12.09.2019 - Adam Barbořík
počet přečtení: 557
vytvořeno 10.09.2019, upraveno 12.09.2019

Leopold Bambula, předseda Revizní komise ČUS, slaví krásné životní jubileum – 80 let!

 

Nadšený sportovec, zanícený trenér mládeže, obětavý funkcionář i respektovaný starosta a regionální politik. A především člověk, který zůstal po celý svůj život zcela oddaný sportu. I to je důvod, proč se Leopold Bambula, jenž je už od roku 1990 členem Revizní komise České unie sportu a téměř čtvrtstoletí jejím předsedou, 12. září dožil v plné síle, zdraví a optimismu krásného životního jubilea – 80 let!

 

„Narodil jsem se v roce 1939 v malé vesnici Horní Olešná na okraji Českomoravské vrchoviny v rodině sedláka. Zde jsem prožil dětství, mládí a zrodily se tu i moje sportovní začátky. Otec, ač zaneprázdněn prací, ve mně vzbudil jako zdatný lyžař a dobrý bruslař zájem o sport. Také moje maminka byla velmi dobrou plavkyní,“ vzpomíná na své sportovní začátky.

 

Fotbal, hokej, volejbal, stolní tenis a také lyžování byly první sporty, kterým se věnoval se svými kamarády – ti starší byli zároveň prvními trenéry. Po založení Sokola hrál hokej i fotbal za Sokol Javořice v okresních soutěžích. V prvním roce na vojně ho chytlo lyžování a účastnil se v něm nejrůznějších armádních soutěží. Později získal licenci lyžařského instruktora a působil při výcvikových kurzech škol.

 

V roce 1961 se stal zaměstnancem ONV Pelhřimov a o dva roky později vstoupil do Tělovýchovné jednoty Spartak Pelhřimov. Aktivně se zde začal věnovat volejbalu a zapojil se také do trénování mládeže – družstva dívek i chlapců přivedl do dorostenecké ligy.

 

„Sportovní a činovnická práce zde byla velice různorodá. V letních měsících jsem každoročně ekonomicky zajišťoval soustředění dětí organizovaných v jednotlivých oddílech. Byl jsem také dlouholetým členem výboru volejbalu, fotbalu, lyžování a zastával jsem ve Spartaku i funkci ekonoma. Nakonec jsem se stal jeho předsedou, jímž jsem byl až do roku 1991, kdy u mě došlo ke změně pracovní pozice, která neumožňovala další přímé působení ve vedení TJ Spartak Pelhřimov,“ popisuje svůj bohatý funkcionářský životopis.

 

V roce 1990 byl zvolen členem Revizní komise ČSTV a od 26. března 1994 je také jejím předsedou – a zůstal jím i po vzniku České unie sportu dodnes.

 

Kdo by si však myslel, že jeho angažovanost končí jen na sportovním poli, zmýlil by se. „V roce 2002 jsem byl osloven, abych kandidoval do zastupitelstva Města Pelhřimov a po těchto volbách jsem byl zvolen starostou. Tuto funkci jsem zastával dvanáct let. V současné době jsem pelhřimovským zastupitelem, předsedou finančního výboru a členem dozorčí rady Městské správy lesů Pelhřimov,“ vypočítává své působení v orgánech místní samosprávy. A to je ještě členem dozorčí rady Skiareálu Špindlerův Mlýn a letos byl zvolen členem finančního výboru Kraje Vysočina, kde zastává post místopředsedy.

 

„Sport provází celý můj život, a pokud to jen trochu šlo, byl mou každodenní aktivitou. Naučil mě nevzdávat se, stále bojovat, dívat se dopředu a především hrát fair play ve všech oblastech mého působení. Mou prioritou vždy byla podpora mládežnického sportu zejména v menších městech. Velice mě také těší, že se mi podařilo předat lásku ke sportu dalším generacím, neboť aktivně sportují obě mé dcery i všechna vnoučata. A na úplný závěr vyjádřím svůj vztah ke všem výše uvedeným aktivitám sportovním i pracovním: Dal bych si to s Vámi ještě jednou!“

 

Milý Poldo, k zástupu gratulantů se s přáním pevného zdraví a mnoha dalších sportovních i osobních úspěchů připojuje také Česká unie sportu!

 

2568MTQ.png