Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
26. října 2016

Ministryně Valachová navštívila celostátní poradu České unie sportu

Vůbec poprvé v novodobé historii České unie sportu zavítala na celostátní poradu zástupců tělovýchovných jednot a sportovních klubů, na níž se setkávají zástupci krajských organizací a okresních sdružení ČUS, i ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, pod níž sekce sportu spadá. Spolu s ní dorazili i další zástupci MŠMT, kteří mají ve své gesci především dotace, které do sportu plynou ze státního rozpočtu.

 

Se zástupci sportovního prostředí především aktivně konzultovali záležitosti ohledně připravovaných dotačních programů MŠMT pro sport v roce 2017. A to především programu IV na údržbu a provoz tělovýchovných zařízení a programu VIII, který míří přímo na činnost sportovních klubů a tělovýchovných jednot.

 

„Vždycky bylo cílem programu osm mířit na sport, program má umožnit rozšíření dostupnosti sportu a podpořit sportovní kluby, aby se nesoustředily jen na výkonnostní sport, který má pak třeba vazbu na svazy a reprezentaci, ale aby v maximální možné míře zapojily co největší počet dětí a vedly je ke sportovní přípravě určité kvality,“ vysvětluje záměry ministerstva ministryně Kateřina Valachová.

 

„Na programu osm jsme pracovali od února loňského roku a jsme vděční, že se nám to podařilo na ministerstvu prosadit. Bylo to ze začátku proti vůli ČOV i předsedů svazů. Domnívám se, že český sport začíná v klubech  a svaz je tu na to, aby pro ně organizoval soutěže a staral se o reprezentaci, ne aby přes něj byly rozdělovány peníze. Potřebujeme, aby kluby nezanikaly, protože mizí jak houby po dešti, protože nejsou trenéři a chybí sponzoři. Toto je krok pro to, aby se zastavilo ubývání počtu sportovních klubů a zvýšila podpora, aby mohly naopak vznikat. Především v těch malých obcích a městech, protože tam ty finanční prostředky ze svazů často nedorazí a i pár desítek tisíc dotace jim umožní provoz. Tím bychom chtěli stabilizovat klubovou sportovní činnost, kterou tato společnost potřebuje,“ dodává předseda České unie sportu Miroslav Jansta.

 

Ministryně přislíbila, že plánovaných 6 miliard, které jsou v rozpočtu plánovány pro sport na příští rok, by měly v roce 2018 vzrůst o další 1,5 miliardy a další navýšení je v plánu schváleném vládou až do roku 2025. Obě strany se shodly na tom, že komunikace ministerstva přímo se zástupci sportovního prostředí je oboustranně prospěšná a měla by pokračovat i v následujících obdobích.

MenuX