Dotační program na provoz a údržbu sportovišť agentura letos plánuje vypsat, dozvěděli se zástupci klubů a jednot

 

cusVíce než 80 zástupců okresních sdružení a krajských organizací ČUS se sešlo na pravidelné celostátní poradě v sídle České unie sportu v Praze na Strahově. Předseda ČUS Miroslav Jansta, ale také přítomný předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek poděkovali za jejich činnost, nasazení a profesionalitu v administrativní podpoře klubů a tělovýchovných jednot. Zároveň se diskutovalo nad aktuálními problémy českého sportu, hlavně pak nad dotačními programy, které jsou pro TJ/SK a provozovatele sportovišť klíčové.

 

Zástupci klubů dostali informace o činnosti Výkonného výboru ČUS, o přípravě valné hromady ČUS, ale také o aktuální činnosti a záměrech Národní sportovní agentury v rámci dotačních agend. Předseda ČUS Miroslav Jansta shrnul, na čem se v uplynulých měsících pracovalo. „Jako skoro jediní jsme bojovali za zastropování energií pro provozovatele sportovišť, jednali jsme na ministerstvu průmyslu, které s tím vůbec nepočítalo. Hrozilo, že se uzavře mnoho hal a stadionů, nakonec se to podařilo ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a NSA zachránit,“ informoval Jansta. „Usilovali jsme v závěru minulého roku o navýšení státní podpory sportu na provoz a údržbu sportovišť, což se podařilo. Naším přičiněním byla posílena neinvestiční část podpory sportu ze státního rozpočtu na rok 2023, kde byla původně navržena částka nižší než v roce 2022.“

 

Byla vedena jednání s ministrem financí o možnostech rozpočtu pro sport nejen na tento rok, ale také na ten příští. „Zatím to vypadá, že je návrh na zkrácení podporu sportu o více než 1,5 miliardy, což by se sportu rozhodně dotklo. Tratíme na tom, že nemáme zástupce sportu ve vládě, chybí nám tam hlas nebo pozice ve vyjednávání,“ podotkl Jansta, se kterým v tomto souhlasil také Ondřej Šebek, předseda Národní sportovní agentury. Podle něho je důležité, že má sport svoji rozpočtovou kapitolu, ale deficit oproti kultuře, která má své ministerstvo, jednoznačně vnímá. „Je potřeba o tom mluvit a vyvinout společný tlak. Vize společného ministerstva sportu a třeba turistiky je na místě. Okolní země to mají.“

 

Zástupcům tělovýchovných jednot a sportovních klubů představil aktuální agendu. Na Národní sportovní agentuře řeší tři zásadní oblasti – jednou z nich je účast ruských a běloruských sportovců v mezinárodních sportovních soutěžích a na olympijských hrách. NSA podporuje zákaz jejich startu v příštím roce v Paříži stejně, jako Česká unie sportu. Dále se agentura zaobírá přípravou jednotné identity při sportovní reprezentaci státu a prioritizací sportů v oblasti podpory státní reprezentace. Klíčovou aktivitou agentury v neinvestičních dotacích je však program Můj klub. „Máme v tuto chvíli vyhodnoceno 3,5 tisíce žádostí a přes 2 tisíce dalších jsou už zprocesované. Do konce června bychom chtěli správně podané žádosti administrovat a vyplatit,“ vyhlásil Šebek.

 

Předseda Národní sportovní agentury na poradě zástupců sportovních klubů prohlásil, že chce vypsat všechny dotační výzvy pro následující rok do konce letošního prosince. A naznačil změny či úpravy podmínek, které se TJ/SK budou týkat. „Nebude mnoho změn, programy nechceme pro rok 2024 zásadně měnit. V rámci výzvy Můj klub ale budeme požadovat asignaci sportovních svazů jako potvrzení, že dotyčný žadatel z řad klubů činnost a práci s dětmi opravdu provádí. Pokud subjekt nebude spadat pod svaz, tak potvrzení budeme chtít od ČUS nebo municipality,“ dodal Šebek z NSA. „Dále budeme chtít, aby každý klub podávající žádost vybíral od svých členů členské příspěvky, a to v minimální výši 200 korun na rok.“

 

Velký zájem byl o informace k vypsání dotačního programu na provoz údržbu sportovišť. Kvůli stoupajícím nákladům se provozovatelé sportovišť dostávají do existenčních problémů, výdaje za tyto položky se během pár měsíců znásobily. Česká unie sportu dlouhodobě apeluje na to, aby tato dotační podpora státu byla stabilně každoroční. „Počítáme s tím, že program Provoz a údržba2023  bude vypsán v září, je to v plánu,“ dodal Šebek, který poděkoval za práci všem zástupcům okresních a krajských sdružení za jejich činnost a nasazení.

 

Zástupci ČUS předali ocenění v podobě zlatého odznaku ČUS Janu Urbanovi z okresního sdružení ČUS v Bruntále, který se agendě kolem sportu a pomoci klubů v terénu věnuje jako předseda okresního sdružení ČUS již 50 let. „Jsme hrdí, že v naší organizaci máme takové nadšence, kteří dlouhodobě pomáhají rozvoji sportu. Právě na těchto lidech sport stojí,“ dodal Miroslav Jansta.

MenuX