Kulatý stůl sportovců, lékařů a politiků pro zdravější Česko


Jak změnit společenské paradigma aktivního pohybu jako volnočasové aktivity? Jak zapojit pravidelný pohyb do zdravotně-preventivní strategie ČR? To jsou témata kulatého stolu na téma „Podpora pohybové aktivity a sportu jako politická i společenská priorita“, u něhož se 30. 9. sejdou zástupci českého fitness a sportovního prostředí a lékaři se zástupci hlavních politických stran. Akce bude přenášena on-line a je zdarma (novináři se mohou akreditovat na fyzickou účast).
 

Čas: 30. 9. 2021, 10:00 hod.
 

Místo: Hospodářská komora ČR (místnost Praha), Na Florenci 2116/15, Praha 1
 

Potvrzení zástupci politických stran:
- ANO: Patrik Nacher
- ČSSD: Kateřina Valachová
- Piráti: Ondřej Dostál
- STAN: Jan Sobotka
- KDU-ČSL: Jaroslav Suchý


Program:

10:00 - 10:10 Zahájení a úvodní slova
 

10:10 - 10:50: Dopady nedostatku fyzické aktivity na zdraví populace všech věkových kategorií ve světle stárnoucí populace a výhledu na financování zdravotní péče v následujících letech. Odborní garanti: prof. Ing. Václav Bunc, CSc., a PhDr. Ivo Hlaváč
 

10:55 - 11:35: Dlouhodobý přínos pohybu jak pro zdravé občany všech věkových kategorií jako součást prevence, tak i léčby řady onemocnění. Odborný garant: doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
 

11:40 - 12:20: Význam pravidelné fyzické aktivity ve světle pandemie COVID-19, dopady jejího nedostatku na všechny věkové kategorie lidí, rizika pro komplikovaný průběh onemocnění, pohyb jako součást post-covidové terapie. Odborný garant: prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.


„Nedostatek pohybu má vedle významných negativních zdravotních dopadů ve všech věkových kategoriích i obrovský dopad na financování zdravotní péče. Proto je třeba zahájit zásadní změny v přístupu k této problematice. Výsledky takové snahy sice nepřijdou v horizontu jednotek let, ale je třeba začít podobně jako v oblasti životního prostředí. Naším společným cílem je výrazně apelovat na změnu přístupu k systémové podpoře pravidelné fyzické aktivity v každodenním životě občanů ČR,“ říká Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness, která kulatý stůl pořádá ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, a dále se na ní podílí Národní sportovní agentura a další významné sportovní organizace u nás.
 

Kulatý stůl českého fitness a sportovního prostředí a lékařů se zástupci hlavních politických stran je vrcholem Evropského týdne sportu, který probíhá od 23. do 30. 9. V den jeho zahájení, 23. září, otevřou fitness centra po celé ČR zdarma své brány veřejnosti v rámci projektu České komory fitness nazvaného #BEACTIVE DAY. Můžete se zúčastnit mnoha sportovních aktivit a akcí. Více na https://komorafitness.cz/be-active-day/
Přenos akce bude probíhat on-line prostřednictvím sociálních sítí (na https://www.facebook.com/komorafitness) a agentury ČTK.

 

Novináři se mohou akreditovat na fyzickou účast: benes@komora.cz; Diro@komora.cz
 

V případě jakýchkoliv dalších dotazů kontaktujte přímo Janu Havrdovou, prezidentku České komory fitness: tel.: 602 306 858, e-mail: jana.havrdova@ceskakomorafitness.cz

MenuX