01.02.2016 - Tomáš Maurer
počet přečtení: 4165
vytvořeno 01.02.2016, upraveno 01.02.2016

Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

                             ČUS podporuje:   1619ZmU.jpg

Tisková zpráva
30. ledna 2016

Česká unie sportu volila na Valné hromadě vedení pro příští čtyři roky

Na 32. Valné hromadě České unie sportu se do Sportovního centra v Nymburce sjelo 144 delegátů. Hlavním tématem setkání byla volba vedení spolku, tomu současnému totiž k 31.1.2016 končí čtyřleté funkční období. Za tu dobu prošla největší česká sportovní organizace rozsáhlou přeměnou a podařilo se jí oddlužit a ekonomicky stabilizovat. Z bývalého ČSTV, které se pohybovalo na hranici insolvence se podařilo transformovat po všech stránkách silnou Českou unii sportu, organizaci, jejíž hlavním cílem je chránit zájmy svých základních článků tělovýchovných jednot, sportovních klubů a sportovních svazů.

 

Ve veřejné volbě obhájil své dosavadní křeslo předsedy advokát a šéf České basketbalové federace Miroslav Jansta, na postech místopředsedů zůstávají i nadále jeho dosavadní kolegové – předseda FAČR Miroslav Pelta a šéf extrémních sportovců Marek Hájek. Zatímco Hájek bude mít na starosti komoru regionů, tedy jednot a klubů, Peltova úloha je hájit zájmy svazů.

 

„Cením si důvěry všech a myslím, že ještě mám sportu co dát. Dokázali jsme ze zadluženého ČSTV, kde bylo mnoho problémů udělat za ty čtyři roky spolek, který opět funguje a slouží svazům, sportovním klubům a jednotám.  Česká unie sportu tak plní svoji úlohu a tou je především servis pro sdružené spolky, hájení jejich zájmů a potřeb, a šíření myšlenky sportu široké veřejnosti, jako zdravého životního stylu, který tato společnost nezbytně potřebuje. V příštích čtyřech letech bychom rádi pokračovali v započatém díle a zintenzívnili jednání a spolupráci jak s Asociací krajů ČR, tak se Svazem měst a obcí. Naší další úlohou je komunikovat se státem i samosprávami a přesvědčit je o potřebě lepšího ekonomického zajištění českého sportu a rovněž získat pro naše kluby a jednoty dostatečné množství financí. Především na údržbu, provoz majetku a investice do infrastruktury. Důležitou úlohou je také přesvědčit politickou reprezentaci našeho státu, že stávající státní správa v oblasti sportu se za posledních 25 let ukázala jako nefunkční, o čemž svědčí řada námi již dříve publikovaných ukazatelů. Proto bychom chtěli ve spolupráci se státem a samosprávami přivést ke sportování co nejvíce dětí i dospělých,“ vysvětluje svoje záměry staronový předseda ČUS Miroslav Jansta.

 

„Česká unie sportu je nyní stabilní spolek a to je dobře, konečně se můžeme začít soustředit na péči o základní články, které jsou nejdůležitějším prvkem organizace – sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. V souvislosti s úpravou legislativy stoupá administrativní zátěž  a klubům neúměrně rostou náklady. Náš servis by jim měl výrazně pomoci. Rádi bychom také dořešili majetkové věci, např. smlouvu se státem na pozemky v Harrachově,“ rozvíjí slova předsedy místopředseda Marek Hájek.

 

Pro další období stojí před Českou unií sportu hned několik velkých výzev. Kromě servisní činnosti pro členské spolky se chce soustředit na zajištění toku financí, které stát z loterijních společností nasměřoval do státní poklady, namísto přímých odvodů do sportovního prostředí.  Tomu by mohl výrazně napomoci Zákon o sportu, na jehož novele se ČUS s MŠMT významně spolupracuje. Předseda ČUS Miroslav Jansta se rovněž netají tím, že by měl pro sport rád samostatné ministerstvo, které by kromě sportu zajišťovalo i rozvoj cestovního ruchu. Jedním z dalších bodů na seznamu záměrů ČUS v nadcházejícím období je i vybudování důstojného sídla v prostorách Strahova. Jako zázemí pro spolek i většinu sportovních svazů by měl v blízkosti stadionu Přátelství vyrůst Dům sportu.

 

Česká unie sportu sdružuje 74 národních sportovních svazů ve 8240 klubech a jednotách, které mají přes 1, 2 miliónů členů.

 

1634Yzg.jpeg  1635MzR.jpeg