roce 1997 se stal majitelem klubu. Pod jeho vedením se tým vypracoval z krajského přeboru v patnáctinásobného mistra České republiky a stal se nejlepším basketbalovým klubem ve střední Evropě.

 

V letech 2002 až 2006 byl členem výboru České basketbalové federace a v červnu 2009 nastoupil do funkce předsedy, kde působí dodnes. V roce 2012 byl zvolen předsedou České unie sportu, největší české sportovní organizace, která sdružuje naprostou většinu českých národních sportovních svazů, klubů a tělovýchovných jednot. Podařilo se mu zabránit její insolvenční situaci a zachránit majetky unie, které byly připravovány k prodeji. Tyto majetky v současnosti představují hodnotu několika miliard korun pro český sport.

 

Miroslav Jansta se aktivně podílel na přípravě a úpravách sportovní legislativy a strategických vládních dokumentů k rozvoji této oblasti. Byl aktivním členem mnoha poradních orgánů veřejné správy pro sport. Vždy přitom prosazoval suverenitu sportovních spolků jako jeden z pilířů občanské společnosti, reprezentace státu a zdraví národa.Má hlavní filozofie je v tom, že se řízení sportu musí decentralizovat – kluby, jednoty a svazy jsou zcela autonomní. O hlavní centrální strategii, klíčovou podporu a hlavně o akcentaci přínosu sportu pro celou společnost se má starat stát. Ten se toho pořád významně nechopil, s benefity, které ze sportu proudí pro celou společnost, vůbec nepracuje a vlastně si je ani neuvědomuje. To mě stále velmi mrzí. Plně vyhráno bude mít český sport ve chvíli, kdy se zřídí samostatné ministerstvo, ve kterém budou pracovat schopní a kvalifikovaní úředníci,zdůraznil předseda ČUS.

Ve funkcích bez finanční odměny

Právě Miroslav Jansta a Česká unie sportu dlouhodobě upozorňují na závažné problémy, ať už v době korovanirové pandemie nebo krizi s energiemi. Dovolte mi tedy, abych i skrze toto ocenění připomněl politikům a celé veřejnosti, že pokud stát nepomůže klubům s energiemi, budou se sportoviště zavírat. Nedopusťme to hlavně kvůli dětem. Ty jsou naše stoprocentní budoucnost a potřebujeme je mít fyzicky zdatné a psychicky odolné,“ upozornil Miroslav Jansta, který po celou dobu vykonával sportovní a sportovně organizační činnost jako svého koníčka, jako dobrovolník a významný mecenáš a sponzor.

 

Ve vedení basketbalu nebo ČUS nepobírám žádnou finanční odměnu, spíše mi občas takové funkce přinášejí problémy, bohužel. Mám tím namysli obvinění mé osoby. Jsem přesvědčen, že se nám podaří i na dále vysvětlit to, že jsem se přirozeně musel ozvat proti návrhu rozdělní peněz, který jednoznačně poškozoval organizaci a kluby, které zastupuji. Sportovní veřejnost seznámená s případem to nevnímá jako protiprávní jednání, ale jako povinnost předsedy spolku ozvat se proti zjevné nespravedlnosti. Za prostředky pro lidi, kteří pracují ve sportu, budu pokaždé maximálně bojovat. Sport totiž stále drží nad vodou dobrovolníci, ale tahle doba už končí,“ řekl předseda ČUS.

Miroslav Jansta v dalších bodech

- V roce 2011 spoluzaložil Jansta iniciativu Český sport 2011, jejímž cílem bylo vrátit po krachu akciové společnosti Sazka  organizaci českého sportu dobré jméno a nalézt řešení v beznadějné situaci s jeho financováním. Díky této iniciativě se během krátké doby podařilo nalézt a vyjednat elementární zdroje, které pomohly  českému sportu přežít v nejtěžší době, kdy český spolkový sportovní život zůstal téměř bez státní podpory.

 

- Miroslav Jansta má mimořádné zásluhy na organizačně i finančně úspěšných mistrovství Evropy a světa v basketbalu mužů a žen pořádaných v České republice, zejména mistrovství světa žen v 2010, kde se české reprezentantky staly vicemistryněmi světa. Také letošní mistrovství Evropy mužů pořádané jednou skupinou v Česku bylo mezinárodně hodnoceno FIBA jako nejlepší ze všech pořadatelských zemí.

 

- Miroslav Jansta je ženatý a otcem tří dcer. Po maturitě na gymnáziu v Nymburce v roce 1981 nastoupil na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Vysokoškolská studia absolvoval v roce 1985.

 

- V letech 1985 až 1997 působil jako pedagogický a vědecký pracovník na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své činnosti se zde podílel na řadě odborných publikací souvisejících s jeho pedagogickou a vědeckou činností. V prosinci 1989 byl kooptován za poslance Sněmovny lidu Federálního shromáždění České a Slovenské federativní republiky a v prvních svobodných volbách v červnu 1990 opětovně zvolen. Do roku 1992 byl členem ústavněprávního výboru a místopředsedou imunitního výboru. Podílel se na přípravě řady zákonů a ústavních zákonů.

 

- V roce 1995 založil společně s Vladimírem Kostkou, bývalým hokejovým reprezentantem, advokátní kancelář Jansta, Kostka a spol.

 

3168OGJ.jpg

 

 

MenuX