Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
24. 6. 2020

 

 

Miroslav Jansta obhájil post předsedy České unie sportu

Chce nové sídlo a lepší podmínky pro dobrovolníky

Českou unii sportu, největší sportovní spolek v zemi, povede další čtyři roky Miroslav Jansta. Rozhodli o tom delegáti volební Valné hromady ČUS, která se uskutečnila ve středu 24. června ve Sportovním centru Nymburk. Pro staronového předsedu, který byl jediným kandidátem, se rozhodla drtivá většina ze 142 hlasujících zástupců sportovních svazů, klubů a tělovýchovných jednot (2 zástupci se hlasování zdrželi). „Je to nejsilnější mandát a zároveň projevení důvěry. Jsme tu od toho, abychom bojovali za základní články českého sportu a za lidi, kteří přivádí děti ke sportování ve svém volném čase. Na to se chceme zaměřit také v následujícím období,“ prohlásil Miroslav Jansta, který bude vstupovat do své třetí volební funkce v čele spolku s více než milionem členů. Delegáti vybírali také nové členy do Výkonného výboru a Revizní komise ČUS.

 

Za posledních osm let se Česká unie sportu změnila ve stabilní a respektovanou organizaci. Podařilo se dlouhodobě zabezpečit zhodnocení majetku a posílit servis pro členské kluby. „Prosadili jsme dotační program přímé státní podpory pro tělovýchovné jednoty a sportovní kluby. Z naší iniciativy vznikla novela zákona o podpoře sportu, kterou byla ustavena samostatná instituce pro sport v České republice, tedy Národní sportovní agentura. Naším soustavným tlakem byla zásadně navýšena státní finanční podpora sportu,“ zhodnotil loňské čtyři roky fungování ČUS Miroslav Jansta.

 

Za boj o lepší podmínky a transparentnost při rozdělování dotací byla ČUS obviněna policií. „To nás však nezastavilo v aktivitách, naopak. Brali jsme to jako příležitost více prezentovat svoji činnost,“ prohlásil Jansta, který do volby na Valné hromadě šel s více než 40 nominacemi. Předsedu volilo celkem 142 delegátů, z toho 76 zástupců TJ/SK a 66 zástupců národních sportovních svazů, pouze dva se zdrželi. „Je to mandát, který je oceněním práce mé a mého týmu. Jsem až překvapený, jak je silný. Přiznám se, že jsem to opravdu nečekal. A není to fráze. Je to pro mě velká satisfakce,“ prohlásil Miroslav Jansta. „Je to silnější mandát než dříve, kdy jsem kandidoval.

 

Jako hlavní úkol pro následující čtyři roky bere stabilizaci služeb pro členy ČUS, které tvoří více než 7000 TJ/SK a 75 národních sportovních svazů. Dále zasadit se o navýšení státní podpory pro sport a výstavbu a modernizaci sportovišť. Hodlá rovněž spolupracovat s Národní sportovní agenturou na rozvoji podmínek pro sport v ČR, a to i v rámci školského systému v oblasti výchovy ke sportu a motivace mládeže k pohybovým aktivitám. „Rádi bychom také zahájili konkrétní kroky k získání nového sídla ČUS, důstojného společného zázemí v Praze pro národní sportovní svazy. Právě svazy jsou pilíře struktury českého sportu, garanty rozvoje pro celé naše odvětví, jejich kvality a úspěšnosti,“ doplnil Jansta, který jeden z hlavních problémů uvedl, že klesá základna dobrovolníků.

 

Náš aktuální průzkum situace mezi členskými kluby potvrdil velmi nepříjemný trend. Generace dobrovolníků, která vede kluby či jednoty, stárne. Předsedové mají problém najít své nástupce, protože pro dobrovolnou práci v sportu nejsou příznivé podmínky a je stále náročnější. Kvůli tomu může klubový sport na vesnicích či v menších městech zanikat.“

 

 

Ve výkonném výboru jsou noví členové

Valná hromada zvolila šestnáctičlenný Výkonný výbor.  Pozice ve výboru obhajovalo dvanáct členů, mezi nimi Karel Bauer (jachting), Petr Ditrich (baseball), Filip Hobza (americký fotbal), Ivo Kaderka (tenis) nebo Libor Varhaník (atletika). Nováčky ve výboru se stali Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF, Lukáš Heřmanský, předseda Svazu lyžařů ČR, Martin Malík z Fotbalové asociace ČR a Jaroslav Čepčář, zástupce SK a TJ Pardubického a Královehradeckého kraje. Vzácnými hosty Valné hromady byli válečný veterán armádní generál Emil Boček a předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička. Oba k delegátům valné hromady přednesli zdravici. „Čeká nás spousta práce pro nastavování transparentnějších podmínek. Já věřím, že ČUS nám pomůže nastavit podmínky, především pro přímé financování klubů a jednot,“ prohlásil Hnilička.

 

Nové vedení ČUS

Předseda: Miroslav Jansta

 

Výkonný výbor: Miroslav Jansta, Jaroslav Chvalný, Pavel Suk, Zdeněk Krátký, Jitka Peřina, Zdeněk Kubec, Jaroslav Čepčář, Vítězslav Holub, Marek Hájek, Karel Bauer, Petr Dittrich, Jana Havrdová, Lukáš Heřmanský, Filip Hobza, Ivo Kaderka, Martin Malík, Libor Varhaník.

 

Revizní komise: Leopold Bambula, Milan Homolka, Josef Hrazdíra, Ladislav Kreisel, Irena Lehárová, Martina Marešová, Roman Pokorný.

 

 

MenuX