20.11.2019 - Adam Barbořík
počet přečtení: 522
vytvořeno 22.11.2019, upraveno 22.11.2019

Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
20. 11. 2019

 

 

Harrachovský areál ušetří na ročních nákladech třičtvrtě milionu

 

Skončil několikaletý soudní spor státu s harrachovským lyžařským areálem. „Po řadě neadekvátních útoků je rozhodnutí soudu naším jednoznačným vítězstvím," konstatoval po obdržení rozsudku Miroslav Jansta, předseda ČUS, představitel majoritního akcionáře areálu. Z výsledků předmětného sporu je zřejmé, že obvyklá cena pozemků, ke kterým uzavřeli ÚZSVM a SAH dne 18.11.2016 kupní smlouvu za cenu ve výši 56.570.000,- Kč, činí s přihlédnutím k rozhodnutí soudu částku 52.756.980,- Kč, tedy o 3.813.020,- Kč méně, než v předmětné kupní smlouvě, které nebyla udělena schvalovací doložka ze strany Ministerstva životního prostředí a která byla podrobena mediální kritice pro nízkou cenu, kdy se spekulovalo dokonce o ceně přesahující 70 mil. Kč.

 

Cena vyplývá z rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové. Ten ve sporu o vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků v lyžařském areálu Harrachov vedeném mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a společností Sportovní areál Harrachov a.s. vydal 20. 11. 2019 rozsudek, dle kterého byla z celkově státem žalované částky ve výši 1.454.418,- Kč uložena areálu povinnost uhradit částku ve výši 868.257,- Kč, zatímco v částce 586.161,- Kč byla žaloba zamítnuta.


Mediální partneři ČUS

Denik.cz Rozhlas.cz iSport.cz CeskaTelevize.cz