Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
20. prosince 2013

Informace z prosincového jednání VV ČUS

Poslední schůze Výkonného výboru ČUS v uplynulém kalendářním roce se konala krátce před vánoční-mi svátky, v úterý 17. prosince v Praze na Strahově.

 

Předseda ČUS Miroslav Jansta ve svém aktuálním sdělení komentoval povolební vývoj jednání k sestavení nové vlády, zejména řízení MŠMT, které je odpovědné za oblast sportu. Informoval o přípravě programového prohlášení nově se utvářející vlády ČR, které by mělo obsahovat samostatnou kapitolu o podpoře sportu a zdravého životního stylu. Zdůraznil v této souvislosti potřebu obhajovat postupné navýšení částky na podporu sportu a zdraví prospěšných pohybových aktivit ze státního rozpočtu až na 5 mld. Kč.

 

Spolu s Miroslavem Peltou, místopředsedou ČUS a předsedou FAČR, seznámil předseda ČUS členy výboru s detaily konceptu Národního akčního plánu boje proti ovlivňování sportovních utkání. ČUS spolu s FAČR představila tento záměr novinářům při příležitosti prosincového semináře s mezinárodní účastí, který ČUS spolupořádala.

 

Předseda ČUS rovněž vyzdvihl přínos nově zavedeného pravidelného společného jednání vedení Českého olympijského výboru a vedení ČUS, které umožňuje efektivnější součinnost obou organizací ve prospěch sportovního prostředí ČR. Předmětem spolupráce obou organizací bude i připravovaná revitalizace Sportovního centra Nymburk. Výkonný výbor ČUS k tomu schválil avizované a dlouho připravované založení spolku dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014 s názvem Národní sportovní centrum Nymburk, z.s., kde bude ČUS jedním ze zakládajících členů. Schválil předložené znění stanov spolku, uložil předsedovi provést úkony k založení spolku a připravit a předložit Valné hromadě ČUS 26. dub-na 2014 návrh na vložení SC Nymburk do majetku nového spolku.

 

Výkonný výbor ČUS diskutoval výsledky realizace projektu Servisních center sportu (SCS) v roce 2013 přednesené místopředsedou ČUS Markem Hájkem. Rozpravu uzavřel Miroslav Jansta shrnutím významu fungování SCS pro ČUS a její členy – sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Zmínil také potřebu financování SCS v roce 2014. Předložen a diskutován byl následně první návrh rozpočtu ČUS pro rok 2014, který bude na základě vznesených připomínek a případně nových skutečností dále upravován. Jeho konečnou podobu schválí 26. dubna 2014 valná hromada ČUS.

 

V rámci programu jednání výbor projednal a schválil změny stanov, zakladatelské listiny a názvu Vyšší odborné školy ČSTV, která nyní ponese jméno České unie sportu. Dále schválil upravené Rozpočtové opatření č.1,2/2013, návrh na opatření k provozu Staromísečné a Novomísečné chaty v Krkonoších v zimní sezóně 2013/14, včetně vypsání výběrového řízení na prodej obou chat, a návrh na řešení případů „Opuštěného majetku“.

 

Mgr. Jan Boháč - generální sekretář

 

 

MenuX